frykter for trafikksikkerheten:

40.000 flere vogntog i trafikken neste år: – Det er fullstendig krise

ALNABRU/ÅNDALSNES (TV 2): Når Erik Røhne i CargoNet ikke tjener penger, må han sende tusenvis av containere vekk fra toget og ut på landeveien. Det er dårlige nyheter for trafikksikkerheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Når det er snakk om en så stor økning med tungtransport, er det ganske formidabelt, og det er vanskelig å se for seg at det ikke fører til flere ulykker, sier Bård M. Johansen i Trygg Trafikk til TV 2.

CargoNet er en godstransportør på jernbane, eid av NSB-konsernet. CargoNet-sjefen er oppgitt.

– Det er et paradoks når det er er bred politisk enighet om å flytte gods fra vei til bane, sukker administrerende direktør Erik Røhne i CargoNet.

Han viser oss rundt på Norges største godsterminal på Alnabru i Oslo. Det er yrende aktivitet med vogntog som kommer inn med containere som effektivt lastes over på togstammene. Dem blir det mange færre av neste år. CargoNet kutter til sammen 728 godstogavganger.

– Vår reduksjon betyr at det kommer 30.000 flere lastebiler på veien neste år, og det er dårlig for miljøet og det er dårlig for trafikksikkerheten, sier Røhne til TV 2.

Veien vinner

På bunnlinja til det statlig eide transportselskapet er det blodrødt.

– Vi tjener ikke penger. Vi taper penger. Det gjør alle i denne bransjen, og vi kan ikke holde på lenge slik, sier CargoNet-sjefen.

GODS: Neste år lastes flere kontainere fra tog og over på vogntog. Foto: Arne Rovick/TV 2.
GODS: Neste år lastes flere kontainere fra tog og over på vogntog. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Han forklarer den dårlige butikken slik:

– Vi sliter med å konkurrere med gods på vei. Gods på vei har fått bedre rammebetingelser de siste årene gjennom investeringer i betydelig bedre veier. Man har gitt muligheten for å kjøre lengre lastebiler, og nå er det innført transportavgift for gods på bane. I sum betyr dette at vår konkurransekraft mot veien forverres. Det blir billigere å transportere på vei, sier Røhne.

Forventer tragedier

I endestasjonen for Raumabanen er fortvilelsen over manglende lønnsomhet for godstrafikk på bane like stor. Torsdag kveld kjørte transportselskapet Green Cargo sitt siste godstog på Raumabanen. Det betyr nærmere 9000 ekstra vogntog gjennom den trange Romsdalen i 2019.

– Det er fullstendig krise. Konsekvensen kan jo bli alvorlige trafikkulykker, trafikkaos og store miljøutslipp som vi ikke ønsker selvfølgelig, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) til TV 2.

Svein Kroken kjemper for godstrafikk på bane.
Svein Kroken kjemper for godstrafikk på bane.

– Romsdalen er på ingen måte dimensjonert for å ta unna disse vogntogene. Det er underganger hvor vegvesenet har måttet ta frem spesialskilt merket 20 km/t, det er små passasjer og det er uoversiktlig. Kommer det en god gammeldags vinter vil det kommet et scenarie av tragedier opp gjennom Romsdalen, tordner Svein Kroken, som er lokal forkjemper for bevaring av godstoget.

Totalt blir det norske veinettet neste år belastet med 40.000 ekstra vogntog som skal frakte gods som kunne gått på jernbane. Kroken er bekymret for utenlandske vogntogaktører.

– Det vil virke som en honningkrukke på utenlandske transportører som vil etablere seg i Norge med uvante sjåfører og lemfeldighet med tanke på lover og regler, sier Kroken til TV 2.

TV 2 møter samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Han kjenner på presset fra godstogaktørene og deres støttespillere.

– Alle hevder det vil bli flere ulykker. Plager det deg?

Statsråd Jon Georg Dale.
Statsråd Jon Georg Dale.

– Ja, det er åpenbart at det gjør det. Vi bygger ut kapasiteten i veinettet i et tempo som aldri før. Men vi ser at vi spesielt på vinterstid har utfordringer med dårlig skodde vogntog og det gjør at vi intensivere kontrollene og tilsynet på veiene som bidrar til at vi ikke får betydelig økt risiko som følge av dette, sier Dale til TV 2.

Jobber med løsning

Han er vel kjent med den utfordrende konkurransesituasjonen for godstransport på jernbane.

– Det viser også at de tiltakene vi har varslet i nasjonal transportplan er viktige. 18 milliarder kroner i en godsoverføringspakken som skal styrke konkurransekraften, spesielt på de lange strekningene, sier statsråden.

– Men dette hjelper jo ikke i dagens situasjon. Hvordan skal de overleve i overgangsperioden?

– Det er en kjempeutfordring, først og fremst fordi det ikke er staten som bestemmer hvor godset skal gå, det er vareeierne. Det er et politisk mål, og har vært det lenge, å flytte gods over på bane. Nå ser vi at vi sliter med konkurransekraften, og derfor har vi på gang et utredningsarbeid for godsoverføring på jernbane tilsvarende det vi har sett har resultat på for godsoverføring på sjø. Dette arbeider vi med så raskt vi kan. Det er flere ulike problemstillinger med det, og det er derfor vi er i en siste utredningsfase, sier Dale til TV 2.

– Når kommer den avgjørelsen?

– Den kommer så fort som mulig. Vi må vite hva slags handlingsrom vi har etter EØS-avtalen, og vi må vite om vi reelt flytter mer gods eller om vi subsidierer det som er der, og det gjør at vi gjør våre siste vurderinger nå, sier samferdselsministeren.

Lars Olav Hustad er ordfører i Rauma kommune.
Lars Olav Hustad er ordfører i Rauma kommune.

Redd kua dør

Tilbake på Åndalsnes er ordføreren og togentusiastene utålmodige.

– Det har jo vært slik i årevis uansett farge på regjering, så har trafikk på bane dessverre gått ned, og det motsatte er uttalt at skal skje. Da mener jeg det er noe galt med rammebetingelsene. Det ligger jo ambisiøse planer i Nasjonal Transportplan hvor det er avsatt 18 milliarder til godstrafikk, og på sikt vil det hjelpe stort. Men på kort sikt er jeg redd kua dør mens gresset gror, sier ordføreren.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener at det ikke er noen operatører igjen når en endelig kanskje får skikk på dette med gode betingelser, og ikke minst bedre kapasitet på jernbanen for gods. Da kan det skje at når den dagen kommer, er det ikke operatører igjen i og med at de to som opererer i Norge har store underskudd på sin drift, sier Lars Olav Hustad.