DILEMMA: Om antibiotika brukes feil eller i for store mengder, kan bakterier utvikle resistens mot antibiotika. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
DILEMMA: Om antibiotika brukes feil eller i for store mengder, kan bakterier utvikle resistens mot antibiotika. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus

En del alvorlige typer antibiotikaresistente bakterier øker år for år.

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er fortsatt lav blant pasienter ved norske sykehus, men det oppdages flere tilfeller av såkalt ESBL både i Norge og resten av verden. Det kommer fram i den årlige rapporten om bruk av antibiotika og antibiotikaresistens.- Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV