Iranske Leila Bayat tapte saken mot UNE: – Veldig urettferdig

TAPTE: Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag.
TAPTE: Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag. Foto: Privat
Leila Bayat, som ble straffet med pisking i Iran etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge, tapte søksmålet mot Utlendingsnemnda. Bayat sier til TV 2 at hun anker dommen.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bayat fikk innvilget oppholdstillatelse i Norge etter at hun delte bilder som bevis på at UNE sendte henne tilbake til pisking i Iran.

Men etter råd fra Advokatfirmet Tveter og Kløvfjell gikk Bayat til sak mot UNE for å få oppreisning og erstatning.

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hun krevde også ny behandling av asylsaken sin og at tidligere vedtak måtte kjennes ugyldige.

Men Bayat tapte saken, og må ifølge dommen fra Oslo tingrett dekke sakskostnadene til Utlendingsnemnda (UNE) med 241.000 kroner.

– Dommen er veldig urettferdig. Jeg er ikke enig i det de har kommet fram til, sier Bayat til TV 2.

Tingretten mener UNE ut fra de opplysningene som forelå da de tvangsreturnerte Bayat, ikke gjorde feil.

– Jeg vil anke dommen, og bevise for hele verden tilslutt at jeg har snakket sant, sier Bayat.

UNE fornøyd

– Retten slutter seg til UNEs vedtak på alle punkter, og vi er frifunnet for kravet om oppreisning og erstatning. Det er en riktig dom slik vi ser det, så vi er fornøyd, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE til TV 2.

Dommen gjelder en enkeltsak, og har ingen prinsipiell betydning, sier hun. Aursnes vil ikke kommentere en eventuell anke.

– Var det viktig for UNE å vinne denne saken?

– Det er aldri viktig for UNE å vinne saker. Vi taper noen, også, mendet er viktig å få bekreftelse på at vedtakene står seg i forhold til regelverket, sier UNE-direktøren.

Advokaten overrasket

– Jeg er overrasket over resultat. Vi er uenige i avgjørelsen, sier advokat Erlend Liaklev Andersen til NTB.

«Slik nærværende sak framstår, med det saksforhold og de avgjørelser som etter hvert er truffet, har UNE etter rettens syn foretatt en grundig og saklig vurdering av de ulike hensyn basert på de faktiske forhold», heter det i dommen.

Advokaten vil gjennomgå den 80 sider lange dommen i detalj med Bayat, trolig i løpet av mandag kveld, før de tar stillingen til om den ankes.

Retten har med dommen underkjent en rapport fra den norske ambassaden i Teheran, som konkluderte med at dommen mot Bayat er ekte. UNE-lederen som utviste Bayat til Iran skrev på den andre siden sin egen piskerapport, med motsatt konklusjon.

Viste bilder av piskeslag

Da Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 forklarte hun at hun var rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag for brudd på sharialoven, en dom norske myndigheter den gangen ikke trodde på. Hun ble derfor tvangssendt til Iran 8. mars 2017.

Saken tok en ny vending da Bayat delte bilder som bevis på at dommen på 80 piskeslag ble effektuert 19. september samme år. Det vakte sterke reaksjoner da TV 2 viste bildene av Bayats rygg.

Men Oslo tingrett mener det er flere forhold som svekker Bayats troverdighet, blant annet at hun ikke møtte opp til en medisinsk undersøkelse av ryggen.

Rettsmedisinsk institutt konkluderte i en rapport i februar i år med at bildene av ryggen til Leila stemmer svært godt overens med skader etter pisking, men denne har retten ikke lagt vekt på.

Blir i Norge

Bayat kom tilbake til Norge i oktober i fjor og ble gjenforent med sin 13 år gamle sønn Mani i Steinkjær. I august fikk hun innvilget midlertidig opphold på tre år, som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening med sønnen.

Dommen har ingen betydning for oppholdstillatelsen, bekrefter UNE.

– Nei, ikke i det hele tatt. Hun har en selvstendig oppholdstillatelse knyttet til sønnen, sier direktør Aursnes.

Hun ønsker ikke å kommentere hvordan UNE ser på en eventuell anke.