En polititopp er dømt til 90 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett.
En polititopp er dømt til 90 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett. Foto: Åserud, Lise/NTB scanpix

Polititopp dømt for å se på overgrepsbilder mot barn

Polititoppen fikk 90 dagers fengsel.

Polititoppen som var tiltalt for å ha sett på overgrepsbilder mot barn, ble ikke trodd da han forklarte netthistorikken med feilnavigering på internett, fremgår det av dommen mot ham i Asker og Bærum tingrett.

– Det rene antallet sider han har åpnet med ulovlig materiale taler mot dette. Det har også vært jevnlige besøk på sidene over tid, heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, Line Foss, opplyser til TV 2 at hennes klient synes dommen er meget streng og at dette handler om feilnavigering på nett. De anker derfor dommen.

Opptrådt forsettlig

Retten har lagt til grunn som uomstridt at det bare er tiltalte som brukte den bærbare jobbdatamaskinen, og som bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen og at han har opptrådt forsettlig.

– En summering av politiets funn etter kategorier viser at 117 bilder/videoer viser seksuell omgang eller handling, 82 naken posering, 1.599 lettkledd, 803 påkledd og 25 anime/tegnet. 14.977 var utilgjengelige og 1.041 var passordbeskyttet. I tillegg til dette kommer minst åtte noveller med ulovlig innhold, heter det i dommen.

Selv om retten ikke kunne se bort fra at noen av nettsidene hadde endret innhold, fremsto det for retten som «helt usannsynlig» at sidene eventuelt skulle være endret til et helt annet innhold enn tidligere.

– Tiltalte har skaffet seg tilgang til en anselig mengde overgrepsmateriale. Det er med helt få unntak snakk om bilder og filmer av gutter, og disse synes å være fra tiårsalderen og oppover (...) Tiltalte har ikke lastet ned materialet og således ikke vært i besittelse av det, men han har jevnlig og over cirka 15 måneder skaffet seg tilgang til slikt materiale. Det foreligger ingen mistanke om videreformidling, står det i rettsboken.

Allmennpreventive hensyn

Ifølge Asker og Bærum tingrett sto allmennpreventive hensyn sentralt i straffeutmålingen, blant annet mengden stoff, grovheten i skildringene og barnas alder.

Under straffeutmålingen ble det lagt begrenset vekt på at det tok noe tid fra pågripelse og beslagleggelse av laptopen i mai 2017 til gjennomgangen av internetthistorikken som lå til grunn av tiltalen.

– Det tok så noe tid før saken ble behandlet påtalemessig og tiltale tatt ut 4. mai 2018, og det har tatt tid å få saken opp for tingretten. Retten har forståelse for at tidsbruken har vært en belastning for tiltalte. Retten finner det imidlertid klart at det her ikke har vært en liggetid som bryter med EMK artikkel 6, og det er ikke uvanlig at saker som inkluderer teknisk etterforskning som datagjennomgang tar tid, heter det i dommen.

Polititoppen ble dømt til fengsel i 90 dager. Varetekt kommer til fradrag med én dag.