Antallet asylsøkere har stupt – men det har ikke antall ansatte:

2015: 23 asylsøknader per ansatt 2018: 3 asylsøknader per ansatt

Antallet asylsøkere har stupt siden 2015, men det har ikke antallet ansatte i UDI, UNE og PU. SV og Venstre krever at ressursene må brukes annerledes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Under asylkrisen i 2015 søkte over 31.000 personer asyl i Norge. Det var en drastisk økning fra de fem foregående årene, da antallet asylsøkere som kom til Norge lå på rundt 11.000 personer i gjennomsnitt.

Men i 2016 stoppet asylstrømmen opp og falt til rundt 3000 i året. Ved utgangen av august er det registrert 1800 asylsøkere til Norge i år.

Men den sterke nedgangen i antallet asylsøkere har ikke ført til en like sterk nedgang i antallet ansatte.

Det har ført til at får hver ansatt i snitt får langt færre saker til behandling enn før når det gjelder asylsøknader, asylklager og utsendelser.

Antallet asylsøknader per ansatt i UDI
2014 - 11
2015 - 23
2018 - 3
(prognose 3000 asylsøkere)

Antallet asylsaker per ansatt i UNE
2014 - 24
2015 - 17
2018 - 7
(prognose 2250 saker)

Antallet tvangsreturer per ansatt i PU
2014 - 12
2015 - 8
2018 - 6
(
anslag 5000 utsendelser)

– Dette er veldig annerledes enn før. Hvis man har overkapasitet bør man heller flytte pengene til god integrering, framfor å sitte og grave i 20 år gamle saker. Det hadde vært mye bedre for fremtida til landet at vi hadde fått enda flere i aktivitet og arbeid, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

– Ikke overbemanning

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim mener derimot at Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets Utlendingsenhet (PU) har nok å gjøre.

– Det er ingenting som tyder på overbemanning, sier Helgheim og viser til at det er en rekke andre oppgaver innen utlendingsområdet.

Venstre-topp Abid Q. Raja mener ressursene må brukes annerledes. Ansatte i PU kan for eksempel jobbe med å forebygge ungdomkriminalitet i stedet, foreslår han.

– De som har politifaglig bakgrunn kan ta andre oppgaver enn å tvinne tommeltotter i PU, sier Raja.

Tre søknader per ansatt

TV 2 har innhentet statistikk fra UDI over antallet asylsøknader i årene før, under og etter asylkrisen, og delt dette på bemanningen.

UDI bygget kraftig opp da asylkrisen nådde Norge høsten 2015, fra 1008 til 1335 ansatte på det meste. Siden i fjor høst har UDI bygget ned igjen til 975 ansatte, nesten hundre færre enn i 2014.

Antallet asylsøkere i året fordelt på bemanning samme år, viser en sterk nedgang i antallet asylsøknader per ansatt.

Antallet asylsøknader per ansatt i UDI:

 • 2014: 11
 • 2015: 23
 • 2018: 3
  (Prognose 3000 asylsøkere)

Antallet asylsaker per ansatt i UNE:

 • 2014: 24
 • 2015: 17
 • 2018: 7
  (Prognose 2250 saker)

Antallet tvangsreturer per ansatt i PU:

 • 2014: 12
 • 2015: 8
 • 2018: 6
  ​(Prognose 5000 utsendelser)

Hittil i år har det kommet rundt 1800 nye asylsøkere til Norge, og det antas at vi ender med totalt 3000. Da blir det i så fall i gjennomsnitt tre søknader per ansatt i år, mens det i 2015 var 23 asylsøknader per ansatt i UDI.

Frp stoler på UDI

Frps innvandringspolitiske talsmann frykter ikke at det sløses med skattebetalernes penger som følge av overbemanning.

– Nei, jeg har tillit til at UDI tar seg av de sakene de er satt til på en veldig god måte. Når de har bemannet ned og ligger på et lavere nivå på ansettelser nå enn de gjorde før 2015, så sier det meg at de følger godt med, og bemanner deretter, sier Helgheim.

SV og Venstre krever at ressursene brukes annerledes, men Helgheim mener det er for tidlig å slå fast om det er grunnlag for å kutte i bemanningen.

– Det er litt for tidlig å si, for det er behov for å styrke kvaliteten i asylbehandlingen og i familiegjenforeningssaker, for der går det altfor trengt, sier Andersen.

Også Raja krever raskere behandling av søknader om familieinnvandring.

– Det er en del nordmenn som er glad i Thai-damer, og så har vi noen som gifter seg i Russland og Pakistan, som nå venter halvannet år på behandling. Nå som trykket på UDI er lavt, så håper jeg de kan gi noe tilbake til det norske folk og redusere saksbehandlingstiden, sier Venstre-toppen.

Dobbelt så mange utsendelser før

TV 2 har også sett nærmere på antallet utsendelser opp mot bemanningen hos Politiets Utlendingsenhet.

Ved utgangen av august hadde politiet sendt ut 3358 utlendinger uten lovlig opphold i Norge. PU ligger an til å sende ut rundt 5000 personer i år. Det er langt færre enn i 2015, da antallet var 7887, og lavere enn i 2014, da 7259 personer ble returnert.

PU har økt bemanningen år for år siden starten av dette årtusenet, og nådde en topp på 930 under asylkrisen. I dag ligger den på 789, inkludert ekstrahjelp og vikarer.

Basert på disse tallene, ble det sendt ut 12 utlendinger per PU-ansatt i 2014, åtte i 2015, mens det ligger an til seks returer per ansatt i år.

At PU tidligere klarte å sende ut over dobbelt så mange ulovlige utlendinger per ansatt bekymrer ikke Frp.

– De sakene som er igjen nå er ekstremt ressurskrevende. Det er behov for å jobbe mye mer med hver enkelt sak, sier Helgheim.

Karin Andersen mener politiet må endre fokus.

– Vi vet at menneskehandelssakene ofte blir lagt bort, mens man bruker tid på uttransportering av livredde barnefamilier. Så her bør man flytte fokuset fra å oppnå måltall – altså ta så mange som mulig – til å ta de som virkelig er farlige, alvorlige kriminelle som ikke skal være i landet, sier hun.

Asylkrise i forvaltningen

UNE, som behandler klager og omgjøringsbegjæringer fra asylsøkere, merker nå for alvor virkningene av den sterke nedgangen i antallet asylsøkere de siste årene.

I 2014 mottok UNE 9450 asylsaker. Under asylkrisen var det færre som klaget. UNE mottok 6050 asylsaker, og siden har antallet stupt.

Hittil i år har det bare kommet 1700 asylsaker til UNE. Med en prognose på 2250 saker får hver ansatt i snitt rundt sju asylsaker på bordet i år. Ser vi tilbake på 2014 var det 24 saker per ansatt, altså over tre ganger så mange.

Bemanningen i UNE gikk ned fra nærmere 400 ved inngangen til 2014, til 350 året etter, og ligger nå på 300.

– Jeg har jobbet både i PU og UNE, og vet at restansene i UNE kan man gjøre noe med. Når det gjelder PU så var mange av kollegene mine politibetjenter, så de har jo en politifaglig bakgrunn. Så at de kan brukes til andre arbeidsoppgaver i den store politietaten, det er jeg helt sikker på, sier Raja.

Ingen vil kutte

TV 2 har sendt intervju-forespørsler til topplederne i UDI, UNE og PU, men ingen av dem stiller opp for å svare på spørsmål om bemanningen.

I eposter fra kommunikasjonsavdelingene går det fram at ingen av dem har planer om kutt i bemanningen.

– UNE er vant til svingninger i saksinngangen, og legger vekt på fleksibilitet for å håndtere dette. Vi har for tiden ansettelsesstopp på grunn av nedgang i antall klagesaker, men har tilstrekkelig med ressurser, sier UNEs direktør Ingunn-Sofie Aursnes i en epost.

Assisterende kommunikasjonssjef Håkon Fenstad i UDI skriver i en epost at saksbehandlingstiden gikk ned i fjor på grunn av den ekstra bemanningen.

– I år har den gått noe opp igjen. Dette skyldes både lavere bemanning og ulik kompleksitet i de sakene som gjenstår. Det betyr at vi har behov for dagens bemanning fremover, sier Fenstad.

Politiets Utlendingsenhet ønsker ikke å svare på spørsmål om eventuelle kutt i bemanningen.

– Politiets utlendingsenhet (PU) er i styringsdialog med Politidirektoratet (POD) om rammen for 2019, og må komme tilbake på et senere tidspunkt på spørsmål hva gjelder bemanning, heter det i en epost fra kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset.​