#

2SITERT

Inga Marte Thorkildsen sitter på den tynneste greinen akkurat nå

ÅPEN KONFLIKT: Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) er i full strid med Utdanningsetaten. Noen ansatte i embetsverket har sendt et varsel om henne, der de blant annet kritiserer lederstilen hennes. Foto: Ruud, Vidar
^
Inga Marte Thorkildsen er i krig med eget embetsverk. Hun er den mest sårbare.

Striden i Oslos utdanningsetat er kommet til punktet der det er umulig å se for seg at øksen skal bli gravlagt.

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og hennes interne kritikere kommer aldri til å klare å drifte etaten på en god måte etter alt som har skjedd.

Det vil i så fall kreve en ydmykhet, velvilje og profesjonalitet som ingen av partene viser tegn på at de har.

Da er situasjonen slik:

Byråden er en utnevnt politiker som kan kastes ut av rådhuset på dagen, av enten byrådslederen eller bystyret.

Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig
Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig Foto: Hvard Solem/TV 2

De ansatte har et mye sterkere stillingsvern, og ved å varsle har kritikerne gjort vernet enda sterkere. Skulle Thorkildsen forsøke å flytte dem til andre stillinger, vil det være en ulovlig gjengjeldelse.

Ansvaret er nå hos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som skal håndtere varselet fra de ansatte. Thorkildsen er anklaget for dårlig lederstil, brudd på opplysningsplikten overfor bystyret og for å ha utlevert personsensitiv informasjon om en elev.

Hva Johansen mener, er det ikke lett å vite. Han holder kortene tett til brystet.

Men det er rimelig å anta at han i utgangspunktet har støttet Thorkildsens håndtering av Utdanningsetaten. Konflikten mellom henne og ansatte i embetsverket oppsto ikke ved varselet. Den har vært kjent lenge. Hvis han mente at Thorkildsen måtte endre stil og metode, har han hatt alle muligheter til å gjøre noe med det. Han kunne ha kvittet seg med Thorkildsen før situasjonen tilspisset seg.

Selv om det er unikt og merkelig med et varsel om en byråd, er det ikke av den grunn uberettiget eller en dårlig idé.
Mathias Fischer

Sett fra én vinkel er varslerne en gjeng illojale sabotører som utøver en politisk maktkamp. Byråkratene som skal være byrådens fotsoldater, kjemper nå et åpent slag i media med et åpenbart mål: å få kastet Thorkildsen, enten det er av politiske eller personlige årsaker.

Å varsle er én ting. Det er noe annet å gå til Aftenposten med varselet samme dag.

Sett fra en annen vinkel gjør varslerne jobben sin for å få det politiske systemet til å fungere, ved å orientere byrådslederen om en byråd som bør byttes ut.

Men hvis Raymond Johansen, som kommunens øverste leder, står inne for politikken og støtter Thorkildsens metoder, hvis han mener byråkratene er illojale og motarbeider byrådet, burde løsningen være å kvitte seg med de interne fiendene. Men så enkelt er det ikke. Folk kan ikke bare sparkes eller flyttes uten videre, særlig ikke varslere.

Denne saken er unik. Ingen kan huske et annet eksempel på at den politiske lederen i en byrådsavdeling eller et departement har blitt varslet mot på denne måten.

SJEFEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal nå behandle varselet mot Inga Marte Thorkildsen (SV).
SJEFEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal nå behandle varselet mot Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Pedersen, Terje

Det finnes noen spilleregler for det krevende forholdet mellom politikere og embetsverk. Embetsverket skal være nøytrale i deres forslag og vurderinger til byråden, samtidig som de skal utføre den politikken som byråden vil ha utført. Kommandolinjene går fra byråden til den toppbyråkraten i avdelingen, og derfra nedover, så byråden ikke skal detaljstyre enkeltansatte.

Lojaliteten går begge veier. Uttrykket sier at Stortinget kjenner bare statsråden, eller at bystyret bare kjenner byråden. Alt som blir gjort i Thorkildsens avdeling, er hennes ansvar. Det er hun som må svare for alt som blir gjort, på godt og vondt.

Derfor kan ikke byråden skape et skarpt skille mellom seg selv og embetsverket, slik hun gjorde da hun omtalte Utdanningsetaten som et «tankskip som må snus».

Problemet hans er at det er mye lettere å kvitte seg med byråden enn med byråkratene.
Mathias Fischer

Selv om det er unikt og merkelig med et varsel om en byråd, er det ikke av den grunn uberettiget eller en dårlig idé.

Det er normalt på en arbeidsplass at en toppleder ikke vet hva som utspiller seg lengre nede i systemet. Byrådsleder Johansen har ikke vært i møtene mellom byråd Thorkildsen og hennes embetsverk. Han har ikke vært på kontorene til de ansatte når de har snakket ut om frustrasjonen.

Det er mye informasjon som en toppleder burde ha, men ikke har. Hvordan kan byrådslederen vurdere byrådens evne til å lede, styre og motivere hennes ansatte hvis ingen forteller ham det?

Nå har han fått høre det. Kanskje har han tillit til Thorkildsen, men hva hjelper det hvis hennes ansatte ikke har det? Uansett hvor mange inspirerende 1. mai-taler han har holdt, klarer ikke Raymond Johansen å overbevise disse kritikerne nå.

Byrådslederen kan ikke leve med en oppvekstbyråd som ikke får gjennomført politikken sin. Han kan heller ikke leve med et embetsverk som motarbeider politisk ledelse.

Problemet hans er at det er mye lettere å kvitte seg med byråden enn med byråkratene.

Derfor er det Inga Marte Thorkildsen som sitter på den tynneste greinen akkurat nå.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook