Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ble det kjent at tidligere fiskeriminister, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre asylsøkere.

– Han stiller seg helt avvisende til tiltalen, han mener dette ikke er riktig, sier hans forsvarer Ulf Hansen til TV 2.

– Påkjenning

Hansen sier tiltalen er en påkjenning for Ludvigsen.

– Tiltalte har det etter forholdene greit. Det er en tøff tiltale å ha mot seg, det har vært en lang og tung periode, men han tar det etter forholdene greit, sier han.

Hansen sier at de fornærmede i tiltalen er mennesker som Ludvigsen har forsøkt å hjelpe. Ludvigsen har tidligere tydelig vist engasjement for asylsøkere.

– Han har strukket ut en hjelpende hånd og har forsøkt å være vennlig og imøtekommende mot mennesker i en vanskelig livssituasjon, og så blir dette snudd mot ham, og det oppleves som vanskelig, sier forsvareren.

Han understreker at det også er en ekstrapåkjenning at navn og bilde blir brettet ut i mediene.

– Men han er en sterk og sindig mann som har stått i en storm før, så han tar situasjonen fint, sier han.

Forsvareren ønsker ikke å gå inn på om Ludvigsen har en formening og hvorfor de fornærmede skulle ha diktet opp så alvorlige anklager mot ham.

Saken er ikke berammet for retten, men Hansen mener det er sannsynlig at den kan bli behandlet på tidspunkt før sommeren.

Ludvigsen ble i 2015 anmeldt for et lignende forhold, den gangen mot en mann i 30-årene. Den saken ble etterforsket og etter hvert henlagt.

Tiltale

Ifølge tiltalen, som statsadvokat Tor Børge Nordmo har tatt ut, skal overgrepene mot de tre asylsøkerne være begått i perioden 2011 til 2017.

Ludvigsen var fylkesmann i Troms fram til 2014.

Overgrepene skal blant annet ha skjedd på Ludvigsens egne eiendommer, på et offentlig bygg i Tromsø, og på hoteller i Oslo.

Overfor to av de unge asylsøkerne skal Ludvigsen har gitt uttrykk for at han hadde makt og myndighet til å gi, og eventuelt frata dem, norsk statsborgerskap. En av de unge mennene beskrives som lettere psykisk utviklingshemmet.

Den tredje asylsøkeren skal Ludvigsen, gjennom sin posisjon, ha lurt til å tro at han kunne skaffe både bolig og varig opphold i Norge.

Fiskeriminister

Høyre-mannen Svein Ludvigsen ble valgt inn på Stortinget første gang i 1989. Da tok han plass i det som da het Sjøfarts- og fiskerikomiteen.

Fra 1990 til 1991 var han andre nestleder i Høyre.

I sin neste stortingsperiode, fra 1993-1997, var han leder av Næringskomiteen, før han tok plass i presidentskapet.

Fra 2001 til 2005 var Ludvigsen fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Derfra gikk han rett inn i jobben som fylkesmann i Troms, en jobb han hadde til han gikk av med pensjon i 2014.

Etter dette satt han som styreleder i Troms Røde Kors.