KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss går hardt ut mot Forsvarets oppfølging av anskaffelsen av NH90-helikoptrene.
KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss går hardt ut mot Forsvarets oppfølging av anskaffelsen av NH90-helikoptrene. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Knusende rapport om Forsvarets nH90-helikoptre:

– Mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering

Riksrevisjonens rapport går hardt ut mot Forsvarets oppfølging av anskaffelsen og innføringen av NH90-helikoptrene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag ble Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av NH90-helikoptre til Forsvaret overlevert til Stortinget.

Der kommer det blant annet frem at det er store forsinkelser i leveranse og innfasing, at helikoptrene har lav tilgjengelighet og «svært begrenset operativ virksomhet» samt «meget høye driftskostnader.»

Kostnadsrammen på prosjektet ligger på over 8 milliarder kroner.

Leveransen av NH90-helikoptrene til Forsvarets kystvaktskip og fregatter ser ut til å ta 14 år lengre enn avtalt, heter det i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier til TV 2 at forsinkelsen er alvorlig for kystvaktens evne til overvåkning og livredning, og fregattenes evne til å drive anti-ubåtkrigføring.

– Det er en svakhet som har vært påpekt flere ganger ved det norske forsvaret, som helikoptrene sammen med fregattene skulle bidra til å utbedre. Men det har ikke skjedd på mange år, sier han.

Går hardt ut

I en pressemelding skriver riksrevisoren at leverandøren har en stor del av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig understreker han at prosessen ikke er fulgt godt nok opp fra norsk side.

Kontrakten ble inngått i 2001 med selskapet Nato Helicopter Industries (NHI), som ikke hadde produksjonserfaring, samtidig som helikoptertypen var ny og uprøvd.

Av Riksrevisjonens rapport fremkommer det blant annet at kontrakten med NHI ikke er godt nok kvalitetssikret, og at den ikke gir leverandøren gode nok insentiver til å overholde sine forpliktelser.

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier Foss.

– Hele saken er omtalt som en komplett skandale, er du enig i det?

– Skal man si det kort, så er det ganske treffende.

​Manglende informasjon

I Riksrevisjonens rapport påpekes blant annet for dårlig planlegging, bemanning og koordinering.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, skriver Foss i pressemeldingen.

Riksrevisjonen mener at prosjektet har manglet en tydelig, ledende aktør i tillegg til at Forsvarsdepartementet har gitt lite informasjon til Stortinget.

– Dette gjelder blant annet at også forhold hos Forsvaret og Forsvarsmateriell, ikke bare leverandøren, har bidratt til forsinkelsene, at det ikke er informert om det svært lave antallet flytimer som har vært mulig med helikoptrene, knapp informasjon om innfasingen på fartøy, og lite om de alvorlige konsekvensene for fregattenes og kystvaktskipenes evne til å løse sine oppgaver, sier Foss.

– Svært nyttig

I sitt tilsvar til undersøkelsen svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at han anser rapporten som svært nyttig, og er enig i at risikoen ved anskaffelsen ikke ble vurdert godt nok da beslutningen ble tatt i 2001.

– Jeg er kjent med problemstillingene, i hovedsak enig i fremstillingen, og vi vil følge opp anbefalingene, sier statsråden i en pressemelding.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her fra et besøk på NATO basen Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger i oktober.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her fra et besøk på NATO basen Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger i oktober. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Bakke-Jensen påpeker i sitt tilsvar at det er mulig å dekke Forsvarets operative behov med NH90-helikoptrene, men skriver at dette vil koste vesentlig mer enn tidligere antatt.

Videre bekreftes at de 14 helikoptrene skulle vært levert innen utgangen av 2008.

– Jeg er enig med Riksrevisjonen at det har vært store forsinkelser og at fortsatte mangler har betydning for helikoptrenes militære kapasitet. At det er mangel på helikoptre levert i endelig versjon er imidlertid ikke unormalt med så komplekse systemer som et NH90-helikopter er, skriver Bakke-Jensen og legger til:

– Det er viktig at avvik på leveransetidspunktet dokumenteres og at det er en plan med leverandøren for hvordan dette skal rettes opp. Dette håndteres av Forsvarsmateriell og jeg har all grunn til å tro at dette blir godt ivaretatt.

Til at rapporteringen til Stortinget har vært begrenset, skriver forsvarsministeren at departementet har gitt informasjon om NH90s operative evne til Stortinget gjennom etablerte kanaler.

– Også i proposisjoner til Stortinget gjennom flere år informert om NH90. I Prop 1 S (2018-2019) har jeg dessuten utvidet prosjektomtalen av NH90, sier Bakke-Jensen i pressemeldingen.