DILEMMA: Om antibiotika brukes feil eller i for store mengder, kan bakterier utvikle resistens mot antibiotika. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
DILEMMA: Om antibiotika brukes feil eller i for store mengder, kan bakterier utvikle resistens mot antibiotika. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

nye tall for antibiotikabruk:

Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus

En del alvorlige typer antibiotikaresistente bakterier øker år for år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er fortsatt lav blant pasienter ved norske sykehus, men det oppdages flere tilfeller av såkalt ESBL både i Norge og resten av verden. Det kommer fram i den årlige rapporten om bruk av antibiotika og antibiotikaresistens.

– Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV 2.

Skov Simonsen er professor i medisinsk biologi og leder Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens.

– Det store bildet er at en del av de alvorlige resistenstypene øker år for år. Vi må sette ytterligere fokus på antibiotikabruk og få et krafttak på smittevernområdet, sier han.

Tar mange liv

ESBL er en type enzymer som utvikles av bakterier og gjør dem resistente mot antibiotika. Til forskjell fra andre typer resistente bakterier klarer man ikke å utrydde dette, så pasienten vil være bærer av bakterier som produserer ESBL selv om vedkommende blir frisk.

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Ved en alvorlig infeksjon kan risikoen for å dø være to til tre ganger større om man har en resistent bakterie sammenlignet med om man har samme bakterie som er følsom for behandling. Så det er klart det utgjør reelle tall. Nå i løpet av høsten kommer det en stor europeisk rapport som sier noe om hvor mange ekstra mennesker som dør i Europa på grunn av at mikrober er blitt resistente, og da snakker vi om 25.000-30.000 mennesker, sier Skov Simonsen.

Han legger til at antibiotikabruken i primærhelsetjenesten er på vei ned. Fastlegene og de som foreskriver antibiotika utenfor sykehusene klarer å redusere bruken ganske betydelig.

Den totale antibiotikabruken er gått ned med 21 prosent siden 2012, ifølge rapporten.

Balansegang

Antibiotika redder millioner av liv ved å ta knekken på bakterieinfeksjoner. Men om antibiotika brukes i for stort omfang eller ikke brukes på riktig måte, kan det utvikles bakterier som tåler antibiotika.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et økende problem i hele verden. Om man ikke kan tilby effektiv behandling med antibiotika, kan det bli vanskeligere å gjennomføre for eksempel kirurgiske inngrep og kreftbehandling.

Ifølge Folkehelseinstituttet er antibiotikaresistens foreløpig et begrenset problem i Norge. ​Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket har sunket hvert år siden 2011.

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet overvåker hvor mye antiobiotika som brukes av mennesker og dyr. Også antibiotikaresistens overvåkes. 2017-tallene ble presentert mandag.

Mindre antibiotika blant dyr

Årets rapport viser at antibiotikabruken blant dyr som storfe, svin og sau er på vei ned.

I fjor ble det brukt 5528 kilo antibiotika til matproduserende landdyr. Dette er rundt 10 prosent mindre enn i 2013, og 40 prosent mindre enn i 1995.

– Dette reflekterer at husdyrnæringen i Norge, sammen med veterinærer og bønder, i lang tid har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr – både gjennom forebyggende helsearbeid og gjennom riktig bruk av antibiotika, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Forbruket av antibiotika til oppdrettsfisk beskrives som historisk lavt og var i 2017 på 535 kilo. Også hunder og katter får stadig mindre antibiotika.

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra storfe, svin og hest og i mat, er lav.

Forbruket skal ned

Det er en klar sammenheng mellom bruk av antibiotika og utvikling av resistens. Norske myndigheter har som mål å redusere den totale mengden av antibiotika som brukes i Norge med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 2012.

Viktige tiltak for å unngå unødig antibiotikabruk, er å hindre at infeksjoner oppstår. Dette kan gjøres blant annet gjennom god håndhygiene og kjøkkenhygiene.