UP: – Dette er de største farene i trafikken

UP-sjef Runar Karlsen sammen med UP-betjentene Christina Skautvedt og Frida Paulsen.
UP-sjef Runar Karlsen sammen med UP-betjentene Christina Skautvedt og Frida Paulsen. Foto: Arne Rovick/TV 2
ÅLESUND (TV 2) UP mener råkjøring, rus og ulovlig bruk av mobiltelefon er blant de største truslene mot å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i den helt ferske nasjonale trusselvurderingen som UP har utarbeidet i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet.

– Det er viktig for oss å definere truslene og rette innsatsen deretter, sier UP-sjef Runar Karlsen til TV 2.

I fjor omkom 106 personer i trafikkulykker i Norge. Dette er 21 prosent færre enn i 2016. I tillegg ble 665 personer hardt skadet, som er noen flere enn året før.

Flere kontroller

Som et ledd i nullvisjonen definerer UP fartsovertredelser som en sentral trussel selv om snittfarten går ned og antall ulykker som skyldes høy hastighet, også går ned.

Potensialet for å få ned antall ulykker med drepte og hardt skadde ved at flere overholder fartsgrensene på norske veger er fortsatt stort.

LASER: Ifølge rapporten vil en dobling av antall fartskontroller redusere antall dødsulykker med 6,5 prosent. Bildet er fra en laserkontroll på E18.
LASER: Ifølge rapporten vil en dobling av antall fartskontroller redusere antall dødsulykker med 6,5 prosent. Bildet er fra en laserkontroll på E18. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi har allerede satt høyere mål og styrket vår fartskontrollaktivitet med 10 prosent. Denne innsatsen kommer til å vedvare hele tiltaksperioden fra 2018-2021. Klarer vi gjennom sterkere fartsinnsats å bidra til at andelen av førere som kjører innenfor fartsgrensene øker, kan flere 10-talls liv spares hvert år, sier UP-Karlsen.

I rapporten kommer det frem at Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger som kan føre til dramatisk reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken:

– TØI har gjort beregninger som viser at dersom alle førere fulgte fartsgrensene, kjørte uten påvirkning av rus og brukte bilbelte, ville tallet på drepte vært redusert med 28 % og antall hardt skadde med 19 %. Videre er det beregnet at en fordobling av politikontroller ville gitt en forventet nedgang på 6,5 % for antall drepte og 6,3 % for antall hardt skadd, heter det i rapporten fra TØI.

Alle skal sjekkes

Kjøring i ruspåvirket tilstand er fremdeles en stor trussel og andel av dødsulykker som skyldes rus, er uforandret over mange år.

– Våre to hovedoppdrag er derfor å redusere andelen som kjører med rus, samt å stanse og straffeforfølge de som faktisk kjører ruset. Hovedtiltaket er at alle førere vi stanser i kontroll skal testes for rus, uansett om det foreligger mistanke eller ikke, forklarer Runar Karlsen.

Og visste du at hver femte ruskjører fanges opp i nye kontroller innenfor en treårsperiode?

– All vår innsats er basert på god kunnskap, både om hvem risikoførerne er, og hvo/når de er ute å kjører. Vi kommer derfor til å styrke vår etterretning og effektivisere våre metoder slik at vi blir enda mer treffsikre, kommenterer UP-sjefen.

Distraksjon/uoppmerksomhet er en vesentlig medvirkende faktor til alvorlige ulykker og utfordring med ulovlig mobilbruk er fortsatt stor.

FARLIG: Risikoadferd i trafikken som bruk av mobiltelefon og sjekk av sosiale medier er en av de største truslene mot færre drepte.
FARLIG: Risikoadferd i trafikken som bruk av mobiltelefon og sjekk av sosiale medier er en av de største truslene mot færre drepte.

En norsk undersøkelse viser at hele 32 prosent bruker mobil mens de kjører. Ifølge intervjuer med et utvalg ungdom er det å svare på meldinger og kommunisere på Snapshat mens man kjører utbredt, og de opplevde at det generelt var en forventning av man svarer umiddelbart på meldinger.

Vi støtter derfor regjeringens forslag om å skjerpe straffen for ulovlig mobiltelefonbruk som innebærer tre prikker. Når en stor andel av dødsulykkene skyldes uoppmerksomhet fra fører, mener vi nettopp dette fortjener vår oppmerksomhet!

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook