VOLDSMARERITT: Kine (26) bodde sammen med den nå dømte mannen i over et år. Volden hun ble utsatt for beskrives som torturlignende.
VOLDSMARERITT: Kine (26) bodde sammen med den nå dømte mannen i over et år. Volden hun ble utsatt for beskrives som torturlignende.

Kjæresten dømt til ti års fengsel for tortur og vold mot to kvinner – slik opplevde Kine (26) marerittet

En mann i 30-årene er dømt til minst ti år i fengsel for seksuelle overgrep og vold. TV 2 har snakket med to kvinner som bodde med mannen i over et år.

I julen 2016 var Kine innlagt på sykehus. Legene fant ikke noe galt med henne, men hun hadde sterke smerter i magen.

– De visste jo ikke om situasjonen min, forteller hun.

Mens hun ligger på sykehus blir hun konstant oppringt av samboeren. Han er sint, og sier hun må komme hjem.

Kine er redd for at han skal komme på sykehuset, og for at han skal være voldelig mot henne. Hun kunne sagt ifra til sykehuspersonalet, eller familien, eller anmeldt saken til politiet, men hun tør ikke.

Samboeren har truet med å drepe henne og hele familien hennes hvis hun gjør det.

«Torturlignende vold»

2. november falt den foreløpig siste dommen i en overgrepssak der en mann i 30-årene stått tiltalt for voldtekt og grov vold i nære relasjoner.

Overgrepene var utført mot to kvinner som begge på ulike tidspunkt har vært samboer med mannen. Mannen har allerede en rettskraftig dom på ti års fengsel. Den ble enstemmig vedtatt i tingretten og lagmannsretten, og anken ble avvist i høyesterett.

Den siste dommen, som ville utvidet straffen til 13 år, er nå også anket til høyesterett.

TV 2 har snakket med begge kvinnene, Kine og Vårin (31), som nå forteller hvordan det var å bo med mannen som har blitt dømt for det aktor i saken beskriver som «torturlignende» vold.

De hadde forhold til mannen med flere års mellomrom. Vårin møtte mannen i 2005, og Kine fikk et forhold til ham i 2015. Selv om de synes det er vanskelig å snakke om, forteller begge at mannen var snill da de ble kjent med ham.

– Han var jo sjarmerende. Og hadde humor, forteller Kine.

– Jeg husker ham som veldig snill med alle. Og en litt sånn positiv person i gruppa, sier Vårin.

Men det tok ikke lang tid fra forholdet ble innledet til de første voldsepisodene begynte. Kun få uker etter at de hadde blitt kjærester med mannen, forteller jentene at de ble slått.

– Det begynte med at han sa at jeg ikke hadde fortjent å sitte i sofaen, og at jeg måtte sitte på gulvet. Jeg trodde jo han tulla, men det gjorde han ikke, forteller Kine.

For å straffe henne tok mannen tak i hodet hennes og dro det langs gulvet. Helgen etter slo han Kine i ansiktet under en krangel. Vårin forteller om en lignende episode der en diskusjon endte med at hun ble slått.

– Da begynte jeg å tenke på hvordan jeg skulle komme meg vekk, men jeg var redd for å si det til noen. Han var veldig manipulerende, sier hun.

Turte ikke fortelle om volden

Voldsepisodene ble stadig mer alvorlige for begge kvinnene. I dommen fra Borgarting lagmannsrett legger retten til grunn at både Kine og Vårin er utsatt for seksuelle overgrep og vold ukentlig.

Kine forteller at mannen var kontrollerende, og at hun stort sett kun fikk lov til å være hjemme og gå på skole. For Vårin er det vanskelig å fortelle om tiden de bodde sammen.

– Det er veldig mange ting jeg ikke husker. Ting jeg har fortrengt og glemt. Jeg husker godt de første gangene han var voldelig.

Likevel turte hun ingen av dem å fortelle verken venner eller foreldre om det som skjedde. De var redde som hva som ville skje.

– Han begynte å true meg med ting han ville gjøre hvis jeg fortalte om det han gjorde. Jeg var livredd for å be om hjelp, fordi jeg ikke visste hva som ville skje om jeg sa ifra.

Torturlignende

I mai ble 30-åringen dømt til ti års fengsel. Etter to ankeprosesser ble saken rettskraftig etter å ha blitt avvist i høyesterett.

Den 2. november ble en ankesak om deler av forholdene utført mot Våring behandlet i Borgarting lagmannsrett. Der ble mannen dømt til tre år til, men har anket dommen. I tillegg er han idømt fem års besøksforbud, og til å betale om omlag 700.000 kroner i oppreisning.

– Det er en sjeldent streng dom, sier statsadvokat Guro Hansson Bull som var aktor i saken.

STATSADVOKAT: Guro Hansson Bull.
STATSADVOKAT: Guro Hansson Bull. Foto: Ruud, Vidar

– Lagmannsretten har funnet det bevist at det er blitt brukt torturlignende metoder, og dommen reflekterer alvorligheten i det som kommer fram i tiltalen, sier hun.

Mannen er også dømt for å ha brukt både balltre og belter mot en av kvinnene. I dommen står det:

«Det er også skjerpende at hun ble slått med stor kraft med balltre, noe som må anses som et særlig farlig redskap.»

– Forholdene som er begått er så alvorlige, og det er så eksepsjonelt grovt og alvorlig. Jeg har ikke hatt en så grov sak om voldtekter og mishandling i nære relasjoner før

Mannens forsvarer, Victoria Holmen, mener derimot at straffen er for streng.

– Det er en veldig streng dom. Med så alvorlige anklager burde det stilles strengere krav til bevisutredningen, sier hun.

Hun mener det ble begått en saksbehandlingsfeil da retten anslo hvor mange seksuelle overgrep som ble begått. 30-åringen har selv aldri erkjent å ha voldtatt noen av kvinnene.

Straffutmålingen og det forsvaret mener er en saksbehandlingsfeil er dermed anket til høyesterett.

TV 2 har tilbudt mannen et intervju gjennom hans forsvarer, men har per nå ikke lyktes i å få en kommentar.

Måtte flykte

Både Kine og Vårin levde med mannen i over et år, før de kom seg ut av situasjonen. Begge forteller om det som kan beskrives som rømninger.

De sier 30-åringen hadde truet begge med å drepe familiemedlemmer, og forteller at de ikke turte å forlate på vanlig måte.

– Jeg var livredd han. Jeg visste hva han var i stand til å gjøre, sier Vårin.

Hun forteller at det var fest i leiligheten deres da hun kom krangel med mannen, og måtte løpe. Under rømningen hoppet hun ned fra et gjerde og knuste hælen.

Etter sykehusoppholdet byttet hun lås på døren til leiligheten og fikk hjelp fra familien til å tømme den for hennes eiendeler. Så reiste hun til hjemkommunen sin i Nord-Norge. Hun forteller at hun i mange år var redd for å se ham igjen.

– Tiden etterpå var grusom. Jeg stengte meg inne og fortrengte mye av det som hadde skjedd. Jeg hadde skyldfølelse, og gikk lenge til psykolog uten at jeg følte at det hjalp.

Kine kom ut av sin situasjon i fjor. Hun forteller at det tok lang tid før hun turte å fortelle familien hva som hadde skjedd, og at hun var redd for anmelde mannen.

– Jeg overlevde

Etter episoden på sykehuset, dro hun hjem og pakket sammen tingene sine mens 30-åringen var ute av huset. Så dro hun hjem til moren og faren, der hun ble boende i noen uker.

Selv om de føler at de har kommet videre i livet, lider begge kvinnene av lidelsen PTSD. Lidelsen gjør at Vårin, selv mer enn ti år senere, sliter med urolige netter, og kan ha tøffe perioder.

Kine synes noen ganger at hun ser mannen, og har måttet gå av T-banen på vei til jobb fordi hun trodde han var i samme vogn som henne, selv om hun vet han sitter innesperret i fengsel.

– Og så har jeg skammet meg veldig, og følt at dette er min skyld, forteller Vårin.

Begge to håper at de kan bidra med at andre som kan være i en lignende situasjon ser at det er en utvei. Kine mener hun, tross alt det vonde, har lært mye om seg selv fra det som skjedde.

– Jeg liker ikke å tenke på meg selv som et offer for dette. Men at jeg overlevde og vant. Og det er en god følelse.