VÅPENARSENAL: Dette er våpenbeslaget politiet i Møre og Romsda gjorde hjemme hos en sunnmørsmann i 50-årene. Han er nå dømt til samfunsstraff.
VÅPENARSENAL: Dette er våpenbeslaget politiet i Møre og Romsda gjorde hjemme hos en sunnmørsmann i 50-årene. Han er nå dømt til samfunsstraff. Foto: Politiet

Mann hadde 235 ulovlige våpen – fikk samfunnsstraff

ÅLESUND (TV 2): Sunnmøringen oppbevarte 235 ulovlige våpen, 27.000 skarpe skudd og 35 kilo krutt i sin hemmelige samling. Mannen får samfunnsstraff selv om retten vurderer skadepotensialet til å være særdeles stort.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det enorme våpenbeslaget på Sunnmøre skapte store overskrifter da det ble kjent i oktober i fjor. 235 automatvåpen, halvautomatiske våpen, revolvere, rifler og hagler samt 27.000 skudd ble funnet hjemme i mannens leilighet og i foreldrenes hus. AK-47, AR-15, Uzi, M16 og Thompson var blant de beslaglagte våpnene.

Påtalemyndigheten krevde fengsel i 14 måneder da mannen møtte i tilståelsessak i Sunnmøre tingrett i september.

– Jeg var fryktelig dum som ikke fikk registrert våpnene. Jeg har ikke reflektert over at det ikke har vært helt lovlig det jeg har drevet med. Men det har ikke vært noen vond hensikt. Jeg har bare hatt en utrolig sterk våpeninteresse, forklarte sunnmørsmannen i 50-årene i Sunnmøre tingrett.

Politiet har anslått at samlingen har en verdi på over to millioner kroner.

– Det er hjerteskjærende at samlingen blir destruert. Det er våpenhistorie som nå forsvinner, fortalte sunnmøringen i retten.​

Stor skadepotensial

Ifølge politiets beslagsrapporter var omtrent 50 av siktedes våpen automatgevær og flere av disse ble antatt å være funksjonsdyktige da de ble beslaglagt.

– De fleste av de beslaglagte automatgeværene var av typene AK-47 og Colt M16. Dette er selvladende gevær for militært bruk med mulighet for helautomatisk ild, som betyr at den som bruker våpenet kun ved å holde inne avtrekkeren kan avfyre hundrevis av skudd i minuttet. Skadepotensialet til automatgevær er følgelig særdeles stort, heter det i avgjørelsen til tingretten.

Retten legger til grunn at allmennpreventive hensyn krever streng reaksjon for denne type forbrytelser, men kom til at påstanden om 14 måneder fengsel er for strengt.

TUNG SKYTS: 50 av våpnene som ble beslaglagt, var automatgevær og utgjorde stort skadepotensiale, mener tingretten.
TUNG SKYTS: 50 av våpnene som ble beslaglagt, var automatgevær og utgjorde stort skadepotensiale, mener tingretten. Foto: Per Chr. Dyrø/TV2

– Siktede oppbevarte i hovedsak ammunisjonen hjemme hos sine foreldre og våpnene hjemme hos seg selv i den hensikt å minimere risikoen for at uvedkommende skulle få tak i våpen klare til bruk, heter det i avgjørelsen til tingretten som også legger vekt på at han holdt samlingen hemmelig og våpensamlingen var låst inne.

Straffen ankes

Tingretten mener at siktede med disse handlingene etter retten syn gjort noen grep for å begrense spredningsfaren. Når han i tillegg har tilstått og samarbeidet med politiet kom retten frem til betydelig strafferabatt - også i form av samfunnsstraff.

– Etter rettens syn er det ingen individualpreventive hensyn som tilsier at det er nødvendig å idømme siktede en ubetinget fengselsstraff. Siktede er en 55 år gammel tidligere ustraffet mann i fast jobb. Retten anser siktede for å være egnet for samfunnsstraff. Ved valg av reaksjonsform legger retten vekt på at straffen ikke bør sette siktede tilbake mer enn det som er nødvendig for å oppfylle straffens formål, konkluderer dommerfullmektig Ingvild Stjernen.

Mannen er dømt til 341 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at dommen blir anket.

– Det er et meget uheldig signal til allmennheten som gis i denne dommen, sier Skovly til TV 2.