#

2SITERT

Feilsendte den ene etter den andre til Tanzania

Feilsendte den ene etter den andre til Tanzania
Historien om Josof, som ble fratatt oppholdstillatelsen og feilsendt til Tanzania, for så å bli hentet tilbake til Norge er enestående, fortalte UNE. Forunderlig nok dukker det likevel opp en ny «Josof».

Politiets Utlendingsenhet (PU) har en viktig jobb. De sørger for at utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge blir sendt tilbake til hjemlandet. Kriminelle personer er særlig høyt prioritert.

At personer som ikke har noe å gjøre i Norge blir kastet ut, gjør at vi kan være sikrere på at de som får opphold har en god grunn til å bli her. De har sluppet gjennom nåløyet til utlendingsmyndighetene.

At det gjøres feil er ikke overraskende, siden det er tvil om identiteten til mange som kommer, og mye baserer seg på skjønn. Men når det gjøres dobbelt feil, begynner man å lure.

Josof Ahmed Ismail (51) fortalte politiet da han kom til Norge i 1988 at han hadde flyktet fra Somalia. Tretti år senere ble han utvist og feilsendt til Tanzania fordi PU påstod han hadde løyet om sin identitet, og at han egentlig var tanzaniansk borger. I ettertid konkluderte Utlendingsnemda (UNE) med at Josof mest sannsynlig hadde snakket sant om hvem han var i alle år i Norge likevel.

Josofs advokat Arild Humlen boret seg fast i Josofs sak, fordi han var sikker på at utlendingsmyndighetene hadde tatt feil. Da det viste seg at Josof havnet rett i fengsel da PU overlot ham til utlendingspolitiet i Tanzania, aksjonerte advokaten. Politiet måtte hente Josof hjem til Norge, og UNE ga ham oppholdstillatelsen tilbake. Utlendingsnemda (UNE) forsikret i et intervju med meg at saken var unik.

– Jeg er ikke kjent med noen tilsvarende sak som denne. Det er en rekke spesielle omstendigheter i denne saken som skiller den ut fra andre saker, fortalte seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE.

Jeg møtte senere Josof på Grønland i Oslo da han prøvde å stable livet sitt på beina igjen, tydelig preget av nedsatt fysisk og psykisk helse. En annen person ville plutselig snakke med meg, og hevdet han hadde opplevd det samme. Jeg forklarte at jeg måtte ta en sak om gangen, og tenkte i mitt stille sinn at sjansen for at han skulle ha en lignende historie som Josofs var forsvinnende liten.

Noen måneder senere forteller advokat Humlen at det har dukket opp en ny «Josof», og at politiet påstod han var broren til Josof. Den påståtte og hittil ukjente broren skulle vise seg å være mannen som tok kontakt med meg på Grønland. Papirene til Mustafa Mohamed Yusuf, som han heter, viste at PU hadde jobbet med å utvise de to «brødrene» siden 1996. Den ene etter den andre ble sendt til Tanzania, og fengslet for ulovlig opphold i landet.

Nå er begge «Josofene» i Oslo igjen. Ingen av dem er fra Tanzania, slik PU har hevdet i årevis. Nå blir begge ansett for å være somaliere, slik de selv har forklart fra de kom.

Verken UNE eller PU har ønsket å svare på spørsmål fra TV 2 etter at Josofs «bror» dukket opp, av forståelige grunner. Saken er til behandling hos UNE og hos Riksadvokaten. Men det skal bli spennende å høre forklaringene på hvorfor utlendingsmyndighetene tok feil, og om det får konsekvenser når utlendingsmyndighetene forfølger folk på feil grunnlag.

Når andre etater gjør feil som går ut over enkeltpersoners liv og helse, kommer det gjerne en beklagelse. I noen tilfeller også en oppreisning. Det blir foretatt undersøkelser og granskninger for å sikre at noe lignende ikke skal skje igjen, for å gjenopprette tilliten til virksomheten.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook