SØNNEN DØDE: Sindre Askerud døde i 2012. Siden har livet vært en kamp for Kristin Askerud.
SØNNEN DØDE: Sindre Askerud døde i 2012. Siden har livet vært en kamp for Kristin Askerud. Foto: Privat / Margrethe Håland Solheim / TV 2

Kristin (44) vant mot staten i Høyesterett: – Aller helst skulle jeg hatt sønnen min her

Kristin Askerud (44) har kjempet mot staten i tre rettsinstanser for anerkjennelse for de psykiske skadene hun ble påført da sønnen døde på sykehus. Fredag var endelig høyesteretts dom klar.

Det hele begynte en dag i april 2012. Kristin Askeruds sønn Sindre (15) ble innlagt på sykehus.

Sindre har Downs syndrom og hadde vært syk lenge, han fikk påvist et mellomgulvsbrokk og ble sammen med moren sendt til Ullevål sykehus i Oslo med ambulanse.

Morgenen etter fant Kristin sønnen livløs i sykehussenga. I 50 minutter ble det forsøkt gjennopplivning, uten at det lykkes. Klokken 08.45 om morgenen ble han erklært død.

Se reportasjen fra hjemme hos Askerud i Sandefjord her.

Psykisk skade

Mens gjenopplivningen av sønnen pågikk, satt Kristin utenfor rommet og så hvordan de jobbet med den lille kroppen.

For Askerud, som også har to andre barn, ble dette starten på år med psykiske plager.

Hun slet med angst, depresjon, og bildene fra sykehuset den fatale morgenen kom stadig tilbake og plaget henne.

Kristin har i dag fremdeles ikke klart å komme seg ut i jobb, og til tross for flere forsøk på å komme seg ut i arbeidslivet gjennom NAV, går hun nå på arbeidsavklaringspenger.

Legene mener Askerud er påført en psykisk skade, og at dette sannsynligvis vil plage henne i mange år framover, kanskje for alltid. Derfor søkte hun erstatning fra staten for den psykiske skaden sønnens dødsfall, som kom av feilbehandling, hadde påført henne.

Feilbehandlet

Både Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Helsetilsynet slo fast at Sindre var blitt feilbehandlet på sykehuset, og at dette forårsaket dødsfallet. Blant annet skulle han vært observert tettere gjennom natten.

Men søknaden om erstatning for skadene hun selv var påført fikk hun avslag på, både i NPE og i deres klageorgan Helseklage. De mente det ikke klart nok kunne bevises at sønnens dødsfall hadde påført henne de psykiske skadene.

Kristin tok kontakt med advokat Renate Lia, som mente hun hadde krav på det som heter tredjepersons erstatning.

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a går det fram at pasienter eller andre som har lidt tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp.

Oslo tingrett mente hun helt klart var blitt påført psykisk skade som følge av dødsfallet, og at et dramatisk dødsfall der en pleietrengende sønn var blitt feilbehandlet var egnet til å forårsake en sjokk-skade som ga symptomer som vil vare lenge. De mente hun hadde krav på erstatning fra staten.

Staten, ved Pasientskadenemnda, anket saken. I lagmannsretten tapte hun.

Kristin og advokaten anket da saken videre til Høyesterett, der saken ble tatt opp.

Full seier

Fredag ble det klart at høyesterett stadfester tingrettens dom. De gir Kristin fullt medhold i at hun har krav på erstatning for den psykiske skaden hun ble påført da sønnen døde på dramatisk vis.

Dommen er enstemmig.

Dermed vinner Kristin over staten.

– Da jeg fikk beskjeden, ble jeg både veldig lettet og veldig trist. Lettet fordi jeg nå for anerkjennelse for den skaden jeg er påført som følge av feilen begått i helsevesenet, trist fordi dette aldri skulle vært en sak. Sindre skulle vært her med meg nå, sier hun.

Advokat Renate Lia er fornøyd med høyesteretts avgjørelse.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Den tar hensyn til den rettsutviklingen og medisinske viten som har vært på området, sier Lia til TV 2.

Helseklage sier de er glad for at de har fått en avklaring i saken.

– Rettstilstanden på dette området har vært i bevegelse de siste årene, spesielt etter 22. juli 2011. Derfor trengte vi en avklaring fra Høyesterett i denne saken. Vår oppgave er å bruke gjeldende rett, mens Høyesterett har en rettsskapende rolle. Nå har vi fått en viktig rettsavklaring, og denne dommen kommer til å få betydning for andre i lignende situasjoner, sier direktør i Helseklage, Rose-Marie Christiansen, til TV 2.

Saken sendes nå tilbake til NPE, som skal ta stilling til erstatningsutmålingen. Erstatningen vil ha som hensikt å dekke det økonomiske tapet ved den psykiske skaden hun er påført, som tapt arbeidsfortjeneste og liknende.

– Håper det kan bety noe

For Askerud er det en seks og et halvt år lang kamp som er over.

– Jeg kommer fremdeles til å ha de skadene jeg er påført, men det er godt at noen «der oppe» har gått inn og sagt at jeg faktisk er blitt påført disse skadene, at jeg ikke bare er gal, sier hun.

Nå håper hun dommen, som er den første i sitt slag, kan skape presedens på området.

– At man må kjempe en seks og et halvt år lang kamp mot staten er forferdelig. Det har vært noen veldig utmattende år, og jeg kan godt forstå at det er mange som ikke orker å ta en slik kamp, sier hun.

TV 2 har tidligere dekket en rekke saker der enkeltpersoner har vunnet over Helseklage i rettssystemet. Noen av dem kan du lese her: