– Elisabeth og 65 andre kvinner kunne ha unngått kreft

– Forsinket diagnostisering har ført til livmorhalskreft som sannsynligvis ville vært unngått, konkluderer Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Personlig svikt av de som tolker celleprøver og undersøkelser er årsak til at minst 66 kvinner har utviklet livmorhalskreft siden 2014.

– I disse sakene dreier det seg om å oppdage forstadier til kreft. Så med riktig oppfølging ville de fleste av disse kvinnene sannsynligvis unngått å få kreft, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Så langt har NPE utbetalt 62 millioner kroner i erstatning i disse sakene, men i mange av sakene er ikke erstatningen ferdigberegnet.

Fikk sjokkmelding

Elisabeth Tofte er en av de 66 uheldige kvinnene som fortviler over «tabbene» som har ført til alvorlige konsekvenser. Tofte forsøker å fokusere positivt på livet, selv om hun ikke vet om hun overlever kreftsykdommen.

– Jeg har fulgt screening hver tredje år, sist screening var i april 2013. Jeg hørte ikke noe etter dette, så jeg levde videre som om jeg var frisk, forteller Haugesunds-kvinnen til TV 2.

Tofte fikk blødninger i 2014, og oppsøkte derfor gynekolog.

– Det var et sjokk. Vedkommende kunne se at jeg var alvorlig syk, og jeg fikk beskjed om jeg hadde livmorhalskreft. Dessverre var sykdommen kommet så langt at jeg ikke kunne operere, sier Elisabeth Tofte til TV 2.

Tofte mener helsevesenet må finne årsakene til at disse unødige feilene oppstår.

– Jeg frykter at de som feiltolker celleprøvene til norske kvinner enten mangler kompetanse eller har et alt for høyt arbeidspress.

– Alvorlige konsekvenser

– Disse kvinnene har ikke fått den oppfølgingen de skulle hatt, og det fikk alvorlige konsekvenser for dem. Vi mener at alle disse 66 kvinnene mest sannsynlig kunne ha unngått å få kreft hvis prøvene hadde blitt fulgt opp på riktig måte, fastslår NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE har gått gjennom sine erstatningssaker som omhandler forsinket diagnose av livmorhalskreft. Sakene er fra perioden 2014 til oktober i 2018.

81 prosent av sakene gjelder feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelse, resten gjelder at funn ikke er fulgt opp, eller at det ikke er tatt prøver.

I 72 prosent av sakene mener NPE at kvinnene har en dårligere mulighet for å overleve kreften fordi kreften ikke ble oppdaget tidlig nok. To kvinner døde av feilen som ble gjort.

– Det er trist å se de alvorlige konsekvensene for disse kvinnene. Mange av dem er kvinner i 20- og 30-årene, som har fått skader og nedsatt livskvalitet. For eksempel ser vi kvinner som mister muligheten til å få barn fordi de får fjernet livmor og eggstokker. De får plager med for tidlig overgangsalder og problemer med urinveiene. Mange får fjernet lymfeknuter, som fører til varige problemer, sier Jørstad.

NPE har hittil utbetalt 62 millioner kroner i erstatning i disse sakene, men i mange av sakene er ikke erstatningen ferdigberegnet.

Erstatningene varierer fra noen hundre tusen kroner, til flere millioner kroner. Mange av sakene gjelder unge kvinner som blir varig skadet og får redusert arbeidsevne, og i tillegg til å dekke varig mén, skal erstatningen i disse tilfellene dekke økonomisk tap for resten av livet.

– Slurv og uoppmerksomhet

Slurv, uoppmerksomhet, og man har en dårlig dag. Det er mange årsaker til feiltolkning, sier Sveinung Wergeland Sørbye som er overlege ved avdeling for klinisk patologi, ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han mener likevel at antall feil er lavt ut fra det store antallet prøver som undersøkelses hvert år.

– Jeg skjønner veldig godt disse kvinnene som får kreft selv om de tar celleprøve, er veldig skuffet og sinte på helsevesenet som ikke har klart å oppdage dette, sier Wergeland Sørbye.

Wergeland Sørbye er en av landets fremste eksperter på dette fagfeltet. Han mener at alle kvinner som får kreft etter «normal» celleprøve få erstatning.

– En bioingeniør screener kanskje to eller tre tusen celleprøver per år, så det er snakk om én feil av én bioingeniør hvert tredje år, det er ikke til å unngå vil jeg si. Alle laboratorier overser celleforandringer hvert eneste år. Dette ligger i screeningens natur når vi bruker manuell vurdering av celleprøver. Feiltolkning bør ikke skje, men det skjer, og da er det riktig at pasienten får erstatning.

Han mener det blir feil å klandre hver enkelt screener som har oversett celleforandringer.

Tolker tre ganger så mange prøver som anbefalt

Til TV 2 forteller Wergeland Sørbye at det er anbefalt at hver screener ikke undersøker mer enn 30 til 35 prøver per dag, slik at de ikke skal overbelastes.

– Men fører høyt arbeidspress til at noen undersøker flere enn det som anbefales?

– Jeg vet at noen ligger på det dobbelte i perioder, at noen screenere ved noen laboratorier tar 100 om dagen, men det er ikke anbefalt, erkjenner Wergeland Sørbye.

Eneste måte å få ned antall erstatninger er å erstatte celleprøve som metode med HPV-test. Det å stille kreftdiagnosen så tidlig som mulig er viktig for å kunne overleve kreften sier Wergeland Sørbye til TV 2.

Livmorhalsprøven blir tatt i forbindelse med en underlivsundersøkelse og tas med spatel og børste hvor overflateceller fra livmorhalsen skrapes ut.

Prøvene sendes til et patologilaboratorium hvor utstryket blir farget og vurdert ved hjelp av et mikroskop. Spesialutdannede bioingeniører vurderer utstryket i samarbeid med en spesialist i patologi.

Eksempler på saker:

  • Kvinne i slutten av 20-årene fikk feiltolket celleprøve. Dette førte til ett år forsinket behandling. NPE mener at hvis diagnosen hadde vært stilt tidligere, hadde kvinnen sluppet å få fjernet livmor, eggstokker og lymfeknute.
  • Kvinne i 30-årene fikk påvist livmorhalskreft et halvt år etter fødsel. NPE mener at celleprøven som ble tatt 15 måneder før ble feiltolket. Forsinkelsen førte til at kvinnen trengte mer omfattende behandling med varig skade i urinveiene, ødelagt seksualfunksjon og dårligere sannsynlighet for å overleve kreften.
  • Kvinne i 30-årene fikk forsinket diagnose av livmorhalskreft fordi hun ikke hadde fått beskjed om at hun trengte å ta en ny prøve etter ett år og ikke etter tre år. Det førte til at kvinnen fikk kreft, med dårlige muligheter for å overleve kreften.​