SE DE OPPSIKTSVEKKENDE BILDENE:

Slik smugles ulovlige mobiler inn i norske fengsler

Ansatte frykter for egen sikkerhet, og innsatte er dermed i stand til å styre kriminell virksomhet fra egen fengselscelle.

Høye murer og strenge sikkerhetsregler stopper ikke kriminelle. Hittil i år er det beslaglagt rundt 40 mobiltelefoner i norske fengsler.

Reglene i norske fengsler er krystallklare: Ingen innsatte i høyrisikoavdelinger skal ha tilgang til mobiltelefoner. Og telefonsamtaler til og fra innsatte skal kontrolleres. Generelt er det totalforbud – også for ansatte, advokater og andre.

TV 2 kan i dag avsløre at mobiltelefoner i hopetall smugles inn i mange norske fengsel.

Miniatyr mobiltelefoner

Innsatte og besøkende tar med seg telefoner, noen så små at de lett kan skjules i kroppens hulrom eller andre steder.

Når mobiltelefonene først er havnet inn bak murene, skjules telefonene godt. I vifteanlegg, på baksiden av treplanker som er skrudd inn veggen, i poser med havregryn eller i melkekartonger.

Et problem er at telefonene nå er blitt veldig små. Dessuten kan også smartklokker misbrukes.

BITTELITEN: Telefonene er blitt såpass små at det dermed er lettere å skjule dem. Foto: Kriminalomsorgen
BITTELITEN: Telefonene er blitt såpass små at det dermed er lettere å skjule dem. Foto: Kriminalomsorgen

– Å stoppe innsmugling av mobiltelefoner på denne størrelsen er nesten umulig, sier Roar Johannessen, sikkerhetsinspektør i Bergen fengsel, til TV 2.

Sikkerhetssjefen i Norges nest største fengsel viser TV 2 et av beslagene. I hånden holder han en liten mobiltelefon som ikke er lengre enn en normal pekefinger på 6-7 cm. Og den sorte plasttelefonen er knapt to centimeter bred. Den er importert fra Kina for noen hundrelapper.

Omfattende beslag, men ingen oversikt

Det finnes ingen totaloversikt som viser hvor mange mobiltelefoner som er funnet i norske fengsler de siste årene.

^
Bildene viser hvordan innsatte har skjult og smuglet inn en mobiltelefon i en pakke smør. Foto: Kriminalomsorgen

Tall TV 2 har innhentet fra de ulike regionene, viser at det bare i år er gjort beslag av flere titalls mobiltelefoner. Trolig rundt 40 stykker. Flere er funnet i såkalte høyrisikoavdelinger. Her sitter dømte og soner strenge straffer.

– Personlig synes jeg det er svært uheldig og svært alvorlig at vi ikke har kontroll på det som foregår inne i fengslene, sier Johannessen.

Han mener man ikke må undervurdere problemet med ulovlige mobiltelefoner.

– Det sitter så mange ressurspersoner i fengsel som er i stand til å gjøre det meste hvis de får muligheten til det. Mobiltelefonen er i så måte et viktig hjelpemiddel for å organisere og ha kontakt med omverden, sier Johannessen til TV 2.

– Truer sikkerheten

– Mobiltelefoner i fengsler er et alvorlig problem og truer sikkerheten til ansatte. Ved hjelp av mobiltelefon kan innsatte planlegge rømning, de kan planlegge innførsel av narkotika, våpen og så videre. Og på den måten utfordrer de hele systemet, sier Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

I mange norske fengsler med høyt sikkerhetsnivå får innsatte tilgang til mobiltelefoner – stikk i strid med et strengt regelverk.

– Vi ser at det gjøres relativt mange beslag, men vi har ikke ressurser eller teknologi til å avdekke alt og det betyr at både tjenestemenn og samfunnet daglig utsettes for en risiko.

– Den største bekymringen er det vi ikke klarer å avdekke, og jeg frykter at det er store mørketall, fastslår Svenkerud.

^
Bildene viser hvordan en telefon med både lader og øreplugger er smuglet inn via en sko. Foto: Kriminalomsorgen

Mangler utstyr

I Bergen fengsel har man arvet noen metallportaler fra Bergen lufthavn.

– Disse går man igjennom og de skal varsle dersom en har metall på kroppen. Og så bruker vi håndskannere, forklarer Johannessen.

Men en test TV 2 gjør, viser at små mobiltelefoner i plast ikke blir avslørt. Vi spaserer gjennom metallportalen, uten av det blinker rødt.

– Vi hadde en gammel røntgenmaskin som vi arvet fra et skip, men den fungerte dårlig, så vi kuttet ut bruken etter en tid. Pakker og bager må derfor manuelt undersøkes fordi vi ikke har noen røntgenmaskin, sier Johannessen.

Det betyr at det går langt mer tid, og undersøkelsene blir heller ikke like grundige som når alt gods gjennomlyses.

Tidligere måtte ansatte kjøre opp på flyplassen for å få bager skannet i sikkerhetskontrollen. Det var både tungvindt og tidkrevende.

^
Dette er ett brett festet på vegg i celle som er brukt til feste av knagger til oppheng av klær. Baksiden er hulet ut for å skjule en mobiltelefon, og ble avdekket i forbindelse med oppussing. Foto: Kriminalomsorgen

Mange skjulesteder

Når en mobiltelefon først er smuglet inn i fengsler, er det flere steder kreative innsatte kan skjule disse.

– Her, bak denne ventilasjonsluken, skjulte en innsatt en mobiltelefon, forklarer Johannessen og peker på luken i veggen, ca 2,5 meter opp på veggen.

En annen innsatt fikk meislet ut plass i en tykk sengeplanke, slik at Nokia telefonen kunne skjules godt.

– Vi har funnet mobiltelefoner i havregrynsposer, i melkekartonger, forklarer Johannessen.

De har såkalte mob-findere, som kan avsløre aktive mobiltelefoner, men det verktøyet har liten verdi når telefonene er avslått.

– Vi snakker om relativt mange beslag. Men den største bekymringen er de beslagene vi ikke tar og som utfordrer oss nå i det daglige. Vi vet at de finnes der, men vi har ikke ressurser eller teknologi til å avdekke dette. Men teknologien finnes der ute, det er bare å kjøpe inn, sier Svenkerud.

Taus justisminister

TV 2 har forsøkt å få kommentar fra justisminister Tor Mikkel Wara, men info-avdelingen i departementet har ikke lykkes å få intervjuavtale eller en skriftlig kommentar.

TV 2 blir i stedet henvist nedover i systemet, til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Men i ettermiddag har TV 2 ikke lykkes med å få kommentar til saken.

– Nytt og moderne utstyr ville vært kjekt fordi man kan jobbe mer effektivt, men per nå har vi ikke ressursene som må til for å kjøpe inn den type utstyr, sier Ørjan Fond fungerende assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest.

– Dårlig utstyr utgjør en trussel mot sikkerheten, mener flere ansatte.

– Med bedre adgangskontroll så vil vi uansett kunne få en bedre sikkerhet på en mer effektiv måte, svarer Fond.

– Uholdbart

– I motsetning til regjeringen, har vi prioritert kriminalomsorgen. Vi ønsker selvsagt investeringer som sikrer ansatte og beskytter samfunnet mot kriminalitet fra innsiden, sier leder av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap.)

Vågslid gir klart uttrykk for at hun reagerer på avsløringen som TV 2 kommer med.

– Dette er uholdbart, det handler om penger og vi har prioritert dette feltet, i motsetning til regjeringen, sier Vågslid.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook