Åpner for utgraving av de nyoppdagede vikingskattene

Begeistringen for det norske vikingfunnet verden over viktig for avgjørelse om utgraving.

I løpet av de nærmeste månedene vil den ferske Riksantikvaren Hanna Geiran avgjøre om funnet av et vikingskip på Gjellestad i Halden kommune skal graves ut av arkeologer.I tillegg til det over 20 meter lange skipet, har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ved hjelp av Georadar også funnet rester av flere bygninger og graver i det som en gang trolig har vært en storgård fra vikingtiden.Åpner for utgravingNår Geiran møter TV 2 Nyhetene på jordet over de nyoppd