MDG vil ha arbeidsuken redusert til 30 timer

– Kortere arbeidstid vil bety redusert velferd og levestandard, mener tankesmien Civita. Utreder for tankesmien Manifest mener det kan skape flere arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å gradvis redusere den nåværende arbeidsuken fra 37 til 30 timer.Formålet er at redusert arbeidstid i hovedsak skal erstatte reallønnsøkning.Men forslaget møter mye motstand fra blant annet tankesmien Civita.- Det vi lever av i hverdagen er arbeidsinnsatsen vår. Hvis man reduserer den normale arbeidstiden så mye som MDG foreslår, så betyr det en dramatisk reduksjon a