Arkeolog Christopher Henshilwood sier funn av slike tegn og symboler er en viktig indikator på når mennesket var i stand til å bruke slik moderne kommunikasjon
Arkeolog Christopher Henshilwood sier funn av slike tegn og symboler er en viktig indikator på når mennesket var i stand til å bruke slik moderne kommunikasjon Foto: Ivar Lid Riise

– De tidlige menneskene var langt mer avanserte enn vi trodde

Menneskenes historie må skrives om etter at arkeologer fra Universitetet i Bergen fant en stein med tegninger - 30.000 år tidligere og på et helt annet kontinent enn det forrige funnet.

– Dette er et ekstremt viktig funn, fordi vi nå har bevist at menneskene på den tiden var i stand til å kommunisere med tegninger allerede for 73.000 år siden. Dette viser at de var langt likere oss enn hva vi tidligere har trodd, sier Christopher Henshilwood.

Han er arkeolog og direktør for det nyoppstartede Sapien-senteret ved Universitetet i Bergen. Senteret tar sikte på å bli verdensledende innen forskning på forhistoriske mennesker, og i 2015 fant de steinen som gjør at menneskenes historie nå må skrives om.

– Det har tatt tid å skrive avhandlingen, men nå er vi klare til å presentere funnene for verden, sier Henshilwood, som sier han har opplevd enorm interesse fra medier over hele verden i forbindelse med stein-funnet.

Her kan du se steinen med de rødlige restene av tegningen. Arkeolog Christopher Henshilwood sier merkene sannsynligvis er en del av et større symbol, som de tror var tegnet på en slipestein. Foto: Universitetet i Bergen/SapienCE.
Her kan du se steinen med de rødlige restene av tegningen. Arkeolog Christopher Henshilwood sier merkene sannsynligvis er en del av et større symbol, som de tror var tegnet på en slipestein. Foto: Universitetet i Bergen/SapienCE.

Det moderne mennesket

Selve steinen ble funnet i Blombos-hulen, 30 mil øst for Cape Town i Sør-Afrika. Ifølge arkeologen var tegningene en del av et større symbol, malt på en slipestein de fortsatt ikke har funnet.

– Vi tror de har brukt en slags oker-stift for å male på symbolene. Dette er som hard leire, som avgir en rødlig farge, sier Henshilwood.

Hittil har man trodd at de første menneskene som kommuniserte med tegninger var bosatt i Europa for 42.000 år siden. Nå har man altså funnet bevis for at kommunikasjon med symboler og tegninger skjedde hele 30.000 år før dette, før mennesket vandret ut fra Afrika.

– Dette har alltid vært et sentralt spørsmål - når begynte homo sapiens å oppføre seg som oss? Når ble de moderne? Det å bruke symboler for å kommunisere med andre har alltid vært et viktig tegn på moderne tankegang, og nå vet vi altså at dette skjedde allerede hos de første menneskene i Afrika, sier Henshilwood.

– Enormt stort

Prosjektleder Ståle Berglund sier stein-funnet er et gjennombrudd for Sapien-senteret.
Prosjektleder Ståle Berglund sier stein-funnet er et gjennombrudd for Sapien-senteret. Foto: Ivar Lid Riise

Den erfarne arkeologen sier dette funnet også er viktig for å forstå et forhistorisk folk man egentlig vet ganske lite om.

– Vi vet hvordan de jaktet, hva de spiste og hvordan de levde, men hva som foregikk inne i hodene deres, det er et helt annet kapittel. Vi har funnet smykker, og andre ting, men aldri tegninger. Dette er et hint om hvordan de tenkte, og derfor er dette funnet såpass viktig, sier han.

Ståle Berglund er prosjektleder ved Sapien-senteret, og sier funnet gir lyse utsikter for deres fremtidige forskning.

– Dette viser at de første menneskene var langt mer avanserte enn vi trodde. Dette er enormt stort for det nyoppstartede senteret vårt, og gir oss mulighet til å satse videre på forskningen vår i årene som kommer, sier prosjektleder Ståle Berglund ved Sapien-senteret.

De kommende årene vil Henshilwood og resten av arkeologene fortsette utgravingene for å avdekke mer om våre forhistoriske forfedre.