Kristin Kirkemo, Lars Grønnerud, Per og Veronica Orderud nekter alle for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av trippeldrapet på Orderud gård.
Kristin Kirkemo, Lars Grønnerud, Per og Veronica Orderud nekter alle for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av trippeldrapet på Orderud gård. Foto: NTB Scanpix

dømt for trippeldrap:

Dette gjør de i dag

Samtlige som ble dømt i Orderud-saken, er løslatt og har startet nye liv på hver sin kant. Kristin Kirkemo har fått lederjobb og barn, mens Per Orderud fortsatt bor på gården.

OBS! Denne artikkelen ble skrevet i desember 2018. Lars Grønnerød døde i september 2019.

Natt til pinseaften i 1999 ble tre mennesker skutt og drept i kårboligen på Orderud gård. Anne Orderud Paust og hennes to foreldre Kristian og Marie ble skutt flere ganger. Alle ble også truffet av nakkeskudd som ble avfyrt på mindre enn fem centimeters hold.

I lagmannsretten ble Per Orderud og hans daværende kone Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Samtlige fire nekter for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av drapene i kårboligen.

Snart 20 år etter trippeldrapet er det en rekke ubesvarte spørsmål i saken. Påtalemyndigheten klarte aldri å føre bevis for hvem som løsnet skudd med to ulike pistoler inne i kårboligen.

De siste ukene har NRK vist TV-serien «Gåten Orderud» der de går gjennom etterforskningen i saken og hvordan rettssakene utspilte seg.

Bor på gården

I dag er kvartetten ferdig med å sone lange fengselsstraffer. Per Orderud ble løslatt i januar i 2015 etter å ha sonet to tredeler av dommen. 54-åringen mener at han er uskyldig dømt.

– Jeg var til stede da Per slapp ut. Det første han sa var at vi må jobbe sammen om å få gjenopptatt saken. På dette tidspunktet hadde han jobbet med den i flere år, sier privatetterforsker Tore Sandberg som har bistått Per og Veronica Orderud i denne prosessen.

Kommisjonen for gjenopptakelsen av straffesaker mottok begjæringen i juni, men det vil ikke bli tatt stilling til denne før tidligst i 2019. I mellomtiden bor Per Orderud i hovedhuset på Orderud gård, opplyser Tore Sandberg.

– Hvordan opplever han å bo der handlingene fant sted?

– Per vokste opp på Orderud gård. Her hadde han en bra tilværelse helt til tvisten om gården kom opp, sier Sandberg.

Det dyrkes korn, men det er ikke lenger dyrehold på Orderud gård. Per Orderud leier i dag ut flere bygninger på gården. I november har han vært på sykkelferie på Gran Canaria, opplyser Sandberg.

Søker jobb

Veronica Orderud ble også løslatt i januar i 2015 etter å ha sonet to tredeler av dommen. Samme år valgte hun og Per Orderud å skille seg. Hun har imidlertid beholdt etternavnet.

  • Natt til pinseaften, 22. mai 1999 skytes og drepes ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) med hhv 2 og 4 skudd og datteren Anne Orderud Paust (47) med 6 skudd i kårboligen på gården Orderud i Sørum.
  • Etter rettssak i Nes herredsrett og ankesak i Eidsivating lagmannsrett blir ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød alle dømt for medvirkning til drap.
  • Ingen ble dømt for selve drapshandlingene, og alle de dømte har hevdet sin uskyld.
  • Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, og anket til Høyesterett som forkastet anken. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel etter at påtalemyndigheten anket dommen på 2,5 års fengsel fra Nes Herredsrett.
  • 14. januar 2015 ble Veronica Orderud, som den siste av de fire, løslatt etter 16 år i fengsel.

– Hun er for tiden arbeidssøker. Veronica har tatt over morens bolig i Oslo etter at hun døde for to år siden, sier Tore Sandberg.

Hun tilbringer imidlertid fortsatt mye tid med Per på Orderud gård.

– Vi har fortsatt veldig god kontakt med hverandres familier. I tillegg kjemper vi sammen om å få saken gjenopptatt. Men grunnen til at det ble vanskelig for oss, var at det er mye lettere å takle å bli nedverdiget og ydmyket selv, enn å se på at den du er glad i blir det. Det synes jeg er veldig tøft. Sånn sett fungerte det dårlig at vi var sammen i fengsel, sier hun til TV 2 i sommer.

46-åringen har tidligere sagt til TV 2 at hun ønsker å bli prest.

– Har gått videre

Lars Grønnerød, som har fylt 60 år, slapp ut av fengsel i 2011. Hans forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, sier at Grønnerød ikke ønsker noen form for oppmerksomhet rundt seg og sin person.

– Lars lever et stille og tilbaketrukket liv. Han har sonet straffen han fikk og gått videre.

– Hvordan har han opplevd å se TV-serien på NRK?

– Han har gitt en tilbakemelding om at det var interessant å se den.

– Jobbes det med en begjæring om gjenopptakelse fra Grønnerøds side?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier forsvareren.

Fått lederstilling

Kristin Kirkemos forsvarer, Tor Kjærvik, forteller at klienten hans tok utdannelse som verktøymaker i fengsel. Utdanningen førte til at hun fikk jobb mens hun fremdeles var innsatt.

45-åringen ble løslatt 1. september i 2011.

– Hun har i dag fått en ledende stilling i firmaet som ansatte henne. Her møtte hun også sin nåværende ektemann. De har fått barn etter at hun ble løslatt, forteller Kjærvik.

Han opplyser at Kirkemo ikke ønsket å medvirke i NRK-dokumentaren fordi hun har tatt et bevisst valg om å leve et rolig og anonymt familieliv. Kjærvik sier at han ikke har snakket med henne siden TV-serien hadde premiere.

– Jeg synes at det har vært en grei serie som har vært orienterende, sier Kjærvik.