Onsdag klokken 7 offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene for 2017. Det betyr at det nå er mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Norges rikeste

Øverst på listen over Norges rikeste i 2017, finner vi Kjell Inge Røkke. Han står oppført med en svimlende formue på over 20 milliarder kroner.

Dette til tross for at Røkke står oppført uten inntekt i 2017, på samme måte som i 2016. Da var Røkke på andreplass på listen over Norges rikeste, med en formue på over 11 milliarder. Røkke har altså nesten doblet formuen sin på ett år.

Gustav Witzøe er ikke lenger å finne på formuetoppen. Foto: Instagram / @guswitzoe
Gustav Witzøe er ikke lenger å finne på formuetoppen. Foto: Instagram / @guswitzoe

I 2016 var Røkke kun slått av Salmar-arvingen Gustav Magnar Witzøe (25). I skattelistene for 2017 er Witzøe ikke lenger å finne på formuetoppen, ettersom formuen har gått fra litt over 11 milliarder i 2016 til litt over én milliard i 2017.

Ifølge Dagens Næringsliv skyldes formue-fallet på ingen måte at Witzøe har sløst bort pengene eller gjort elendige investeringer. I stedet er det endringer i selskapsstrukturen som er årsaken. DN skriver at dette betyr en skattereduksjon på 84 millioner kroner for 25-åringen.

I skattetallene for 2017 ligger Witzøe på syvendeplass på inntektslisten, etter å ha tjent 147 millioner kroner på et år.

Søstre på tredje og fjerde

På andreplass over nordmenn med høyest formue, finner vi Svein Støle, som er hovedeier i finanskonsernet Pareto Gruppen. Støle er oppført med en inntekt på nesten syv millioner kroner i inntekt

Skattelistene:

  • Hver høst offentliggjør Skatteetaten tall for hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjoråret.
  • Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnummer for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.
  • Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

På tredje- og fjerdeplass på listen over de med høyest formue, finner vi søstrene Katharina og Alexandra Andresen. Ferd-arvingene er oppført med en formue på like under 7 milliarder kroner hver.

I 2017 var det én person som tjente over én milliard kroner, nemlig Kim Wahl. Ifølge Kapital Indeks har Wahl tjent seg rik på å omstrukturere bedrifter, og sammen med familien eier han Ceki-konsernet med datter- og investeringsselskapet Strømstangen.

Se listene over Norges rikeste her:

Formuetoppen - Formue

# Personinfo Kommune Inntekt Formue Skatt
1
Kjell Inge Røkke (f. 1958)
1392 Vettre
Asker 0 20641618942 175429152
2
Svein Støle (f. 1963)
0783 Oslo
Oslo 6931494 7241703127 63481801
3
Katharina Gamlemshaug Andresen (f. 1995)
0367 Oslo
Oslo 0 6839486499 58123055
4
Alexandra Gamlemshaug Andresen (f. 1996)
0274 Oslo
Oslo 1746 6834334912 58079266
5
Trond Mohn (f. 1943)
5259 Hjellestad
Bergen 489027412 6320805592 198521483
6
Odd Reitan (f. 1951)
7030 Trondheim
Trondheim 7681217 6261354615 55530329
7
Margaret Boel Garmann (f. 1955)
0380 Oslo
Oslo 110198340 5696737529 81189391
8
Frederik Wilhelm Mohn (f. 1977)
5231 Paradis
Bergen 492041 4984299811 42481073
9
Ole Robert Reitan (f. 1971)
0259 Oslo
Oslo 4057944 4599849284 40996910
10
Magnus Reitan (f. 1975)
0264 Oslo
Oslo 4491201 4568545743 40814389
11
Else Helene Sundt (f. 1979)
0250 Oslo
Oslo 6481100 3941884324 35080502
12
Tor Øivind Fjeld (f. 1979)
0367 Oslo
Oslo 54995930 2952864524 41253205
13
Rannfrid Rasmussen (f. 1935)
4610 Kristiansand S
Kristiansand 4588480 2876774510 25727449
14
Johan Henrik Andresen (f. 1961)
0274 Oslo
Oslo 10356684 2598484153 24595914
15
Johan Odvar Odfjell (f. 1967)
5155 Bønes
Bergen 1163393 2302341300 19838083

Inntektstoppen - Inntekt

# Personinfo Kommune Inntekt Formue Skatt
1
Kim Wahl (f. 1960)
0264 Oslo
Bærum 1001434013 672198302 246004765
2
Trond Mohn (f. 1943)
5259 Hjellestad
Bergen 489027412 6320805592 198521483
3
Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen (f. 1948)
1346 Gjettum
Oslo 254359280 1279503625 71898265
4
Espen Nordhus (f. 1968)
0779 Oslo
Oslo 187284352 695784664 47340667
5
Karl Johan Lier (f. 1960)
5550 Sveio
Sveio 185818453 68320186 87217741
6
Rolf Ivar Stub (f. 1963)
2022 Gjerdrum
Gjerdrum 178110575 146151424 54717448
7
Gustav Magnar Witzøe (f. 1993)
7266 Kverva
Frøya 147211256 1134682613 53384049
8
Jesper Melin Ganc-Petersen (f. 1974)
0787 Oslo
Gloppen 142700548 132911113 43689126
9
Sjur Thorsheim (f. 1958)
1387 Asker
Asker 141844369 259213382 44416117
10
Ivar Erik Tollefsen (f. 1961)
1338 Sandvika
Bærum 128717219 2119450908 56146077
11
Christian Anfinnsen Øien (f. 1980)
1814 Askim
Askim 128130728 153888289 39422525
12
Margaret Boel Garmann (f. 1955)
0380 Oslo
Oslo 110198340 5696737529 81189391
13
Henning Hatteland (f. 1957)
5580 Ølen
Vindafjord 102766145 21187832 30775183
14
Ole Melhus (f. 1969)
0264 Oslo
Oslo 100213966 642914513 35273556
15
Anne Sophie Høie (f. 1956)
0382 Oslo
Oslo 99468397 34965199 24219340