For å sikre deg i tilfelle en krise oppstår, må du ha dette hjemme

Nordmenn får onsdag et brev i posten – som sier noe om hva man bør ha i hus dersom krisen skulle oppstå.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle nordmenn til å forberede seg på en eventuell krisesituasjon.Naturhendelser, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at vi mister strøm eller vann. I tillegg kan det være vanskelig å oppdrive nødvendige varer.Sjansene er ikke så store men man bør være forberedt på at det kan skje.Nå har DSB laget en liste med ting man bør ha, som vil dukke opp i postkassen til alle norske husstander.