BARNEFAMILIE: En barnefamilies økonomi kan i stor grad påvirkes av statsbudsjettets prioriteringer.
BARNEFAMILIE: En barnefamilies økonomi kan i stor grad påvirkes av statsbudsjettets prioriteringer. Foto: Frank May

slik påvirker budsjettet deg:

Barnefamilien

Slik påvirkes du av statsbudsjettet dersom du har barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barnehage

 • Regjeringen setter opp maksprisen i barnehage med 50 kroner mer enn prisstigingen fra første august neste år.
 • Det foreslås å bruke 46 av 181 millioner som skal bekjempe barnefattigdom, til gratis kjernetid for 2-åringer i barnehage.

Skole

 • Regjeringen viderefører satsningen på lærernormen, det vil si flere lærere i skolen, på 1,47 milliarder kroner, og plusser på med 200 millioner kroner.

 • Det foreslås å bevilge 17 millioner til tiltak for mot mobbing av barn. Dette går ut av til sammen 67 millioner som Barne- og likestillingsdepartementet bevilger til tiltak mot vold og overgrep mot barn.

 • Det foreslås å bevilge 50 millioner til de såkalte lærerspesialistene. Ordningen har vært prøvd ut på norske skoler siden 2015, og innebærer at spesialistene skal bidra med kompetanseheving ved sine skoler. For denne jobben får de et ekstra lønnstillegg. Millionene skal gå til å ansette flere spesialister og øke lønnstillegget de får.
 • Regjeringen foreslår også 7,1 millioner kroner til flere lærere med doktorgrad.
 • Regjeringen foreslår å også øke satsingen på yrkesfag med 30 millioner kroner i 2019. Disse pengene skal blant annet gå til tiltak som skal heve kvaliteten på faget yrkesfaglig fordypning, samt kompetanseheving hos lærerne.

Hjem og fritid

 • Det foreslås på bruke 181 millioner bruker på å bekjempe barnefattigdom. Dette har vært et viktig satsingsområde for regjeringen som de siste årene har utarbeidet en egen strategi for bekjempelse av denne type fattigdom.

 • 60 millioner av barnefattigdomssatsingen skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,9 milliarder kroner til bostøtte i 2019. Det er ventet at i gjennomsnitt 93.500 husstander vil få bostøtte hver måned.

 • Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.
 • Støtten til personer med glutenallergi reduseres med 410 millioner kroner.

Fradrag

 • Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes uendret, med 25.000 kroner i fradrag for ett barn og 15.000 kroner for hvert barn utover det første.

 • Det foreslås at det særskilte fradraget for enslige forsørgere holdes uendret (51 804 kroner).

LES OGSÅ: Slik påvirkes du som pensjonist, pendler, forbruker og student.