Norges deltakelse i Libya hadde et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag, fordi operasjonen ble vurdert som nødvendig for å beskytte sivile, ifølge rapporten fra et norsk utvalg.

Et utvalg har gransket Norges krigsdeltakelse i Libya, hvor norske kampfly i 2011 var med på å bombe opprørere til makten i Tripoli.

Norske myndigheter hadde i liten grad en egen, selvstendig forståelse av situasjonen i Libya før den endelige beslutningen om å gå inn i konflikten ble truffet.

Norske myndigheter var imidlertid klar over at regimeendring var en mulig konsekvens av den militære operasjonen.

– Utvalget mener det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette, heter det.

Dette ble imidlertid lite problematisert fra norsk side, ifølge utvalget, som mener mangelen på skriftlige kilder har gjort det vanskelig å vurdere dette.

Utvalget foreslår at Grunnloven bør gi klarere uttrykk for hvilke internasjonale operasjoner norske styrker bør brukes i, og når og hvordan Stortinget skal involveres.

Rapport ikke gransking

Utvalgsleder Jan Petersen sier det ikke er gjort en gransking av Norges bombing av Libya i 2011, men at målet har vært å trekke lærdom av beslutningen.

– Vi har ikke vært en granskingskommisjon. Målet har vært å trekke lærdom og bidra til en offentlig opplyst debatt, sier utvalgsleder Jan Petersen da han presenterte rapporten torsdag.

Utvalget har gransket Norges krigsdeltakelse i Libya, hvor norske kampfly i 2011 var med på å bombe opprørere til makten i Tripoli. Det har konkludert med at deltakelsen hadde et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag fordi operasjonen ble vurdert som nødvendig for å beskytte sivile.

– Vi håper rapporten øker forståelsen for Norges bidrag i utenlandsoperasjoner, sa Petersen.

(NTB/TV 2)