Gjennomsiktig lakselus vekker stor bekymring

Den blanke og gjennomsiktige lakselusa kan ha funnet en ny overlevelsesmetode. Nå går den i ett med omgivelsene.
Den blanke og gjennomsiktige lakselusa kan ha funnet en ny overlevelsesmetode. Nå går den i ett med omgivelsene. Foto: Mattilsynet
Blanke og gjennomsiktige lakselus bekymrer Mattilsynet. De frykter at rensefisken ikke vil fange opp den lille parasitten.

I et intervju med Kyst.no forteller seniorrådgiver i Mattilsynet, Mette Kristin Moen om sine bekymringer rundt lakselusas utvikling.

Hun har sett en økning av blanke og gjennomsiktige lakselus flere steder på Fosen og Frøya.

– Jeg har sett det samme bildet med økning av blanke lus på fem-seks lokaliteter i Midt-Norge nå i høst. Jeg er spesielt bekymret for den raske utviklingen som har skjedd. Det er et stort antall blanke og gjennomsiktige lus i alle stadier, som dermed ikke blir spist av rensefisken, sier Moen.

Frykter at rensefisken ikke ser lusa

Lakselus spiser hud, slim og blod på fisken, og kan lage store sår hvis det blir mange av dem på en fisk. Rensefisken er oppdrettsnæringens hjelper i kampen mot lakselusa. Den spiser lus som sitter på oppdrettsfisken. Moen forteller til Kyst.no at flere oppdrettere sier de ser en redusert effekt av rensefisken i år, uten at de vet hva det kommer av.

– Lus med egenskap lite/ikke pigmentert har nå i flere år hatt et stort fortrinn framfor den godt pigmenterte brune lusen, og derfor utgjør gjennomsiktige lus brorparten av alle bevegelige lus. De mørke bevegelige blir spist av rensefisk, mens de gjennomsiktige blir kjønnsmodne og sprer seg videre uten å bli oppdaget, forklarer Moen.

Mattilsynet er redde for at denne rognkjeksen og andre leppefisker ikke vil kunne se den gjennomsiktige lakselusa. Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Mattilsynet er redde for at denne rognkjeksen og andre leppefisker ikke vil kunne se den gjennomsiktige lakselusa. Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Moen mener rensefisken har gjort en god jobb for havbruksnæringen. Nå synes hun det er trist hvis den mister muligheten til å plukke opp lusa fordi lusa har blitt blank.

Olav-Andreas Ervik tror ikke den blanke lakselusa vil påføre næringen større utfordringer enn det den har i dag. Foto: Petter Vidar Vågsvær
Olav-Andreas Ervik tror ikke den blanke lakselusa vil påføre næringen større utfordringer enn det den har i dag. Foto: Petter Vidar Vågsvær

– Ikke gått utover effekten

Oppdrettsselskapet SalMar har sitt hovedkvarter på Frøya.

I et intervju med TV 2 forteller selskapet at de også har sett gjennomsiktig lus. Likevel deler ikke SalMars konsernsjef, Olav-Andreas Ervik, Mattilsynets bekymring.

– Vi har ikke sett at det går utover effekten av rensefisken som Mattilsynet mener. Vi har aldri hatt en så god effekt av rensefisken som vi har hatt i år, sier Ervik.

Moen sier de også så en del gjennomsiktige lus i fjor høst, men påpeker at det ikke er i nærheten av dagens situasjon.

– Utviklingen har gått så raskt og den har overrasket meg. Det gjør at jeg nå vil si ifra om problemet og gjøre oppdrettere og de som arbeider med forebyggende tiltak mot lus obs på problemet, sier Moen til Kyst.no.

– Vi ser at det ikke er noen utfordringer med dette i dag. Den gjennomsiktige lusa har vi sett over flere år og forekomsten varierer gjennom året. Vi ser ingen tegn til at det påvirker effektiviteten av rensefisken. I tillegg har vi andre metoder hvis vi skulle få en dårligere effekt av rensefisken, sier Ervik.

​Endret seg over tid

SalMar forteller at de er overrasket over at den blanke lusa virker som noe nytt for Mattilsynet.

SalMar forteller at de har sett blank lakselus i flere år. De tror ikke det vil gå utover effekten til rensefisken. Foto: Mattilsynet
SalMar forteller at de har sett blank lakselus i flere år. De tror ikke det vil gå utover effekten til rensefisken. Foto: Mattilsynet

– Vi har sett blank lus i flere år. Den har eksistert i den tiden vi har holdt på i SalMar, sier Ervik.

– Årsaken til at reaksjonene ikke er større enda, tror jeg er grunnet at oppdretterne ser lakselus hver eneste dag, noe som gjør at en slik endring ikke ses på samme måte som de som håndterer problemet sjeldnere mistenker jeg, sier Moen.

Trenger flere undersøkelser

Seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen, er imponert over lakselusas tilpasningsevne.

– Lakselus er et genialt og avansert lite dyr som har strategier for å bekjempe behandling. Det at det er observert blank lus underbygger den teorien at lakselusa tilpasser seg utfordringene, sier Andersen til TV 2.

Andersen forklarer videre at hvis leppefisken blir mindre effektiv så kan det være et potensielt problem.

– Jeg vil heller si at situasjonen knyttet til lakselus er alvorlig. Uavhengig om vi nå har observert blank lus. Før vi kan si noe mer om alvorlighetsgraden må vi vite mer om omfanget.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook