BUDSJETT: For første gang la Ola Elvestuen (V) frem et statsbudsjett som klima- og miljøminister. Før har han forhandlet statsbudsjett fra opposisjon i Stortinget. Den nye jobben gjør ikke nødvendigvis statsbudsjettene så mye grønnere, skriver kommentator Mathias Fischer.
BUDSJETT: For første gang la Ola Elvestuen (V) frem et statsbudsjett som klima- og miljøminister. Før har han forhandlet statsbudsjett fra opposisjon i Stortinget. Den nye jobben gjør ikke nødvendigvis statsbudsjettene så mye grønnere, skriver kommentator Mathias Fischer. Foto: Bendiksby, Terje

Svak grønnfarge på statsbudsjettet

Budsjettet er ikke et bevis på at Venstre får mer gjennomslag av å være i regjering.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en vanskelig jobb: å vurdere om klimapolitikken i statsbudsjettet er bra eller dårlig.

Solberg-regjeringen la frem budsjettet samme dag som en ny rapport fra FNs klimapanel slo fast hvor vanskelig det vil være å nå 1,5-gradersmålet og hvor store konsekvenser det vil gi. Det haster.

I mange andre saker er det lett å gi et svar. Får politiet mye penger, er det som regel et bra budsjett for politiet.

Klimapolitikken er derimot spredt utover mange departement. Tiltakene for å redusere utslippene er samferdselspolitikk, energipolitikk og finanspolitikk. Det hjelper ikke å bare se på budsjettet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Et annet problem er at selv om noen millioner i budsjettet kutter utslipp, er det andre millioner som øker dem. Det kommer mer penger til jernbane, men regjeringen bygger også bilveier.

Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig
Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig Foto: Hvard Solem/TV 2

Enda mer komplisert blir det når Norge skal innfri klimamålene i samarbeid med EU.

Så selv om fremskrivningene i budsjettet sier at Norge vil ha 13 prosent kutt i 2030, og forpliktelsen er 40 prosent, betyr ikke det at målet ikke vil bli nådd. Diverse mekanismer med kvoter og smutthull gjør at alt kan gå som planlagt uansett.

For å forstå mer, har jeg snakket med fagfolkene i miljøorganisasjonene Zero, WWF og Cicero, i tillegg til klima- og miljøminister Elvestuen selv. (Jeg kan avsløre at de har ulike meninger.)

Et litt enklere spørsmål er dette: Får Venstre mer klimagjennomslag ved å være i regjering enn ved å stå utenfor?

Da kan vi sammenligne budsjettavtalene som Venstre og KrF gjorde med Høyre- og Frp-regjeringen på Stortinget med det budsjettet som den utvidede regjeringen la frem på mandag.

De fire årene prioriterte Venstre å øke og innføre flere klimaavgifter. Det ble dyrere å kjøpe bensin, diesel og nye fossilbiler. Flypassasjeravgiften ble innført, og CO2-avgiften økte i flere sektorer.

Det ble ikke gjort nok. Norsk klimapolitikk står fremdeles ikke i stil med målene som ble satt for lenge siden. Ingen, heller ikke Venstre, snakker lenger om utslippskuttene som skulle bli gjort i 2020. Nå er det 2030. Og 2050.

I dette budsjettet er avgiftene tilnærmet uendret. Det er ingen nye klimaavgifter. Bilavgiftene står stille.

Engangsavgiften, som skal få folk til å velge elbiler fremfor fossilbiler, forblir uendret. Det forklarer Elvestuen med at de venter på at EU skal komme med en ny modell for å måle utslippene.

Det spørs om dagens avgifter er tilstrekkelige til å nå regjeringens mål om at alle nye biler som blir solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Det kan virke som om regjeringen mener avgiftene er høye nok nå. På telefon fra Oslo svarer Ola Elvestuen at «Vi må se på resultatet. Det handler ikke om å ha så høye avgifter som mulig, det må virke. Og engangsavgiften virker».

Elvestuen har rett i at bilpolitikken har fungert og at det blir solgt veldig mange elbiler i Norge. Men fremdeles er utslippene store, og de må ned raskt.

Han viser til at det står i budsjettet at CO2-avgiften skal økes over tid og sier at «den symboleffekten og det signalet som det trengs å gi til forbruker og næringsliv, er viktigere enn akkurat hvor mange øre det er».

Den kommentaren hadde neppe Elvestuen kommet med da han var i opposisjon.

Nå ser det ut som det grønne skatteskiftet ble fullført da Elvestuen ble statsråd.

Selv om avgiftene står stille, er det flere økte klimautgifter. Elvestuen skryter av mange, mange millioner kroner til diverse klimatiltak.

Det er støtte til fornybar energi i utviklingsland, mer penger til regnskogssatingen og enda mer penger til Enova.

Problemet med slike bevilgninger, er at klimaeffekten ofte er usikker.

På listen over Enovas tilskudd finner 56.000 kroner til en borettslag som ville skifte kledning, vinduer og tak. Man finner 1,3 millioner kroner til en batteridrevet gravemaskin.

Selv om Enova vurderer effekten av tiltakene, er det ikke mulig å si at tre milliarder kroner til Enova vil føre til så-og-så store utslippskutt. Det meste av pengene går til energieffektivisering. Når formålet er teknologiutvikling, er det ikke lett å vite hva resultatene blir over tid.

I tillegg bevilger regjeringen store summer til kollektiv og jernbane.

Det er selvsagt bra, men de pengene er oppfølging av allerede vedtatte planer, og derfor ikke noe Venstre kan skryte av at de forhandlet inn fra regjeringsposisjonen.

Økte utgifter har heller aldri vært problemet i budsjettforhandlingene. Hvert år har KrF og Venstre plusset på millioner til klimatiltak.

Det vanskelige har alltid vært å gjøre det dyrere å forurense.

Dette statsbudsjettet er tydelig preget av at Venstre og KrF har vært budsjettpartner gjennom flere år. Det er en videreføring av satsinger og avgifter fra tidligere år.

Etter en periode som budsjettpartner er det ikke lenger noe åpenbart lavthengende frukt å plukke, noen sentrale enkeltsaker å gjennomføre. De må styre.

I kampen mot klimaendringene er det foreløpig ingen stor forskjell på budsjettpartner-Venstre og regjerings-Venstre.

Og til det første spørsmålet: Hvor bra er budsjettet på klimapolitikk? Det er ikke bra. Sammenligner du med tidligere statsbudsjett, er det heller ikke dårlig.

Men det er også en veldig lav list å hoppe over.