Hovedrotoren på bakken etter Turøy-ulykken.
Hovedrotoren på bakken etter Turøy-ulykken. Foto: Statens Havarikommisjon

Henlegger Turøy-saken

13 mennesker omkom da Super Puma-helikopteret styrtet ved Turøy. Nå har Statsadvokaten besluttet å henlegge saken som intet straffbart forhold bevist.

I juli kom Havarikommisjonen med den siste og endelige rapporten etter ulykken. I denne ble det rettet sterk kritikk både mot helikopterprodusenten Airbus og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA).

– Hvorfor har dere ikke funnet grunn til å tiltale Airbus eller EASA i saken?

– Årsaken til ulykken er fastslått i rapporten fra Statens havarikommisjon og vi har tatt en vurdering om det er mulig å etablere eller bevise straffansvar, sier politiadvokat Trygve Ritland ved Vest politidistrikt til TV 2.

– Det rettes jo til dels skarp kritikk mot de to partene i sluttrapporten fra havarikommisjonen...

Ikke avhørt EASA og Airbus

– Jeg kan ikke gå inn på hvem som har fått kritikk og ikke, men med bakgrunn i konklusjonen til SHT er det vanskelig å etablere straffeansvar og det er bakgrunnen til at denne saken er besluttet henlagt som intet straffbart forhold bevist.

– Har dere avhørt EAS og Airbus, som får kritikk i sluttrapporten fra Havarikommisjonen?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Det er som jeg sier, forklart i pressemeldingen hvorfor vi har kommet itl den konklusjonen vi har.

– Ville det ikke vært naturlig å avhøre disse partene?

Hvis et er snakk om å gi videre i straffesporet, men det er avdekket en årsak og denne har medført til den konklusjonen som er tatt, avslutter Ritland.

29. april 2016 klokken 11.16 tok et Airbus EC225 LP-helikopter av fra Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen. De 11 passasjerene og to pilotene om bord hadde kurs mot Bergen lufthavn.

Klokken 11.55 mister helikopteret hovedrotoren. Ingen av de 13 om bord overlever ulykken.

Intet straffbart forhold bevist

Politiet avsluttet tidligere i høst sin etterforskning av Turøy-ulykken og saken ble sendt til statsadvokaten, som rett beslutningsmyndighet.

Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken som intet straffbart forhold bevist.

– Jeg vil ikke kommentere dette nå, ring meg igjen om en time, sier politiadvokat Trygve Ritland ved Vest politidistrikt til TV 2.

I juli kom Havarikommisjonen med den siste og endelige rapporten etter ulykken. I denne ble det rettet sterk kritikk både mot helikopterprodusenten Airbus og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA).

Avhørt vitner i saken

Politiets etterforskning har stort sett bestått av avhør av vitner til ulykken, tidligere passasjerer og ansatte i CHC Helikopter Service.

Etterforskere har også undersøkt selskapets økonomi med tanke på om økonomi har påvirket service og vedlikehold. Det er ikke funnet noen slik sammenheng, konkluderer politiet.

Politiets arbeid gikk raskt over fra å være redningsarbeid til søk etter omkomne og deler fra helikopteret.

I sin avsluttende rapport konkluderte SHT med at den direkte årsaken til ulykken med LN-OJF skyldes «et utmattingsbrudd i et av de åtte andretrinns planetgirene i hovedgirboksen." Sprekkene utviklet seg uoppdaget under overflaten til en "katastrofal feil".

Det er ingen sammenheng mellom ulykken og flygernes handlinger, heter det videre. Havarikommisjonen har også utelukket materialfeil og mekanisk svikt, samt vedlikeholdsfeil hos helikopteroperatøren.

Statens havarikommisjon for transport konkluderte i sin avsluttende rapport hva som var årsaken til ulykken og at utmattingsbruddet var en feil som ikke tidligere var forventet eller vurdert. Ingen personer eller foretak har hatt status som mistenkt eller siktet under politiets etterforskning.

Havarikommisjonen har bedt Airbus endre designet på girboksen. Med denne tilrådingen mener Havarikommisjonen at man vil få økt robustheten, påliteligheten og sikkerheten til hovedgirboksen på den aktuelle helikoptertypen.

Beslutningen om statsadvokatens henleggelse av saken som intet straffbart forhold er sendt til de pårørende, bistandsadvokat og andre berørte parter.

Saken oppdateres