FORTVILET: - Jeg mister troen på rettssystemet når et overgrep mot et barn, som skal være blant politiets høyest prioriterte saker, fortsatt står og stamper etter to år, sier syvåringens mor.
FORTVILET: - Jeg mister troen på rettssystemet når et overgrep mot et barn, som skal være blant politiets høyest prioriterte saker, fortsatt står og stamper etter to år, sier syvåringens mor. Foto: Ingvill Drægni

Jente (7) skal ha blitt voldtatt – to år etter er saken ikke ferdig etterforsket

KRISTIANSAND (TV 2): Hun fikk en av de verste beskjedene en mor kan få. Hennes syv år gamle datter skal ha blitt voldtatt av en bekjent i deres eget hjem. Nå, to år etter, er saken fortsatt ikke ferdig etterforsket.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 47 år gamle kvinnen ante ingenting om hva syvåringen hennes gikk og bar på, før en januardag i 2017. Under kveldspraten på sengekanten kom hele historien, mens den lille kroppen ristet og gråt.

Ordene som kom ut av datterens munn er noe en mor håper hun aldri skal få høre fra sitt barn.

Syvåringen fortalte om et seksuelt overgrep som hadde funnet sted i andre etasje i deres eget hus, fem måneder tidligere. Jenta hadde da fått klar beskjed, fra personen som etter hvert ble siktet i saken, om at det som skjedde der var en hemmelighet som hun aldri måtte fortelle til noen.

– Det er forferdelig å vite at barnet ditt skal ha opplevd noe som ikke skal skje mot en liten jente. Det knuser en mammas hjerte, sier jentas mor (47) til TV 2.

Ante ingenting

Augustdagen som syvåringen fortalte om, var egentlig en veldig fin dag.

Familien hadde en gutt i slutten av tenårene, som de kjenner godt, på besøk og alle jobbet med å stable ved som skulle gjøres klar for vinteren.

47-åringen husker hun gikk inn for å lage middag, da datteren og gutten gikk opp i andre etasje for å spille. Det er da voldtekten skal ha skjedd.

– Jeg ante ikke noe. Man stoler jo på de man kjenner, sier moren og blir stille.

Da syvåringen hennes fortalte om voldtekten, hadde moren nok med å trøste henne, la henne få snakke ut og deretter være trygt ved hennes side til hun sovnet.

Dagen etter, den 11. januar 2017, satte moren seg i bilen og kjørte til nærmeste lensmannskontor der hun anmeldte overgrepet.

47-åringen ble avhørt og datteren sendt til Barnehuset for tilrettelagte avhør. Deretter ble det stille. Helt stille.

Gjenstand for sterk kritikk

Dagene, ukene og månedene gikk. Men de hørte ikke noe fra politiet. Nå, to år etter, er saken fortsatt ikke avgjort.

Jentas bistandsadvokat, Thea Severine Hanken Hobbesland, mener saksbehandlingstiden i denne saken er gjenstand for sterk kritikk.

Bistandsadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland mener saksbehandlingstiden i denne saken er gjenstand for sterk kritikk. Foto: Advokathuset
Bistandsadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland mener saksbehandlingstiden i denne saken er gjenstand for sterk kritikk. Foto: Advokathuset

– To år etter at det ble levert inn anmeldelse er det ingen påtaleavgjørelse i saken. Dette er en type sak som skal ha høyeste prioritering, likevel står vi på stedet hvil etter to hele år. Det er ikke holdbart, sier Hanken Hobbesland.

Bistandsadvokaten har purret på politiet en rekke ganger siden anmeldelsen ble levert inn. Men hun fikk aldri svar på brevene hun sendte, verken når det gjaldt status i saken eller tilgang på dokumentene.

9. mai 2018 var Hanken Hobbesland lei av å purre. Hun sendte da et siste purrebrev, der hun skrev at saksbehandlingstiden var gjenstand for sterk kritikk. Brevet gikk med kopi til Politidirektoratet.

Ikke lenge etter fikk hun endelig tilsendt alle dokumentene i saken.

Ett år og åtte måneder etter at saken ble anmeldt, ble den berammet i Kristiansand tingrett. Jentas foreldre håpet at det nærmet seg slutten. At de snart skulle få sette et punktum for saken og gå videre med livene sine.

Jentas mor psyket seg opp og gruet seg til å se den tiltalte i øynene. Dagen kom, men tiltalte møtte ikke opp i retten. I tillegg satte den tiltaltes forsvarer spørsmålstegn ved hans psykiske helse. Saken ble dermed trukket og sendt tilbake til politietterforskerne.

– Jeg er overrasket over at politiet ikke har stilt spørsmål ved hans mentale helse på et tidligere tidspunkt når de har avhørt han, sier Hanken Hobbesland.

Sendte tekstmelding

Samme dag som den siktede ble avhørt av politiet første gang, sendte han en tekstmelding til jentas mor.

Der står det blant annet:

«....Har ikke noe fancy shit og si enn sorry.... Vet det er dumt av meg å skrive dette fordi det kan bli brukt som bevis...»

Politiet sitter også på den aktuelle tekstmeldingen, som bistandsadvokaten mener er viktige bevis på at det skjedde en voldtekt den aktuelle dagen.

– Her er det snakk om voldtekt av et barn, kjent gjerningsmann, tekstmelding som nærmest er en tilståelse. Likevel har ikke saken kommet noen vei på to år. Både jeg og jentas foreldre er svært frustrert og dypt skuffet over politiets håndtering av denne saken, sier advokaten.

TV 2 har vært i kontakt med den tiltaltes forsvarer som ikke ønsker å kommentere saken.

Den fornærmede jentas mor føler hver dag er en kamp. Hun prøver å leve som normalt for barnas del, men har vanskelig for å komme seg videre når saken ikke blir avgjort.

– At saken tar så lang tid før den kommer opp for retten, føles som et nytt overgrep. Man blir oppfordret til å anmelde, men når saken trekker så ekstremt ut føler man seg hjelpeløs og at vi ikke blir tatt seriøst. Vi mister troen på rettssystemet når en sak, som skal være blant politiets høyest prioriterte, fortsatt står og stamper etter to år, sier jentas mor.

– At saken tar så lang tid før den kommer opp for retten, føles som et nytt overgrep, sier jentas mor.
– At saken tar så lang tid før den kommer opp for retten, føles som et nytt overgrep, sier jentas mor.

Etter at saken ble sendt tilbake til etterforskerne, venter politiet nå på en rapport fra den prejudisielle vurderingen av den siktede. Den skulle være klar 10. januar. Hva som skjer videre med saken etter det, har ikke bistandsadvokaten eller jentas foreldre anelse om.

– Vi skriver nå 2019. Dersom saken blir berammet på ny, blir det trolig ikke før langt utpå året. Men ankefrister kan vi være i 2020 før denne saken er endelig avgjort. Og dersom den siktede blir tiltalt og dømt vil han også kunne få straffenedsettelse på grunn av politiets tidsbruk. Dette vitner om et system som ikke fungerer. Situasjonen er absolutt ikke holdbar slik den er nå. Jeg blir oppgitt på etatens vegne, sier bistandsadvokaten.

Politiet beklager sterkt

Politiadvokat Johan Martin Kile i Agder politidistrikt sier at tidsforløpet i denne saken har vært vesentlig lengre enn hva som er vanlig og ønskelig.

– Vi beklager dette lange tidsforløpet sterkt, ikke minst på grunn av den økte belastningen det påfører den fornærmede i saken og vedkommendes familie, sier Kile.

Han forklarer at det er flere forhold som har påvirket tidsbruken i saken.

– I den aktuelle perioden har det på dette området vært en formidabel økning av saker i Agder politidistrikt, noe som har medført at etterforsknings- og påtalekapasiteten har vært svært presset. Dette forholdet har dessverre påvirket fremdriften i denne saken, sier han.

Politiadvokaten forklarer også at det har til dels vært krevende å få kontakt med den som nå er tiltalt i saken.

– Dette har medvirket til økt tidsbruk, blant annet da politiet ønsket et supplerende avhør av vedkommende fordi vi mottok nye opplysninger av vekt etter at vedkommende var avhørt, sier politiadvokaten.

Kile forklarer at ved oppstart av hovedforhandling fremkom det opplysninger om den tiltalte som førte til at aktor fant det nødvendig å trekke saken, i påvente av utredning av den tiltaltes psykiske helse.

Kristiansand tingrett oppnevnte deretter to sakkyndige til å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse. En slik undersøkelse innebærer et omfattende arbeid. Tingretten ga de sakkyndige frist til 18. desember 2018 for å avgi skriftlig erklæring i saken, men har siden forlenget fristen til 10. januar 2019.

Overgrep mot barn øker mest

Antall anmeldte seksuallovbrudd stiger kraftig. Og det er overgrep mot barn som øker mest, viser politiets STRASAK-rapport som er satt sammen av Politidirektoratet og Riksadvokaten.

Seksuallovbruddene har per andre tertial 2018 økt med 94,5 prosent sammenlignet med 2014.

Politidirektoratets statistikk for anmeldt kriminalitet viser at hver tredje anmeldelse som norsk politi mottok på seksuelle overgrep i 2017, gjaldt seksuelle overgrep mot barn.

Basert på rapporten bestemmer Riksadvokaten hvert år hvilke forbrytelsetyper som skal gis høyeste prioritet i alle landets politidistrikt. Alvorlige volds- og seksuallovbrudd, ikke minst overgrep mot barn, er det som skulle ha høyest prioritet i 2018.

Selv om saksfeltet har høyest prioritet, øker saksbehandlingstiden på disse sakene.

Politidirektoratet har i samråd med riksadvokaten valgt å fastsette en saksbehandlingsfrist på 130 dager for oppklarte voldtektssaker. Grunnen til at fristen er satt er at dette er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd, som det kan være svært belastende for fornærmede å vente på en avgjørelse av.

Men tall fra Politidirektoratet viser en helt annen virkelighet.

Det var per andre tertial 2018 påtaleavgjort 1 076 voldtektssaker her til lands. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for voldtektssaker er nå 207 dager, en økning på 19 dager fra 2. tertial 2017.

Krisemøte

Både politidirektoratet og riksadvokaten anser økningen, som nå ses for disse prioriterte sakene, som utvilsomt bekymringsfull.

I august var det krisemøte hos Riksadvokaten på grunn av at grove saker blir liggende uten å bli ferdig etterforsket, det er et skyhøyt arbeidspress blant etterforskerne og juristene og for få straffesaker blir oppklart.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch møtte da politijuristenes leder for å bli orientert om situasjonen.

– Resultatet av dette er at vi ikke bekjemper så mye kriminalitet og forebygger ikke så mye kriminalitet som vi burde, uttalte leder Sverre Bromander for politijuristene da.