Dette betyr mellomvalget i USA

Amerikansk politikk kan være komplisert, her kommer en forklaring på noe av det som skjer på den andre siden av Atlanterhavet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nærmer seg mellomvalg i USA, men hva innebærer det?

Hvem skal velges, og til hva? Hva har dette å si for amerikansk politikk?

Under mellomvalget, eller «midterms», kort for «midterm elections» som det kalles i USA, foregår det flere valg:

  • Plasser i Senatet
  • Plasser i Representantenes hus
  • Guvernørvalg

På med setebeltet og hold tunga rett i munn, for her er det mye å holde styr på.

Det politiske systemet

Den lovgivende forsamlingen på føderalt nivå i USA er Kongressen. Den er delt inn i to kamre: Senatet og Representantenes hus.

For å få kontroll over Senatet trenger et parti 51 seter, mens 218 er det som trengs for å kontrollere Kongressen. I dag sitter Republikanerne med flertall i begge kamrene.

Representantenes hus

Representantenes hus har 435 plasser, fordelt på de 50 delstatene etter folkemengde. I tillegg møter seks delegater fra områder uten status som delstat. Disse har ikke stemmerett.

Representantenes hus har sammen med Senatet myndighet til å vedta lover, skatter og bevilgninger. De reiser også anklage i riksrettssaker og fører saken for Senatet, som feller dom eller frikjenner.

Republikanerne har i dag 235 av setene i Representantenes hus, mens Demokratene har 193 seter. Alle setene i Representantenes hus stilles til valg under mellomvalget i november.

Senatet

Senatet har 100 medlemmer, eller senatorer, to fra hver delstat. Disse velges for seks år av gangen. 35 seter stilles til valg i årets mellomvalg. Dette er inkludert spesialvalget i Mississippi, som antakeligvis vil være klart først 27. november.

I tillegg til å dele oppgaven med å vedta lover, skatter og bevilgninger med Representantenes hus, godkjenner Senatet presidentens nominerte kandidater til forskjellige embeter. Et eksempel er høringene av Brett Kavanaugh, som til slutt ble utnevnt til høyesterettsdommer av Senatet.

Prognoser

Ifølge Nate Silvers første prognose er det om lag 80 prosent sjanse for at Demokratene vinner flertall i Representantens hus, mens det er om lag 80 prosent sjanse for at Republikanerne beholder flertallet i Senatet.

– Prognosene stemte ikke helt forrige gang. Det ble jo ikke helt som man trodde, så det blir spennende å se om man har truffet bedre denne gangen, sier Sofie Høgestøl, som er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og som følger amerikansk politikk tett.

– Men hva skjer hvis Demokratene tar Huset? Jeg tror temperaturen vil stige, sier hun.

Demokratene har nemlig varslet at de vil igangsette hyppigere kontroll av Trump og administrasjonen hans dersom de får flertall i Representantenes hus.

– Med et republikansk-ledet Representantenes hus, har man ikke utøvd den kontrollfunksjonen man skal overfor regjeringen eller presidenten. Hvis Demokratene får flertall vil det endre seg, sier hun.

Hun trekker blant annet frem muligheten til å stevne Jared Kushner, og å be Trump om å utlevere sin mye omtalte, men lite sette selvangivelse.

Høgestøl mener det vil bli press på Demokratene om å ta en offensiv kontrollfunksjon, dersom de tar flertall i Representantenes hus. Samtidig påpeker hun at det vil bli interne diskusjoner om hvor hardt de skal gå frem.

– Går de ned en slik sti, er de ikke så forskjellige fra det Republikanerne gjorde mot Obama i hans periode. Og det blir litt hyklersk å klage over at Obama ikke slapp ordentlig til fordi Republikanerne ikke lot han, og så gjøre det samme selv, sier hun.

Guvernørvalg

I tillegg til valgene til Kongressen, er det flere stater som velger ny guvernør under mellomvalget. Hver delstat i USA har en guvernør, som fungerer som delstatens regjeringssjef.

I år skal 36 guvernører velges. 34 av dem velges for fire år, mens i New Hampshire og Vermont velges guvernørene for to år.

– Republikanerne har hatt en suksessrik strategi som går ut på å ta guvernørsetene, få flertall i lokaldemokratiet og styre det, for å bygge opp organisasjonen og så vinne nasjonale valg, sier Høgestøl og legger til:

– En av tingene Obama ble kritisert for internt i partiet var at han ikke var flink til å bygge opp lokaldemokratiene. Det er en grunn til at man ikke har så mange unge, lovende folk som kan stille til nasjonale verv for Demokratenene nå.

Hvorfor er det viktig?

Mellomvalget har stor betydning for det politiske landskapet i USA. Det påvirker blant annet:

Mulighet til å få gjennom egen politikk og blokkere andres

Kort fortalt kommer et forslag først til Representantenes hus hvor det må godkjennes med flertall, før det går videre til Senatet. Godkjennes det med flertall der, går det videre til presidenten for godkjenning.

Det betyr at Demokratene får større mulighet til å få gjennom egen politikk og ikke minst til å blokkere Republikanernes forslag, dersom de får flertall i ett eller begge kamre.

Skal man gjøre endringer på grunnlovsfestet lovgivning, som for eksempel det andre grunnlovstillegget, som omtaler retten til å bære våpen, må forslaget gå gjennom Senatet og Representantenes hus med minst to tredeler av stemmene. Deretter må forslaget ratifiseres av tre fjerdedeler av delstatene. Dette er et godt eksempel på hvorfor det er viktig for partiene å få sine egne inn i guvernør-posisjoner.

Etterforskninger og høringer

Egne komitéer i Kongressen kan kalle inn vitner til høringer i etterforskninger. Disse komitéene styres av partiet som sitter med flertall, som i dag er Republikanerne.

Vinner Demokratene kontroll vil de få større makt til å styre etterforskninger. I tillegg til å føre en mer aggressiv linje i Russland-etterforskningen, er det nærliggende å tro at Demokratene med flertall i Senatet ville sett nærmere på Trumps selskaper, samt anklagene mot presidenten om seksuell trakassering.

– Det blir spennende å se hvordan demokratene går frem der hvis de får flertall, hvilken rolle de vil spille, om de vil ha flere etterforskninger, sier Høgestøl og legger til:

– Det var jo det Republikanerne gjorde mot Hillary Clinton, med høringer og utspørringer i timevis. Det fikk de kritikk for, så Demokratene må være forsiktige når de legger en slagplan for hva de skal gjøre. Samtidig binder denne typen høringer mye tid for administrasjonen, så man kan bruke det til å binde dem tidsmessig frem til neste presidentvalg.

I ytterste konsekvens kan Demokratene med flertall i Representantenes hus stille presidenten for riksrett. Samtidig er det Senatet som står for dommen i en slik sak, og det er dermed lite nærliggende å tro at Trump vil bli dømt i riksrett dersom Republikanerne har flertall i ett av kamrene.

Nominasjoner

Dersom Demokratene får kontroll på Senatet, får de vetorett over Trumps nominerte kandidater til embeter.

Med flertall i Senatet kunne Demokratene for eksempel ha stanset Trumps nominerte kandidat til å bli høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh.

Lav oppslutning

Det er som regel lav valgoppslutning under mellomvalg, og det er relativt vanlig at den sittende presidentens parti mister seter i Kongressen.​

En undersøkelse gjennomført av Pew Research Center, som ble publisert i slutten av september, viser derimot at det i år er et rekordstort engasjement blant velgerne i forkant av mellomvalget.

Folks mening om presidenten vil ha en påvirkning på hvordan de stemmer. Ifølge undersøkelsen ser 60 prosent av registrerte velgere på mellomvalget som en mulighet til å vise støtte til, eller motstand mot Trump.​

Skjebnevalg

Mellomvalget går for øvrig sjelden i det styrende partiets favør, men dersom Demokratene ikke tar flertallet i Representantenes hus og Republikanerne blir sittende, vil også det ha påvirkning på den amerikanske politikken fremover, mener Høgestøl.

– Hvis Republikanerne holder kongressen vil det være utrolig demoraliserende for Demokratene og det vil skjerpe den interne debatten i partiet, blant annet rundt lederskap, sier hun.

Mange kaller valget et skjebnevalg for Trump, noe Sofie Høgestøl er enig i.

– Det kan fort bli et skjebnevalg eller et veiskille for Trump. For situasjonen hans som president har så langt vært ganske unik, siden republikanerne har flertall i høyesterett, pluss at han kontrollerer Senatet og Representantenes hus. Men det kan endre seg om 21 dager, sier hun.

Samtidig understreker hun at det kommende mellomvalget ikke bare er et veiskille for presidenten.

– Dette er et skjebnevalg for Trump, men også for Demokratene som parti. Hvis de ikke kan vinne tilbake Representantenes hus med Trump i Det hvite hus, hva kan de da gjøre?​