Støre har vært på 0 av 60 komitémøter

Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke møtt opp på et eneste møte i stortingskomiteen han sitter i, verken i 2017 eller i 2018.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har hatt 30 møter så langt i år. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har ikke vært på et eneste av dem.

TV 2 har fått innsyn i møteprotokollene til de ulike komiteene på Stortinget. Støre fremstår som den store skulkeren, og dét er ingen ny posisjon for partitoppen.

I 2015 lovet Støre bedring i oppmøte, da TV 2s kartlegging viste at han ikke hadde deltatt på noen møter i utenriks- og forsvarskomiteen høsten 2014.

– Jeg kommer til å delta mer i dette arbeidet fremover, men i mitt første halvår som parlamentarisk leder har det vært viktig for meg å konsentrere meg om å komme meg inn i den jobben fullt og helt, sa Støre den gang.

Nå, nærmere fire år senere, viser kartleggingen for året at Støre fortsatt ikke prioriterer å møte opp i komiteen.

Se hele oversikten nederst i saken.

Støre: – Har ikke brutt løftet

– Vi er fem medlemmer fra Arbeiderpartiet i komiteen. Jeg er partileder og det er ikke vanlig at partilederen går på de møtene. Arbeiderpartiet er godt representert, jeg vet hva vi snakker om og vi avklarer våre posisjoner, sier Støre til TV 2.

– I 2015 intervjuet TV 2 deg om samme tema. Husker du hva du sa da?

– Det skulle ikke forundre meg om jeg sa noe av det samme. Har du fasiten? svarer Støre.

– «Jeg kommer til å delta mer i dette arbeidet», lovet du. Har du gjort det?

– Ja, jeg deltar mer i arbeidet, men man skal ikke se seg helt blind på komitémøtene. Det er formelle møter hvor man kommenterer tekster i Stortinget og hva man skal skrive i stortingsmeldinger. Men i det internasjonale og utenrikspolitiske arbeidet bruker jeg mer tid enn før.

Støre mener han ikke har brutt løftet fra 2015.

– Mitt ansvar er å sørge for Arbeiderpartiet er godt representert med meninger vi står inne for. Det gjør vi og det følger jeg nøye med på, sier Ap-lederen.

Støre er den eneste på Stortinget som ikke klarer å kombinere komitearbeid med vervet som partileder.

KrF-leder Knut Arild Hareide har til sammenlikning deltatt på 20 av 30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen. SV-leder Audun Lysbakken på 16 av 25 og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum på 11 av 24 møter.

Ap-lederen sier han har mer jobb enn de andre partilederne.

– Vi er et større parti og vi er med i alle komiteer. Det er ikke KrF. Så har jeg andre representanter fra Arbeiderpartiet i komiteen, det har ikke Hareide.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at Støre heller ikke i 2016 og 2017 prioriterte komitemøtene.

I 2016 deltok Støre på fire av 37 møter, mens han i fjor ikke møtte opp i ett eneste av de 30 komitémøtene.

Dette gjør komiteene på Stortinget

Fagkomiteene er Stortingets saksforberedende organer. Det er her den detaljerte saksbehandlingen finner sted.

Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets komiteer.

Møtene er obligatoriske.

Komiteene får oversendt saker til behandling fra Stortinget. Kun kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ.

Stortinget har i dag 12 faste komiteer.

Stortinget kaller komiteene for «politiske verksteder». Det er fordi det er lukkede møter hvor representantene kan tale fritt, sende prøveballonger og arbeide seg frem til kompromisser ved å prøve og feil uten å bli sitert i media.

Kilde: Stortinget.no

– Hva gjør du når du ikke deltar på møtene?

– Da kan det hende jeg sitter og diskuterer med helsefraksjonen vår om hvordan vi skal innrette sykehusbudsjettene våre, jeg kan være på besøk et annet sted i Norge, jeg sitter i et internasjonalt styre for konflikthåndtering som jeg kan være på reise med og jeg gjør andre ting jeg gjør som politiker, sier Støre, og legger til:

– Det å ikke bruke tid på politisk arbeid, bruker jeg lite tid på, for å si det sånn.

TV 2 har spurt Støres kontor om en oversikt over hva Støre har gjort mens utenriks- og forsvarskomiteen har hatt møter.

– Vi har ikke laget en fullstendig oversikt over hva Jonas har gjort på de aktuelle tidspunktene, men kort oppsummert har han enten hatt andre møter eller vært på reiser og konferanser utenfor huset, skriver pressekontakt for Støre, Siri Storstein Hytten, i en e-post.

Listhaug: – Flere burde prioritere å møte folk

En annen politiker som peker seg ut, er Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug. Hun trådte inn i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i april i år, og har deltatt i åtte av 22 mulige møter.

Frp-nestlederen forklarer det store fraværet med at han hun har prioritert å være på reisefot.

– Frp er alltid representert i komiteen og Åshild Bruun-Gundersen representerer oss på en utmerket måte. Det er viktig for meg å være ute og møte vanlige folk, og ta opp deres problemer. Enten det er mat på sykehjem eller personer som ikke får de tjenestene de har krav på. Det er slik vi har valgt å fordele arbeidet mellom oss, sier Listhaug til TV 2.

– Synes du ikke arbeidet i komiteene er viktig?

– Arbeidet i komiteen er selvsagt viktig, men det er også rollen min som stortingsrepresentant og nestleder i et regjeringsparti. Jeg bruker tiden min både på parlamentarisk arbeid, og på å reise rundt og ta opp folks problemer, sier Frp-nestlederen.

TAR IKKE KRITIKK: Sylvi Listhaug mener flere burde gjøre som henne.
TAR IKKE KRITIKK: Sylvi Listhaug mener flere burde gjøre som henne. Foto: Meek, Tore

Hun avviser at hun mangler respekt for Stortinget.

– Aldeles ikke. Jeg har den største respekt for Stortinget, men også for velgerne som sendte meg hit. De har nok en sterk forventning om at jeg skal være ute og møte vanlig folk og ta opp deres problemer, sier Listhaug, som mener det flere stortingspolitikere burde gjøre som henne.

– Jeg tror velgerne ser at jeg er mye ute og besøker folk. De reagerer svært positivt når jeg velger å prioritere å møte dem. Jeg synes flere burde prioritere å møte de folkene som faktisk har gitt dem tillit til å sitte på Stortinget.

Hareide: – Vi er valgt av folket

KrF-leder Knut Arild Hareide har hatt et svært travelt år, men har møtt opp i 20 av 30 komitemøter.

– KrF er veldig opptatt av at vi er valgt av folket til Stortinget og at stortingsarbeidet er det viktigste vi gjør, sier KrF-lederen.

FORNØYD: Partileder Knut Arild Hareide gir skryt til sine nestledere, og gleder seg over tallene TV 2 presenterer.
FORNØYD: Partileder Knut Arild Hareide gir skryt til sine nestledere, og gleder seg over tallene TV 2 presenterer. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

KrF-nestleder Olaug Bollestad har deltatt i 31 av 32 møter i helse- og omsorgskomiteen, hvor hun er leder.

– Vi har hatt vår travleste høst noen gang, men var veldig bevisst på at vårt arbeid i Stortinget skulle gå sin gang i størst mulig grad. Tallene TV 2 presenterer er derfor gledelig og viser at det har vi greid. Jeg vil gi honnør til Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, sier Hareide, som sitter i stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hareide mener komitéarbeidet er «et viktig grunnlag for stortingsarbeidet».

– Jeg har registrert at Støre har delegert arbeidet videre til komitéleder Anniken Huitfeldt og de andre i komiteen, og jeg har forståelse for det. Den muligheten har ikke jeg.

– Kan oppleves som at de ikke gjør jobben sin

Statsviter Tord Willumsen, som forsker på politisk lederskap, sier tallene ikke er en «ukjent sak».

– Det har vært sånn i mange år. Vi ser en tendens til at politikere enten jobber mye i komiteer eller er mye ute i media, sier Willumsen til TV 2, som statsviter ved Østlandsforskning.

Han sier manglende oppmøte kan være et irritasjonsmoment for partifeller.

– I noen tilfeller kan det være en bevisst arbeidsfordeling der noen er fotsoldater og andre medieprofiler. Samtidig har vi nok tilfeller der manglende oppmøte er et sterkt irritasjonsmoment også for partifeller.

Årsaken til at politikere ikke stiller i komitémøter, anses gjerne som intern arbeidsfordeling, forklarer Willumsen.

– Det kan oppleves som at de ikke gjør jobben sin, men politikerne må selv vurdere hva de skal kutte ut for å få et vanvittig hektisk program til å gå opp, sier han.

Her er hele oversikten

TV 2 har gått igjennom oppmøte til de parlamentariske lederne, partilederne, nestlederne og de finanspolitiske talspersonene.

Jonas Gahr Støre, Ap-leder og parlamentarisk leder.
0/30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Hadia Tajik, Ap-nestleder.
15/25 møter i arbeids- og sosialkomiteen.

Rigmor Aasrud, Aps finanspolitiske talsperson.
24/24 møter i finanskomiteen.

Audun Lysbakken, SV-leder og parlamentarisk leder.
16/25 møter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.
21/24 møter i finanskomiteen.

Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder.
11/24 møter i finanskomiteen.

Marit Arnstad, Sps parlamentarisk leder.
​14/23 møter i utdannings- og forskningskomiteen.

Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson.
15/24 møter i finanskomiteen.

Bjørnar Moxnes, Rødt-leder og partiets eneste stortingsrepresentant.
19/24 møter i finanskomiteen.

Une Aina Bastholm, MDG-leder og medlem i finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen
15/19 mulige møter.

Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder.
21/30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Sylvi Listhaug, Frp-nestleder
8/22 møter i helse- og omsorgskomiteen.

Helge Andre Njåstad, Frps finanspolitiske talsperson.
20/24 møter i finanskomiteen.

Henrik Asheim, Høyres finanspolitisk talsperson.
24/24 møter i finanskomiteen.

Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder
25/30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Terje Breivik, Venstres parlamentariske leder.
12/23 møter i arbeids- og sosialkomiteen.

Abid Raja, Venstres finanspolitiske talsperson.
12/24 møter i finanskomiteen.

Knut Arild Hareide, KrF-leder og parlamentarisk leder.
20/30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-nestleder og finanspolitisk talsperson.
17/20 mulige møter.

Olaug Vervik Bollestad, KrF-nestleder.
31/32 møter i helse- og omsorgskomiteen.