FERSK TV 2-GALLUP:

Velgerne med nådeløs dom over Hareides Ap-flørt

Sju av ti velgere mener KrF tilhører høyresiden i norsk politikk, viser fersk TV 2-gallup.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens det er full splittelse i partiledelsen til Kristelig Folkeparti om hvilken side partiet bør søke regjeringsmakt sammen med, mener et klart flertall av velgerne at partiet hører hjemme på høyresiden i norsk politikk.

– Peker på Erna

I en fersk måling Kantar TNS har laget for TV 2, svarer 70,7 prosent av de som har en mening at KrF hører hjemme på høyresiden. Det er altså bare 29,3 prosent som plasserer partiet på venstresiden.

– Det er klart at både medlemmer og velgere i stor grad peker på Erna Solberg, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2 etter landsstyremøtet fredag kveld.

– Hører KrF hjemme på høyresiden eller venstresiden i norsk politikk?

– Det fine er at vi er et sentrumsparti og det betyr at vi kan samarbeide begge veier. Det er når vi har en sentrumsregjering vi er mest fornøyde. Nå diskuterer vi verken første- eller andrevalget, vi er kanskje lenger nede på lista, sa Ropstad.

Ingen i KrFs ledelse har ønsket å kommentere tallene i den ferske målingen.

KrF-velgernes dom

Tallene viser at velgere under 45 år i større grad enn de eldre velgerne mener KrF tilhører høyresiden, men også blant velgere over 60 år er det to-tredeler som mener partiet hører til på høyresiden.

Blant velgerne som sier de vil stemme KrF er det hele 86,7 prosent av de som har en mening som sier at partiet hører hjemme på høyresiden, mens 13,3 prosent mener partiet tilhører venstresiden.

Selv om det er få KrF-velgere som er spurt, viser tallene at et soleklart flertall mener partiet hører hjemme på høyresiden. Bare en av sju Krf-velgere som svarer på spørsmålet plasserer partiet på venstresiden i politikken.

Skaper trøbbel

Partileder Knut Arild Hareide valgte fredag å fortelle at han mener partiet for første gang i historien bør gå i samtaler med Arbeiderpartiet med sikte på å danne regjering. De to nestlederne i KrF Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er imidlertid uenige, og mener partiet først bør snakke med dagens regjeringspartier Høyre, Frp og Venstre.

Hareides konklusjoner skapte kraftige reaksjoner i partiet, særlig på Sør- og Vestlandet hvor en stor andel av velgerne til Kristelig Folkeparti bor.

Partiets gruppeleder i Sveio i Hordaland, Jarle Jacobsen, er en av mange tillitsvalgte som håper partiet velger samarbeid med høyresiden. Om Hareides syn vinner frem, frykter han konsekvensene.

– Lokalt blir det veldig krevende å finne engasjerte kandidater til kommunevalget. Det blir vanskelig å motivere oss som er engasjerte i dag. Forhåpentligvis klarer vi å stille liste, men det vil bli krevende, sier Jacobsen.

TV 2 er kjent med at tillitsvalgte i flere andre kommuner frykter at det kan bli vanskelig å finne kandidater som vil stille til valg, dersom KrF velger å gjøre et historisk linjeskift og samarbeide med Arbeiderpartiet. Hvis KrF velger dette, blir de også avhengige av SV for å få flertall på Stortinget.

Advarsler fra flere hold

En rekke tillitsvalgte i de fylkene KrF har høyest oppslutning har advart partiet mot å velge samarbeid med Arbeiderpartiet.

– Jeg er dypt uenig med ham i konklusjonene. Det vil fortone seg veldig underlig om vi skal finne en eller annen anledning til å kaste en populær statsminister, sier Hans Fredrik Grøvan, som er nestleder i partiets stortingsgruppe.

– Jeg er uenig i valget som Knut Arild har tatt, men nå skal vi ha en åpen debatt i partiet. Så håper jeg vi lander på å gå inn i dagens regjering, sier sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fra Vest-Agder.

– Jeg er bekymret for hva dette har å si for oppslutningen. Veldig mange opplever at de er tilfredse med den jobben Erna Solberg har gjort, og skulle gjerne sett at KrF var en del av dette prosjektet, sier vararepresentant i Stortinget, Maria Ljones Brekke fra Rogaland.

Om målingen

Målingen som viser hvilken side velgerne mener KrF hører hjemme på, er laget av Kantar TNS for TV 2, med personlige telefonintervjuer av 973 stemmeberettigede i tidsrommet 24. - 28. september.

Innholdet i Knut Arild Hareides bok ble kjent 24. september, mens de siste intervjuene er gjort etter at det ble kjent at ledelsen i KrF var splittet i synet på om de bør søke regjeringsmakt sammen med høyresiden eller venstresiden i politikken. Det er små forskjeller på hva respondentene svarer de ulike dagene undersøkelsen er utført.

Spørsmålet som er stilt er: «Vil du si at Kristelig Folkeparti tilhører høyre- eller venstresiden i norsk politikk?».

Det er små forskjeller på hvordan kvinner og menn svarer. Et klart flertall av de spurte, uavhengig av hvilket parti de sier de vil stemme på mener KrF tilhører høyresiden i norsk politikk. Det er velgerne til KrF, Venstre og rødt som størst gard plasserer KrF på høyresiden.

Folk under 45 år plasserer i større grad KrF på høyresiden enn hva som er tilfellet for de som er intervjuet og oppgir at de er over 45 år.