ELDREOMBUD: Den kanskje største nyheten i statsbudsjettet omhandler et eldreombud.
ELDREOMBUD: Den kanskje største nyheten i statsbudsjettet omhandler et eldreombud. Foto: Kallestad, Gorm

SLIK PÅVIRKER BUDSJETTET DEG:

Pensjonisten

Slik påvirkes du av statsbudsjettet dersom du er pensjonist og eldre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Pensjon
  • Regjeringen foreslår å bevilge 232,1 milliarder kroner til alderspensjon i 2019. Det er en økning på om lag 9 milliarder kroner, eller 4,1 prosent.

  • Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra 927.000 i 2018 til 949.250 i 2019. Det er en økning på 22.250 personer.

Helse og omsorg

  • Det foreslås å bevilge 48 millioner til eldrereformen.

  • Det foreslås å bevilge 23 millioner til å håndtere varsler ved alvorlige hendelser i kommunens helsetjenester. Hittil har det ikke vært krav om å melde fra om alvorlige hendelser i kommunene (hos f.eks. fastlege/sykehjem), slik det er i sykehusene, men det innføres nå meldeplikt.
  • Det foreslås å bevilge fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Formålet er å styrke oppmerksomheten om eldres behov, å bedre eldreomsorgen og å gi eldre et talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden.
  • Regjeringen foreslår å legge til rette for å opprette 450 nye plasser for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Skatt

  • Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

  • Regjeringen vil også øke bunnfradraget i formueskatten til 1,5 millioner. For ektepar vil bunnfradraget bli 3 millioner.
  • Regjeringen foreslår at personfradraget lønnsjusteres. Lønnsjustering innebærer en skattelettelse for pensjonister, ettersom lønnsveksten er sterkere enn veksten i alderspensjon.

LES OGSÅ: Slik påvirkes du som barnefamilie, pendler, forbruker og student.