koster minst tre millioner kroner dagen:

Kan sitte igjen med gigantregning etter fregatt-ulykken

Tankskipet forsøkte å varsle Helge Ingstad med lyd, lys og slo full bakk. Likevel kan ulykken koste tankrederiets forsikringsselskap dyrt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Havarikommisjonen denne uken la fram sin foreløpige rapport, fikk vi noen svar. Blant annet ble det bekreftet at mannskapet på Helge Ingstad trodde tankskipet var «et stasjonært objekt», og at de trodde de kommuniserte med et annet skip enn Sola TS da de ble bedt om å ta styrbord.

Som TV 2 tidligere har fortalt forsøkte tankskipet å varsle med lyd, lys og slo full bakk, for å unngå ulykken. Til tross for dette kan de sitte igjen med en enorme tap etter ulykken.

Logikken etter vanlig sjørettspraksis er ganske enkel: Hadde ikke tankskipet vært der, hadde ikke kollisjonen skjedd.

Derfor kan Forsikringsselskapet til Sola TS - som kolliderte med Helge Ingstad - ende opp med å betale svimlende erstatningssbeløp.

Etter loven kan i prinsippet en part idømmes all skyld etter en ulykke til sjøs, men ifølge en rekke eksperter på sjøerstatningsrett som TV 2 har snakket med - skjer det så godt som aldri.

– Ved skipssammenstøt ved seilende skip er det sjelden at all skyld blir lagt på det ene skipet, sier professor Trond Solvang til TV 2. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

Mer vanlig er det, ifølge professoren, at skylden deles i en brøk. I rettspraksis forteller flere kilder til TV 2 at man i nyere tid kun har sett ett enkelt tilfelle der en av to parter i en ulykke under seiling i norsk farvann ble idømt full skyld.

Faktorer som at tankskipet Sola TS hadde på dekkslys, dens plassering i leden, og spørsmål om det ble tydelig nok meldt fra på samband kan potensielt spille inn når skyld skal beregnes.

Enorme summer

Flere kilder i sjøassuransenæringen - altså de som forsikrer skip - opplyser TV 2 at skyldfordelingen så godt som aldri blir lavere enn 80 - 20. Det betyr at en dersom man er involvert i en ulykke til sjøs sitter man nesten alltid igjen med minst 20 prosent av ansvaret. Og selv 20 prosent vil utgjøre enorme summer i denne saken.

Fregatten kostet fire milliarder kroner, Stureterminalen måtte stenge, og dermed også flere anlegg i Nordsjøen. Etter det TV 2 erfarer, koster bergingsaksjonen neppe mindre enn tre millioner kroner per dag.

Etter det TV 2 erfarer er vanlig dagleie på de to kranene som blir brukt, et sted mellom en og to millioner kroner per kran. I tillegg kommer lektere, båter og mannskap som jobber med oppdraget.

Havariet av milliard-fregatten er allerede på bordet til både forsikringsselskap og advokater i inn- og utland. Tankskipets forsikringsselskap har allerede satt av betydelige beløp til et mulig oppgjør.

Komplisert bergingsaksjon

Milliardfregatten KNM Helge Ingstad er på grunn i Hjeltefjorden i Øygarden etter kollisjonen med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november. Fortsatt er det ikke tatt noen beslutning om fregatten skal repareres etter at den er hevet.

Bergingsarbeidet ble tidligere denne helgen utsatt noe, grunnet ustabilt vær og bevegelser i fregatten. Søndag er imidlertid dykkerarbeidet som er nødvendig for gjennomføre heving av fregatten gjenopptatt.

– Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig, og sikkerheten til de som arbeider på fartøyet, har høyeste prioritet, skriver Forsvaret på sine nettsider.

TV 2 har vært i kontakt med Forsvaret, som søndag ikke ønsker å uttale seg om konstnader og potensielt erstatningsansvar.