STUDENT: Regjeringen foreslår å styrke satsingen på høyere utdanning.
STUDENT: Regjeringen foreslår å styrke satsingen på høyere utdanning. Foto: Frank May

slik påvirker budsjettet deg:

Studenten/Ung voksen

Slik påvirkes du av statsbudsjettet dersom du er student eller ung voksen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiestøtte

 • Studenter skal ikke lenger få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend uten å fullføre en grad.

 • Det foreslås at ​studentene våren 2019 får utvidet støtteperioden med ytterligere én uke. Studentene vil dermed få støtte i ti måneder og tre uker i undervisningsåret 2018–19.
 • Alle støttesatser fra Lånekassen er foreslått økt med 1,8 prosent.
 • Regjeringen foreslår å gi støtte til 2.200 nye studentboliger i 2019. Det tilsvarer nivået fra 2018.

 • Det foreslås også å tydeliggjøre definisjonen av hva en borteboer er. Det er kun borteboende studenter som har rett til å få omgjort lån til stipend fra Lånekassen, og ifølge Kunnskapsdepartmentet er det flere misforståelser rundt dette.

Nye studiebygg

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 161 millioner kroner til oppgradering av universitets- og høyskolebygg. Det innebærer en økning på 86 millioner kroner fra 2018.

 • Det foreslås å bevilge 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøgskole på Svalbard. Skolen vil gi et unikt og spennende tilbud, og bidra til økt oppmerksomhet om nordområdene, heter det i budsjettet. I forrige budsjett fikk Folkehøgskolene nesten 850.000 kroner å rutte med. Dette betydde et betydelig kutt, spesielt for skolenes kortkurs.​

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 milliarder kroner til et nybygg for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Diverse

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Jenter og teknologi med én million kroner, til 3,5 millioner kroner. Målet med prosjektet er å øke andelen jenter i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

 • Det foreslås å styrke satsingen på høyere utdanning. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner. Dette skal heve kvaliteten på undervisningen.

Sparing og lønn

 • Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) holdes uendret. Maksimalt årlig sparebeløp er 25.000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.
 • Dersom du jobber som servitør, for eksempel ved siden av studier, foreslås det nye regler som gjør at du må skatte av tipsen du mottar. Ordningen innebærer at arbeidsgivere må innrapportere og foreta forskuddstrekk på tips som de ansatte mottar.

 • Og dersom du får ansattrabatter der du jobber, kommer det nå en regel for hvor mye du kan motta i slike rabatter uten å skatte av det. Beløpsgrensen settes til 7.000 kroner.

 • Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55.000 kroner. Dette er grensen for hvor mye du kan tjene uten å skatte av det. ​

LES OGSÅ: Slik påvirkes du som barnefamilie, pendler, forbruker og pensjonist.