Styrkebeskyttelse ved Namsos havn under øvelsen Trident Juncture.
Styrkebeskyttelse ved Namsos havn under øvelsen Trident Juncture. Foto: Egil Ingebrigtsen/Forsvaret

PST: Flere rapporter om spionasje under Trident Juncture

Også Forsvaret bekrefter økning av spionasjerapporter under NATO-øvelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før NATO-øvelsen Trident Juncture hevet norsk politi beredskapsnivået, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forberedte seg også på økt spionasje i forbindelse med øvelsen, som er den største siden den kalde krigen.

Også i Forsvaret ble årvåkenheten skjerpet:

Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) gikk via Heimevernsbladet ut med en oppfordring til HV-soldater om å heller rapportere en gang for mye, enn en gang for lite.

FSA ønsket så nøyaktige beskrivelser som mulig, og opplyste til tidsskriftet at det er en markant underrapportering av utenlandsk etterretning mot militær aktivitet i Norge.

NYT: Spionerte fra gårder

Det var forventet at russisk etterretning ville følge ekstra godt med på øvelsen Trident Juncture, og HV-soldatene ville derfor være en viktig ressurs for å avdekke og hindre ulovlig spionasje.

– Sett ut i fra russernes ståsted har de behov for å vite hva denne øvelsen er for noe. For å få det til vil de mest sannsynlig bruke de etterretningsapparatene de har for å få kontroll, sa avdelingssjef Tore Jensen i FSA til Heimevernsbladet.

Ifølge The New York Times har russerne leid norske gårder for å følge med på øvingsaktivitetene underveis. Verken PST eller Forsvaret vil kommentere avisens opplysninger, som skal stamme fra amerikanske tjenestemenn.

– Hva angår artikkelen i NY Times, må den stå for deres regning, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe til TV 2.

– Økt årvåkenhet

Orlogskapteinen, som tilhører forsvarssjefens pressetalsapparat, bekrefter imidlertid at det har vært en økning i innrapportering av hendelser under NATO-øvelsen.​

– Når det gjelder rapportering av hendelser under øvelsen, så har disse økt som en konsekvens av at deltakere og publikum har blitt oppfordret til økt årvåkenhet og til å rapportere inn dersom minste tvil, skriver Bøe i en epost til TV 2.

Orlogskapteinen viser for øvrig til PSTs trusselvurdering der etterretningstrusselen mot Norge generelt og forsvars- og beredskapssektoren spesielt, er utpekt som ettertraktede etterretningsmål.

Per-Thomas Bøe vil ikke gå nærmere inn på detaljene rundt den økte rapporteringen, og vil ikke svare på om det som en følge av dette er blitt identifisert sikkerhetstruende virksomhet, eller spionasje i og mot Forsvaret, under øvelsen.

– Forsvaret kan verken avkrefte eller bekrefte konkrete forhold rundt innrapportering av sikkerhetstruende hendelser, opplyser Bøe til TV 2.

​Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier til TV 2 at økningen skyldes både oppfordringene fra politiet, PST og FSA, samt at det har vært en reell økning i hendelser.

– Det har vært en reell økning i hendelser fordi en NATO-øvelse av dette formatet komprimerer mye av det som fremmed etterretning er interesserte i. Trident Juncture er et opplagt mål. Vi har forventet det, og sett økningen, sier Hugubakken til TV 2.