Jegerne: – Norgeshistoriens verste sauetragedier kunne ha vært unngått

HAMAR (TV 2) Om ulvene ble tatt på sporsnø, mener jegerne de kunne spart millioner.

Foran to av de største sauetragediene i norgeshistorien, i Nord-Østerdal og i Hadelandområdet, ble ulver sporet på snø, uten at det ble gitt fellingstillatelser. Dette har ført til forferdelige dyrelidelser og utgifter for flere titalls millioner kroner, mener bygdefolket.

800 sauer tatt

Dyretragediene skjedde utenfor ulvesonen, i områder der beitedyr i følge Stortinget skal ha prioritet.

I Nord-Østerdal er rundt 800 sauer tatt i sommer og høst, ifølge fellingslederen i området, Jo Esten Trøan.

Han sier tapene er regnet ut på samme måte som Statens naturoppsyn (SNO) gjør det. Og trolig er dette den største sauetragedien i Norge noensinne.

Verste ulve-angrepet noensinne

– Meg bekjent har det ikke vært en sommer med så store tap til ulv andre steder, sier fellingslederen.

To ulver er skutt i området. En lever fortsatt. Den ble det søkt fellingstillatelse på da det var sporsnø 26. april i år. Men myndighetene sa først nei. Blant annet fordi det kunne være en genetisk viktig ulv og at det fortsatt var lenge til beiteslipp.

En ulv tok 400 sauer

Først 20. mai ble det gitt fellingstillatelse på ulven. Men da var det barmark og langt vanskeligere å jakte. Jegerne har ennå ikke klart å skyte ulven, og mener den alene har tatt rundt 400 sauer.

– Det savnes 450 sauer i det området der den ulven har vært i hele sommer, sier jaktlederen.

– Kunne dette vært forhindret?

– Ja, vi kunne skutt den i april og da hadde de sauene levd i dag

– Hva synes du om det?

– Det er en stor feilprioritering og det burde ikke ha skjedd.

– Ikke dokumentert

Statsekretær Atle Hamar i Miljøverndepartementet er enig i at ulven som ble sporet på snø med stor sannsynlighet kan være den som i ettertid herjet i området. Men han hevder det ikke er dokumentert. Og at ingen med sikkerhet kan si hvor mange sauer de enkelte ulvene tok.

I fellingsvedtaket til Fylkesmannen i Hedmark går det imidlertid klart fram at det er ulven som ble sporet på snø, det gis fellingstillatelse på. Og at ulven ble identifisert gjennom DNA-analyser av møkk-prøver samlet inn i forbindelse med fellingssøknaden i april.

Vurderer tiltak

– Hvorfor kan man ikke la sauebøndene ta ut ulv når den spores på snø?

– Vi har erfaringer i denne politiske ledelsen fra Nord-Østerdal i år og der har vi iverksatt mange tiltak. Når det gjelder det ene tiltaket i april, så er det noe med jaktperiodene vi nå skal vurdere for senere år. Om vi skal åpne for jakt og forskyve periodene for jakt i den sesongen, sier statsekretær Atle Hamar.

«Sporsnø-ulv» tok 600 sauer

I Hadelandsområdet tok en ulv 600 sauer i fjor sommer. Og statsministeren kom i helikopter. Også her ble ulven sporet på snø av Statens naturoppsyn (SNO) og dette ble meldt inn til fylkesmannen, Men den fikk leve. Jakt og erstatninger kostet over 20 millioner kroner.

– Det var en dyretragdie vi ikke har sett maken til i området vårt. Hadde denne ulven blitt tatt ut på sporsnø ville vi vært spart for alt dette, sier Kjetil Ulset, som var talsmann for sauebøndene til TV 2.

Million-utgifter

Også i Nord-Østerdal blir sauetragedien kostbar.

– Vi har brukt over to millioner kroner på ren skadefelling. Så kommer SNO i tillegg og alle de andre ressursene. Så man kan sikkert gange tallet med ti når alt skal gjøres opp, sier fellingsleder Trøan.

– Så kostnaden kan bli på over 20 millioner?

-Ja. Det tror jeg kostnaden blir her.

Pengesløsing?

Statsekretær Atle Hamar svarer nei på spørsmålet om det er pengesløsing og ikke ta ut ulvene når de spores på snø, før beitesesongen?

– Det er ikke pengesløsing. Vi har ordninger for å kompensere for sau som er tatt ut av rovdyr. Og der blir det praktisert en forvaltning som gjør at den enkelte grunneier får det de skal ha.

Den tidligere talsmannen for sauebøndene i Hadeland, Kjetil Ulset, rister på hodet over det som skjedde i Nord-Østerdal, året etter dyretragedien hos dem.

– Jeg må jo si jeg er rystet. Lærer man ikke?, spør han.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook