Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to naboene er uenige om høyden på to tujahekker. Jens Olsen mener hekkene ødelegger solforholdene på hans eiendom og vant fram i tingretten med sitt krav om at naboen må beskjære dem.

Saken ble anket til lagmannsretten, men Borgarting lagmannsrett nektet å fremme anken.

«Lagmannsretten mener at tingrettens dom er grundig og overbevisende», heter det i lagmannsrettens beslutning.

Nekter å fremme anken

Beslutningen ble anket til Høyesterett. Naboen krevde at lagmannsrettens beslutning skulle oppheves.

Nå har rikets høyeste domstol sagt sitt i saken.

«Høyesteretts ankeutvalg kan nekte en anke fremmet dersom den ikke reiser spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken og heller ikke andre forhold taler for at anken bør prøves», skriver Høyesterett i sin beslutning 31. oktober, og konkluderer med at anken nektes fremmet.

Paret som fremmet anken, må betale 31.200 kroner i sakskostnader til Olsen og hans ektefelle.

– Det betyr at de ikke får lov til å anke tingrettens dom, og må innfinne seg med det, skriver advokat John Christian Elden i en tekstmelding til TV 2.

Elden representerte paret som eier de omstridte tujahekkene.

Tilfreds med utfallet

Jens Olsen sier han er glad for den grundige jobben domstolene har gjort i denne saken, men synes det er synd at behandlingen av saken har tatt tid fra andre og viktigere saker i rettsapparatet.

– Andre viktige volds- og kriminalsaker har fått ytterligere ventetid. Det er altfor mange slike fillesaker mellom naboer i Oslo, sier Olsen til TV 2, og oppfordrer folk til å gå i seg selv og rasjonelt vurdere hva motparten egentlig foreslår før saker bringes inn for domstolene.