KJØRER RUNDT: Denne roboten, som er laget av Scaled Robotics, skal utføre flere oppgaver ved byggeplassen.
KJØRER RUNDT: Denne roboten, som er laget av Scaled Robotics, skal utføre flere oppgaver ved byggeplassen. Foto: TV 2

Denne roboten kan gi lavere boligpriser

En robot som skal utføre arbeidsoppgaver på byggeplassen er under utvikling. Det kan på sikt gi lavere bygge- og boligpriser.

Å bygge tar lang tid og koster mye penger. Derfor jobbes det med å digitalisere byggebransjen, blant annet gjennom å utvikle roboter som kan gjøre arbeidet mer effektivt.

I samarbeid med selskapet Scaled Robotics, tester byggherren Oslo S Utvikling (OSU) og entreprenørkonsernet AF Gruppen nå en robot som kan utføre flere av arbeidsoppgavene ved en byggeplass.

– Roboten bruker kameraer og sensorer til å scanne byggeplassen, og sammenligner det den finner med det vi har tenkt til å bygge, altså 3D-modellen, sier Lars Petter Fritzsønn, som er prosjektdirektør i Bjørvika for AF Gruppen. Her bygges det for tiden over tusen nye boliger i partnerskap med OSU.

Prosjektdirektør i Bjørvika for AF Gruppen, Lars Petter Fritzsønn. Foto: AF Gruppen
Prosjektdirektør i Bjørvika for AF Gruppen, Lars Petter Fritzsønn. Foto: AF Gruppen

Slipper leting

Roboten er designet for å sjekke framdriften i byggeprosessen, og kvaliteten på det som blir bygget. Dette er funksjoner som i dag gjøres manuelt av mennesker.

– Når du får en helt automatisert prosess, blir det mer effektivt. Roboten er enda ikke nøyaktig nok til å slå fast om den har funnet en feil eller ikke. Vi jobber nå med å teste funksjonaliteten, slik at den blir mer effektiv, sier Fritzsønn.

Robotens kameraer tar bilder av hele byggeplassen mens den kjører rundt, og bruker bildegjenkjennings-teknologi til å lage en oversikt. Dette gir et resultat som minner litt om Google Street View.

Meningen er at roboten blant annet skal identifisere feil og mangler ved konstruksjonen, og deretter varsle om dette.

Administrerende direktør i Scaled Robotics, Stuart Maggs. Foto: TV 2
Administrerende direktør i Scaled Robotics, Stuart Maggs. Foto: TV 2

– I stedet for at man trenger å gå rundt og sjekke alt manuelt, blir man varslet om områder som trenger å utbedres. Man slipper å lete etter feil og problemer, og har dem allerede på en liste når man våkner om morgenen. Da kan man i stedet fokusere på å løse problemene, sier administrerende direktør Stuart Maggs i Scaled Robotics.

– Ingen tvil om at teknologen vil overta

I tillegg til at roboten skal være i stand til utføre kvalitetskontroll, jobber AF Gruppen mer langsiktig med å også implementere andre funksjoner. Det innebærer en plan om å teste 2D-printing, som skal gjøre at roboten for eksempel kan merke opp hvor en vegg skal stå.

– Da kutter vi ganske mange ledd i hvordan informasjonen går fra de som planlegger, til de som er på byggeplassen. Får vi til en 2D-printer, er det sannsynligvis noe av det første vi går over til å gjøre helrobotisert på byggeplassen, sier Fritzsønn.

I dag gjennomføres kvalitetskontroll ved at et menneske går rundt og kontrollerer opp mot ulike sjekklister. Fritzsønn tror ikke det er mange år til roboten vil lønne seg i forhold til hva den koster, og sier den potensielt kunne gjort det allerede.

– At vi i løpet av det neste året kommer til å gjøre betydelig kvalitetssikring, HMS-arbeid og oppmåling med en slik robot, det er jeg helt sikker på. Det er ikke noen tvil om at den typen teknologi kommer til å overta kvalitetskontroll for bygging, sier Fritzsønn.

Lavere boligpriser

Prosjektdirektøren anslår at man ved en stor byggeplass vil kunne fjerne en hel HMS-stilling når roboten har overtatt mye av arbeidet med å kvalitetssikre.

– Det tar mye tid å gå rundt og inspisere. Med slik teknologi kan store feil oppdages og unngås tidlig, noe som lett vil kunne spare oss for flere millioner kroner i året, sier Fritzsønn, og fortsetter:

Roboten styres foreløpig ved hjelp av en PlayStation-kontroll. Om ikke lenge skal roboten kjøre rundt på byggeplassen på egen hånd. Foto: TV 2
Roboten styres foreløpig ved hjelp av en PlayStation-kontroll. Om ikke lenge skal roboten kjøre rundt på byggeplassen på egen hånd. Foto: TV 2

– Med automatisert oppmåling vil man kunne fjerne mye arbeidstid. Erstatter du en arbeidsoperasjon med en robot, forsvinner selvfølgelig behovet for arbeidskraft til den operasjonen, sier Fritzsønn.

BIM-koordinator Rune Huse Karlstad. Foto: TV 2
BIM-koordinator Rune Huse Karlstad. Foto: TV 2

BIM-koordinator i AF Gruppen Rune Huse Karlstad, som koordinerer «Bygnings-Informasjons-Modellering», er helt klar på at digitalisering bidrar til å redusere kostnadene i byggebransjen. Han sier det hjelper dem med å bygge raskere og mer effektivt, med høyere kvalitet.

– Man har smartere verktøy og bedre arbeidsgrunnlag enn man tradisjonelt har hatt. Når kostnadene går ned, tror jeg boligprisene vil gå ned sammen med byggeprisene, sier Karlstad.

– Yrkene blir mer interessante

Pasi Aalto ved NTNUs institutt for arkitektur og teknologi sier robotisering i produksjon og på byggeplass er en sentral del av å gjøre byggebransjen mer effektiv. Han forklarer hvordan bruken av BIM har gjort det mulig å bruke datagrunnlaget også til andre oppgaver enn bare prosjekteringen av bygg.

Pasi Aalto er leder for NTNU Wood, og arbeider som universitetslektor ved Institutt for Byggekunst, Historie og Teknologi. Foto: NTNU
Pasi Aalto er leder for NTNU Wood, og arbeider som universitetslektor ved Institutt for Byggekunst, Historie og Teknologi. Foto: NTNU

– Man finner stadig nye anvendelsesområder i produksjonen, på byggeplass og også i forvaltningen av det ferdige bygget. Det er i dette digitale landskapet at automatisering og robotisering kan skape mer verdi i prosessene, både gjennom sparte kostnader, men også økt kvalitet. Potensialet er stort selv om vi ennå ikke vet hvilke muligheter som utvikles i fremtiden, sier Aalto.

Universitetslektoren mener roboter isolert sett vil kunne erstatte enkelte oppgaver, men synes det er mer spennende å se på helheten, der robotisering, digitalisering og økt kompetanse blant medarbeiderne bidrar til at bedriftene kan finne helt nye løsninger.

– Jeg tror de fleste bedrifter og arbeidstakere heller vil fylle dagen sin med mer interessante oppgaver enn å vandre rundt på byggeplassen med en sjekkliste. Når vi automatiserer de kjedeligste oppgavene, kan vi få opp produktiviteten. Yrkene blir mer interessante, samtidig som de krever mer kompetanse, sier Aalto.

Se video av roboten i aksjon her: (Musikk: Bensound.com):

– Enorm utfordring

Roger Andre Søraa ved NTNU forsker blant annet på automatisering og digitalisering av arbeidskraft. Søraa understreker at digitalisering og automatisering av byggebransjen kan ha enorme konsekvenser for de som blir berørt.

Roger A. Søraa er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), med en doktorgrad og master i Studier av Teknologi og Samfunn (STS), og en bachelor i Informatikk. Foto: NTNU
Roger A. Søraa er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), med en doktorgrad og master i Studier av Teknologi og Samfunn (STS), og en bachelor i Informatikk. Foto: NTNU

– Digitale tvillinger, 3D-printing av hus og murerroboter er bare noen av de mange robotene som blir mer vanlige i byggebransjen fremover. Spesielt er det viktig å tenke på hvilken rolle arbeiderne har i denne overgangen, sier Søraa.

Han mener det vitner om en dårlig styrt prosess dersom et menneske blir arbeidsledig fordi man setter inn en robot. I stedet bør arbeidsgiveren klare å legge til rette for at arbeidstakeren får nye oppgaver å jobbe med.

– Det vil skape en bedre digitaliseringsprosess, enn hvis man bare erstatter mennesker. Her står hele samfunnet overfor en enorm utfordring i årene som kommer, ikke bare byggebransjen.

– Ser du for deg en reduksjon i byggekostnadene som følge av at slike roboter tar over oppgaver som mennesker pleier å utføre?

– Ja, på sikt vil roboter kunne ta over flere arbeidsoppgaver som tidligere var forbeholdt mennesker, og dermed redusere byggekostnadene. Potensielt vil dette kunne føre til billigere boliger, men da er det viktig med god boligpolitikk og målrettede politiske- og næringslivsprosesser som tilrettelegger for implementeringen av slike typer roboter.