ENIGE: Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, visepresident på Stortinget, Abid Raja og finanspolitisk talsperson i FrP, Helge Andre Njåstad.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
ENIGE: Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, visepresident på Stortinget, Abid Raja og finanspolitisk talsperson i FrP, Helge Andre Njåstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Hagen, Fredrik

Enige om skisse til statsbudsjett

De fire partiene er enige om statsbudsjettet for 2019. Det ble klart etter harde forhandlinger tirsdag.

Mer eller mindre sammenhengende siden klokken 12 har KrF og de tre regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet for 2019.

Sakte, men sikkert har de beveget seg nærmere en avtale, og ved 19-tiden varslet partiene at de var enige om en skisse til løsning.

– Vi har en helhetlig skisse til løsning som vi kommer til å innkalle våre grupper til å godkjenne i kveld. Så håper vi at vi får tilslutning der, for i så fall har vi en budsjettavtale for 2019, sier Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim.

Ingen flere kvoteflyktninger

Etter det TV 2 erfarer flyttes det på om lag 4,3 milliarder kroner. KrF har fått gjennomslag for deler av sitt viktigste krav, nemlig en økning i barnetrygden. Denne økningen er likevel på mindre enn partiet ønsket.

Økningen skal dekkes gjennom endringer i trinn-skattesystemet, slik KrF ville. Dette innebærer at de som tjener mest, skal betale mer. Trinn-skatten vil øke for folk som tjener over 950.000 kroner i året.

KrF får ikke gjennomslag for å ta imot flere kvoteflyktninger.

Barnetrygden øker med 1000 kroner per barn i året, som vil koste det norske samfunnet rundt én milliard kroner.

– Vi øker taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020. KrF reverserer regjeringens kutt i støtten til kommunenes utgifter til multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. Og vi legger til grunn Norsk Cøliakiforenings forslag slik at cøliakistøtten holdes på et forsvarlig nivå, sier Kjell Ingolf Ropstad.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag ble grunnstønaden til personer med cøliaki kraftig kuttet, fra 23.988 kroner til 8.232 kroner. Endringene ville bety en innsparing på 410 millioner kroner, men dette har KrF bremset.

– Vi retter opp det vi mener var et for stort kutt knyttet til cøliaki, så det legges inn to hundre millioner for å redusere det kuttet, sier KrF-nestlederen.

350-kronersgrensen fjernes

Det blir ingen nye avgifter. 350-kronersgrensen for tollfri import vil forsvinne, men trolig først fra 2020.

Det er administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Hovedorganisasjonen Virke svært glad for.

– Alt vi har bedt om er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier Kristensen.

Gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper. Kristensen sier konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig. 2018 har vært et svært vanskelig år for handelsnæringen, med omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser. For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene, sier Kristensen.

Norge har skilt seg ut med en særlig høy avgiftsfri grense for netthandel utenfor landets grenser. Nabolandene har enten betydelig lavere grenser, eller de er i ferd med å fjerne slike avgiftsfrie grenser.