SELVBETJENING: Mer enn 75 prosent av landets allmennleger og legevakter har nå slike betalingsautomater fra selskapet Melin Medicals. Ola E. Skrautvol mener de driver en utspekulert og brutal innkrevingpraksis.
SELVBETJENING: Mer enn 75 prosent av landets allmennleger og legevakter har nå slike betalingsautomater fra selskapet Melin Medicals. Ola E. Skrautvol mener de driver en utspekulert og brutal innkrevingpraksis. Foto: Privat/ Ingvill Drægni

Raser mot inkassoselskap:

– Sender pengekrav til syke som ikke får betalt regningen

Ola Skrautvol mener inkassoselskap utnytter folk som ikke klarer å betale på legesenter på egenhånd. – En kynisk business som utnytter de mest sårbare i samfunnet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Du har nok vært til legen og selv måttet betale på en slik automat. Den som står på venterommet på mer enn 75 prosent av landets legekontor – som en selvbetjeningsløsning for å betale for legetimen.

For de fleste av oss er det en enkel affære å trykke oss frem og betale. Men dersom du er gammel, svært syk eller har en telefonkonsultasjon med en lege, er ikke like enkelt.

Og da kan fort legebesøket bli mye dyrere enn forventet.

Kunne ikke bruke maskinen

En som har brukt mye tid på å rydde opp i legefakturaer og inkassokrav etter legebesøk er Ola E. Skrautvol (64).

Han har vært oppnevnt som verge for sin syke mor, som bodde på institusjon, inntil hun nylig døde.

Flere ganger har han opplevd at ansatte ved den kommunale institusjonen har fulgt moren til fastlegen. Hennes helsesituasjon gjorde at hun verken kunne gå eller betjene betalingsautomaten på legekontoret. Dermed begynte runddansen med fakturagebyr og inkassovarsel å rulle.

Skrautvol hadde laget avtale med det lokale legesenteret om å betale direkte til dem etter moren hadde vært til legen. Selv om han hadde betalt, kom det likevel fakturer og inkassokrav fra inkassoselskapet.

– Klarer du ikke betjene en betalingsautomat er du fanget. Hjelp til bruk av automaten får du heller ikke. Når man kontakter selskapet, Melin Collectors, får du heller ikke mulighet til å inngå avtalegiro eller eFaktura, sier Skrautvol.

Han mener inkassoselskapet driver en utspekulert og brutal innkrevingpraksis.

– Businessverden blir mer og mer utspekulert og brutal. Nå har etikkmangelen og brutaliteten også tatt grep om våre gamle, syke og pleietrengende, sier Skrautvol.

– Utnytter folk

For å unngå å få fakturagebyr etter et legebesøk, må du betale i betalingsautomaten på legekontoret innen midnatt samme dag som legebesøket har funnet sted.

– Det er spesielt ille at de utnytter folk som ikke kan betale på egenhånd. Hovedprinsippet til inkassoselskapet virker å være at de tvangskjører faktura med 58 kroner i gebyr. Kynisk business som utnytter de mest sårbare i samfunnet, sier en opprørt Skrautvol.

Han har vært i kontakt med Melin Collectors flere ganger, over mange år, etter morens mange legebesøk.

– Jeg har betalt fakturaene, men likevel har jeg mottatt faktura og inkassovarsel. Når jeg har kontaktet Melin Collector har jeg fått beskjed om at de ikke er betalt. I det ene tilfellet gikk det over to måneder fra jeg fikk første brev fra dem, til de sendte meg en beklagelse på hvor lang til det tok og de avsluttet saken, sier Skrautvol.

Fikk ikke ny legetime

Også en 24 år gammel kvinne fra Oppegård er svært fortvilet etter langvarig kontakt med inkassoselskapet Melin Collectors.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, har vært syk med ME i flere år.

I vår og sommer, nærmere bestemt 9. april, 31. mai og 29. juni, hadde den unge kvinnen nettkonsultasjoner med legen sin. For å unngå å få fakturagebyr på 58 kroner, må man oppsøke legekontoret samme dag og betale i terminalen. Da 24-åringen sliter med å komme seg ut, fikk hun ikke gjort dette.

– Hun fungerer langt fra optimalt. Som en del av lidelsen har hun fått fullstendig brevangst og uåpnede brev har hopet seg opp på stuebordet, sier 24-åringens mor.

Da datteren skulle bestille en ny legetime i september, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk time før de utestående fakturaene var betalt.

Legesenteret opplyste da at 24-åringen hadde 650 kroner utestående. Men da moren tok kontakt med inkassoselskapet, Melin Collectors, ble hun sjokkert. De hevdet totalbeløpet hun skyldte var kommet opp i 2882 kroner.

– Jeg fikk helt sjokk over at utgiftene etter legekonsultasjonene hadde steget så mye. Hun har ikke mottatt purringene som Melin Collector hevder de har sendt henne. Selvsagt skal alle betale regningene sine. Men dessverre er ikke alle like oppegående når de besøker legen, sier kvinnens 68 år gamle mor og sukker fortvilet.

– Uverdig behandling av pasienter

24-åringens mor har vært i kontakt med Melin Collector for å prøve og slå sammen datterens fakturaer.

– Jeg reagerer på at det går så kort tid fra legekonsultasjon til inkassovarsel. Vi kontaktet inkassoselskapet, men de opptrådte svært aggressivt. Deres måte å forholde seg til oss og innkreve penger på, ble en merbelastning for min syke datter, sier hun.

Hun mener dette er en uverdig behandling av pasienter i en sårbar situasjon.

– Jeg skjønner at legene skal ha pengene sine, men jeg reagerer på at helsevesenet bruker et så tøft inkassoselskap for å inndrive penger og at de nekter å slå sammen fakturaene til en og samme person innenfor et relativt kort tidsrom, sier hun.

Melin Collector svarte 24-åringen at de ikke kan slå sammen fakturaene hennes, da kravene ikke var fra samme dag.

«Hadde alle kravene vært fra samme dag ville det ha vært kun en inkassosak på deg. Siden kravene ikke er fra samme dag har det blitt tre inkassosaker ut av dine legebesøk. At det opprettes tre forskjellige fakturaer på samme kundenummer spiller ingen rolle, det er tidspunktet for når fakturaen blir opprettet som avgjør om sakene blir flyttet sammen eller ikke», skriver Melin Collectors til 24-åringen.

Kan velte folks økonomi

Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, sier at det er inkassobyrå som har spesialisert seg på innkreving av egenandeler i helsesektoren.

– Mitt inntrykk er at de opererer innenfor det som er lovlig, men at de bevisst ikke slår sammen enkeltsakene og dermed påfører skyldneren en uforholdsmessig stor byrde, sier Dey.

Du skal ikke ha så mange småkrav før de hoper seg opp til å bli så store at de kan velte økonomien til for eksempel en småbarnsfamilie.

– Jeg har en sterk følelse av at inkassoselskapene bevisst kjører dette som enkeltsaker for å få flere gebyrer, sier han.

– Uheldig monopolsituasjon

Fastlege, og leder Svein Aarseth i rådet for legeetikk i Legeforeningen mener vi er på vei mot en uheldig monopolsituasjon.

– Jeg synes det er problematisk at en person, gjennom sine selskaper, nærmest har monopolsituasjon og har så mye makt over alle sidene i primærhelsetjenesten. Melin har vært flinke og kommet seg oppover med et system som legebransjen har behov for, men det er ikke bra når det ender med at pasientene blir påført høye kostnader, sier Aarseth til TV 2.

KRITISK: Leder Svein Aarseth i rådet for legeetikk synes det er problematisk at et selskap har nærmest monopolsituasjon.
KRITISK: Leder Svein Aarseth i rådet for legeetikk synes det er problematisk at et selskap har nærmest monopolsituasjon. Foto: Privat

Aarseth forteller at det er flere leger som har ytret bekymring for det som oppfattes som en aggressiv inndrivningspraksis. Det er ofte er pasienter med langvarig sykdom, hyppige brukere av helsetjenester og kanskje dårlig økonomi, som rammes hardest av høye gebyr og inkassokrav.

– Dette er ofte sårbare grupper som går en del til lege. Det står i vårt etiske regelverk at vi skal ta hensyn til pasientens økonomi. Jeg tenker at det vi gjør nå med betalingsordninger, kan være etisk problematisk. Selv om vi har fått et selskap til å ta seg av betalingsordningene er det både vår og Melins oppgave å tenke på etikken oppi dette, sier Aarseth.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder Ingvill Hestenes i Melin Medical.

Melin Medical mener det er beviselig feil at eldre har problemer med å bruke betalingstautomatene deres.

– Det er faktisk slik at pasienter over 65 er de hyppigste brukerne av den selvbetjente terminalen på legekontorene. Det betyr selvsagt ikke at det er enkelte som er for dårlige eller for svake til å bruke automaten når de er på legekontoret, og vårt inntrykk er at legekontorer da tilbyr hjelp om man ønsker å betale der og da, skriver Hestenes i en epost.

På Namsfogdens etikk-bekymring svarer hun:

– Vi er glade for at Namsfogden er enig med Finanstilsynet, som i februar ba Melin Collectors og syv andre inkassoselskaper om å presentere informasjon knyttet til økningen i antall saker som oversendes namsmannen. Det har ikke vært behov for ytterligere oppfølging utover dette. Finanstilsynet presiserer i sitt brev i etterkant at Melin Collectors har tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner og risikovurderinger knyttet til uttak av rettslige skritt, og at dette gjøres først når andre mer lempelige tiltak er forsøkt uten hell.

– Ikke Melins ansvar

Flere TV 2 har vært i kontakt med hevder at de ikke har fått fakturaer, men at de har fått inkassovarsel direkte fra Melin Collectors.

– Først og fremst er det viktig å påpeke at det er klinikken som beslutter om faktura skal sendes eller ikke. I tillegg er det opp til klinikken – ikke Melin Collectors – å bestemme hvilke krav som eventuelt skal følges opp med inkasso.

Hestenes legger til at det ikke er Melin Collectors som ikke avgjør om en pasient blir nektet en ny timebestilling på sitt legekontor.

Hun svarer ikke på kritikken som går på at fakturaer ikke blir slått sammen, og da fører til en ekstra stor byrde for pasientene.

Isteden for å svare på spørsmålene, skriver Hestenes i en mail:

«Melin Medical ble etablert på en visjon om å frigjøre helsepersonells tid slik at de kan bruke mer tid på pasientene sine og mindre tid på administrasjon, til beste for pasientene og samfunnet som helhet. Én del av dette er å bistå med at legene får betalt for tjenesten de har levert til sine pasienter.»

– Hva tenker dere om uttalelsene til lederen i rådet for legeetikk?

Dette spørsmålet ønsket ikke Hestenes først ikke å svare på da hun mente at TV 2 videreformidler et ukritisk bilde av Melin-konsernet, som Dagens Medisin, som først omtalte denne saken, har forsøkt å skape.

​Senere kom følgende svar på epost:

– Det er klinikken som bestemmer om man skal sende faktura eller ikke til pasienten, fordi de kjenner pasientene sine best. Deretter er det også opp til klinikkene – ikke Melin Collectors – å bestemme hvilke krav som eventuelt skal følges opp med inkasso. Det er også enkelt for klinikken å bestemme om et krav skal trekkes eller følges opp. Det praktiseres i stor grad av klinikker i dag og kan gjøres på tre måter; direkte i journalsystemet, i økonomisystemet eller ved å ta direkte kontakt med Melin Collectors som gjør det på vegne for klinikken.