ADVARER: Den norske tannlegeforening advarer mot en økende tannlegetrend.
ADVARER: Den norske tannlegeforening advarer mot en økende tannlegetrend. Foto: Illustrasjonsfoto / colourbox

Norske tannleger setter botox og gir skjønnhetsbehandlinger

Den norske tannlegeforening går hardt ut mot bruk av botox for kosmetiske årsaker.

Tannlegekontorer over hele landet har i årevis hjulpet oss med helseplager og kosmetiske utfordringer i munnen.

Men flere tannleger har også utført kosmetiske inngrep.

Nå advarer Morten Harry Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, mot en økende trend innenfor tannlegeyrket; botox-injeksjoner.

Botox har lenge blitt brukt av spesialister på tannlegekontorer ved behandling av muskelsmerter, kjeveleddbesvær, visse typer ansiktsmerter og lignende.

Rolstad reagerer på at det nå også blir brukt i kosmetisk øyemed av tannleger uten spesialkompetanse.

Det var Tønsberg Blad som først omtalte saken.

Skadepotensial

Botox inneholder stoffet botulinumtoksin, som er en kraftig nervegift med et betydelig skadepotensial ved feil bruk. Rolstad mener at denne økende trenden er uetisk, og i verste fall farlig.

ADVARER: Generalsekretær i Den norske tannlegeforening, Morten Harry Rolstad, advarer mot bruk av trenden. Foto: Privat
ADVARER: Generalsekretær i Den norske tannlegeforening, Morten Harry Rolstad, advarer mot bruk av trenden. Foto: Privat

– Vi mener at dette ligger utenfor tannlegenes faglige kompetanseområde. Det er en pågående diskusjon innenfor fagmiljøet vårt om hva vi skal bruke vår kompetanse og tid på. Skal vi være med på å skape og bygge opp under et behov for det perfekte utseende, eller er det vår primære oppgave å hjelpe folk med helseproblemene?, sier han og fortsetter:

– Vi mener at tannlegenes viktigste oppgave er å forebygge og behandle sykdom, ikke drive med kosmetisk fiks. Dette handler ikke om helse, men om skjønnhetspleie. Og det bør tannleger avstå fra å bruke tiden sin på.

Ikke meldepliktig

Det finnes ingen konkret oversikt over hvor mange tannleger som tilbyr denne tjenesten i Norge, da det ikke er meldepliktig.

Ifølge Rolstad er preparater med dette stoffet ikke godkjent til kosmetisk bruk. Både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten slått fast at tannleger ikke har rett til å rekvirere preparater som inneholder botulinumtoksin til bruk i tannlegepraksis.

Per nå finnes det ingen totalforbud mot stoffet. Rolstad mener at dette er opp til helsemyndighetene å vurdere.

– Vi mener at tannlegene må forholde seg til de klare signalene som kommer fra både departementet og direktoratet, og dessuten fra foreningen. Da vil et forbud være unødvendig.

– Etisk betenkelig

Anne Skottvåg jobber som tannlege i Holmestrand. Også hun går hardt ut mot denne trenden.

– Det er etisk svært betenkelig når tannleger bygger opp under et konstruert behov for større lepper. Vi som medisinske fagfolk må ikke være med på å normalisere unormale skjønnhetsidealer.

De aller fleste av oss går til tannlegen jevnlig. Ifølge Skottvåg viser undersøkelser at tannleger får høy tillit, og at de derfor har et stort ansvar.

NORMALISERER DET UNORMALE: Anne Skottvåg jobber som tannlege i Holmestrand. Hun synes det er feil at medisinske fagfolk skal være med på å normalisere unormale skjønnhetsidealer. Foto: Privat
NORMALISERER DET UNORMALE: Anne Skottvåg jobber som tannlege i Holmestrand. Hun synes det er feil at medisinske fagfolk skal være med på å normalisere unormale skjønnhetsidealer. Foto: Privat

– Tannleger må være bevisste i signalene vi gir som helsepersonell. Vi som behandlere har ansvar for en god etikk, og bør ikke skape et større marked eller et større press i skjønnhetstyranniet.

Det er ingen tvil om at det er et stort marked for kosmetiske inngrep. Skottvåg mener at tannleger må holde igjen på dette, da det finnes nok av tilbydere fra før.

– Leppeinjeksjoner bør utføres av kosmetiske sykepleiere, på egne klinikker, ikke i tannlegestolen. Tannlegers ansvar er ikke å injisere botox og fyllstoff i pasienters normale, friske lepper, men å fortelle våre pasienter at de har normale, friske lepper!, avslutter hun.