KREVER LIK BEHANDLING: Hans Frtedrik Grøvan (t.v.) krever at delegatene som ikke vil i regejring skal behandles likt med de som ønsker at KrF skal gå i regjering med en av de to blokkene.
KREVER LIK BEHANDLING: Hans Frtedrik Grøvan (t.v.) krever at delegatene som ikke vil i regejring skal behandles likt med de som ønsker at KrF skal gå i regjering med en av de to blokkene. Foto: Schrøder, Tor Erik

SPENNINGEN LEVER I KRF:

Hareide åpner for å endre voteringsrekkefølgen

KrF-leder Knut Arild Hareide utelukker ikke å endre på voteringsrekkefølgen på landsmøtet fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 fikk ved 18-tiden tirsdag se forslaget som stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten fremmer sammen med KrFU-leder Martine Tønnesen, KrFK-leder Oddbjørg Minos og fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten

De fem ønsker en helt ny modell for avstemningene under fredagens landsmøte. Den foreslåtte modellen gir lik mulighet til å stemme for at KrF skal fortsette i opposisjon, som til alternativene om å forhandle med høyre- og venstresiden.

Åpner for endring

Partileder Knut Arild Hareide bekrefter tirsdag kveld at han er kjent med forslaget om å endre voteringsrekkefølgen.

– Jeg vil ikke se bort fra at vi endrer voteringsrekkefølgen på landsmøtet. Det er landsmøtet som fullt og helt bestemmer det, sier han.

Voteringsrekkefølgen er lagt opp med grunnlag i KrFs landsstyremøte 28. september.

– Jeg har fulgt det rådet landsstyrets store flertall ga, og jeg vil ikke gå bort fra det før jeg i alle fall har diskutert med mitt eget landsstyre, sier partilederen.

– Vil du selv gå inn for det?

– Jeg vil se på forslaget og så vil jeg diskutere det med mitt landsstyre. Jeg har ikke tatt endelig stilling.

KrF-leder Knut Arild Hareide forlater Østfold KrF sitt ekstraordinære fylkesårsmøte på Jeløya.
KrF-leder Knut Arild Hareide forlater Østfold KrF sitt ekstraordinære fylkesårsmøte på Jeløya. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Vil ha likebehandling

De fem delegatene mener det må gis like muligheter til å stemme også på alternativet om at KrF skal fortsette i opposisjon, som på de at partiet skal gå i forhandling med høyresiden eller venstresiden om å gå i regjering.

– Veldig mange av de delegatene som er valgt nå, er enten veldig tydelig blå, veldig tydelig røde eller veldig tydelige på at de ønsker å være i opposisjon, sier fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten.

De fem mener at det skal stemmes over tre alternativer i denne rekkefølgen:

a) Først søke mulighetene for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

b) Så søke mulighetene for å gå inn i Solberg-regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

c) Fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak. Det innebærer at dagens regjering fortsetter og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side.

– Risikerer feil regjering

Dersom ingen av alternativene får flertall foreslår de fem at de to alternativene som får flest stemmer blir satt opp mot hverandre.

– Det blir vanskelig å stemme ja til å skulle gå i regjering, for tenk om vi risikerer å gå inn i feil regjering, sier fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten til TV 2.

I innstillingen som landsstyret med stort flertall tidligere har sluttet seg til, legges det opp til at landsmøtet først skal stemme over om partiet skal i regjering eller ikke. Hvis forslaget om å gå i regjering får flertall, skal KrF-landsmøtet ta stilling til om man skal gå til høyre eller venstre.

– Ugunst for opposisjon

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sier til TV 2 at landsstyrets nåværende forslag om voterinsrekkefølge, er ugunstig for forslaget om å stå i opposisjon.

Han kaller det nåværende forslaget for «udemokratisk».

– Vi mener at det å slå sammen regjeringsforslag om å gå til høyre og venstre, er å slå sammen to forslag som spriker i helt forskjellige retninger. Vi mener disse tre må behandles på lik linje, sier han.

– Hvorfor forsøke å endre spillereglene så sent i prosessen?

– Dette var jo et mindretallsforslag som vi tok opp for 14 dager siden, som fikk betydelig støtte i landsstyret med cirka en tredel, og vi ser at det kanskje er flere som nå har innsett at den måten å kjøre en votering ikke følger vanlige demokratiske prinsipper for votering.

Vil ha åpenhet

Grøvan har også foreslått at avstemningene bør skje åpent og ikke lukket og hemmelig slik partiledelsen har gått inn for.

– Jeg hadde håpet at vi kunne få til en åpen prosess, også når det gjelder voteringen på landsmøtet. Vi hadde kledd en åpenhet også i sluttfasen, sier han til TV 2.

Han har ikke noe til overs for å avslutte prosessen med hemmelig valg, og kaller det et «hemmelighetskremmeri som tilslører voteringsresultatet»

– Hvis det er noen som ønsker å endre standpunkt, så bør man kunne argumentere for det og stå for det, sier Grøvan.

Frykter splittelse

Etter å ha besøkt flere av fylkesårsmøtene frykter Hans Fredrik Grøvan at et valg mellom rød eller blå regjeringsblokk kan føre til splittelse og avskalling av medlemmer.

– Vi er ikke flere enn det vi trenger å være i dette partiet, sa Grøvan da han innledet til fylkesårsmøte i Østfold tirsdag kveld.