I SVERIGE: Her er Hege Lindgren fotografert da TV 2 bestøkte henne i Østersund i Sverige i januar.
I SVERIGE: Her er Hege Lindgren fotografert da TV 2 bestøkte henne i Østersund i Sverige i januar. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Hege ble rusmisbruker, måtte si fra seg barna og havnet i fengsel – nå har hun vunnet over staten

En 20 års lang kamp er over for Hege Lindgren (46). – Selvfølgelig ble jeg veldig lykkelig, samtidig ligger det så utrolig mye sorg bak, sier hun.

Hege Lindgren leverte fra seg resepten. Det tok lang tid bak disken, for lang tid.

Så kom politiet.

Det som startet med en smertestillende tablett for Hege Lindgren i 20-årene, endte i en fengselscelle. For etter å ha blitt avhengig av de smertestillende tablettene hun fikk etter å ha pådratt seg en prolaps på jobb som 25-åring, ble hun avhengig av rusen.

Den ble det viktigste av alt, og førte til at hun mistet jobben, måtte si fra seg ansvaret for barna sine, og ble dømt for dokumentforfalskning.

Da hun kom seg ut av rusen, lurte hun på hvordan det i det hele tatt kunne skje uten at noen stoppet henne.

Hun lurte på om hun kunne ha blitt feilbehandlet av alle legene som skrev ut tabelletter, og søkte om pasientskadeerstatning i 2010. Det fikk hun.

– Der sto det svart på hvitt at jeg var feilbehandlet, det var så godt, sier hun til TV 2.

Rettssak

Men da Lindgren klaget på utmålingen av erstatningen, blant annet at det ikke var tatt stilling til lønnsvekst, fikk hun beskjed fra Helseklage, Norsk Pasientskadeerstatnings klageorgan, at hun ikke hadde hatt krav på erstatning likevel.

Staten snudde altså totalt i oppfatningen av hennes situasjon.

– Det var forferdelig å ikke bli trodd, jeg følte igjen alt var min feil. Det var derfor jeg bestemte meg for å ta saken videre, for å få rettferdighet, sier Lindgren.

I Oslo tingrett fikk Helseklage medhold. I juni gikk saken i Borgarting lagmannsrett.

Der har hun endelig vunnet fram, og lagmannsretten vurderte det dithen at hun har krav på erstatning, og tilkjente henne mer penger, blant annet for lønnsvekst.

– Rettferdigheten har seiret. Ikke bare for meg, men også for familien min, for det ligger så mye sorg bak dette, sier Hege Lindgren.

Ny familie

Da Hege fikk prolapsen som 25-åring bodde hun i Fredrikstad, var gift, hadde to barn og jobbet som selger.

Hege får panikk. Hun løper ut, løper ut til rørene under bakken som tar med seg kloakken, forsøker å få opp kum-lokkene. Mannen har skylt pillene hennes ned i do, og hun vil ha dem tilbake.

Til slutt måtte Lindgren gi fra seg ansvaret for sine to yngste barn. Hun ble dømt for dokumentforfalskning, og har flere fengselsopphold bak seg.

– Jeg forsto det ikke var bra for barna mine å være med meg, sier hun.

Først etter det andre fengselsoppholdet fikk hun god nok oppfølging i etterkant til at hun klarte holde seg unna medisinene.

I dag er hun gift igjen, med Lars, og de to bor sammen i Sverige. De har fått to nye barn.

– Dette har pågått så lenge, i 20 år. Jeg har en ny familie nå, men bakteppe for hele saken er så vondt, det ligger så mye sorg der, sier hun.

Lang prosess

Lindgren reagerer på at mennesker som er blitt feilbehandlet må gjennom en lang rettsprosess for å bli trodd. Totalt har saken vært i rettsvesenet i 6 år, og det er 8,5 år siden den første søknaden om erstatning.

– Jeg reagerer også på hvordan staten har ført saken. I tingretten førte de ikke de sakkyndige som støttet saken min, og i lagmannsretten måtte en del av vitnene inn for å forklare hvordan de var blitt misforstått i første rettsinstans. På meg virker det som at de jobber hardt for å hindre meg i å få den erstatningen jeg har krav på, sier hun.

I statens argumentasjon i tingretten, og av tingrettens dom, går det blant annet fram at Lindgren hadde et avhengighetsproblem før hun fikk utskrevet tabellettene. Dette bestrider hun på det sterkeste, noe hun er trodd på av lagmannsretten.

– Nå har lagmannsretten klart sagt fra at skylden ligger på legene, og ikke meg. Det har ikke vært lett for mine yngste barn å forstå hvordan det ble som det ble, men nå føler jeg de på en måte har fått en slags oppreisning, sier hun.

TV 2 har også dekket en rekke andre saker der folk er blitt feilbehandlet i helsevesenet, og har måttet gjennom en lang rettsprosess før de ble trodd.

Blant annet Kenneth Nerby, som ble narkoman og fikk 25 år av livet ødelagt av avhengighetsskapende tabelletter.

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med Helseklage, som ikke ønsker kommentere saken på nåværende tidspunkt.

I en e-post skriver avdelingsdirektør Svenn Wold Gaulen i Rettssaksavdelingen følgende:

«Pasientskadenemda har nettopp mottatt dommen og har ikke hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i avgjørelsen. Ankefristen vil bli brukt til å gå grundig gjennom dommen, og før den tid kan vi ikke uttale oss ytterligere».

Helseklage har tidligere vært tydelige ovenfor TV 2 på at de ikke har noen interesse av å vinne saker, men at de først og fremst er opptatt av at jus-en skal være riktig.

Fristen for å anke saken til høyesterett er i slutten av måneden.

– Uakseptabelt

Lindgren har gjennom hele rettsprosessen fått bistand av advokat Janne Larsen. Hun sier det er takket være advokaten at hun har orket kampen.

– Det er nok mange som faller av, som ikke får den støtten de trenger, og som dermed aldri får et rettferdig utfall, sier Lindgren.

Janne Larsen selv er fornøyd med utfallet i lagmannsretten, men synes det er meningsløst at staten bruker så mye tid og resurser på denne typen saker.

– Denne saken har tatt uakseptabelt lang tid. I stedet for å finne en løsning, har staten drevet prosessen frem og det har påløpt betydelige kostnader, enormt bruk av ressurser i rettssystemet, bruk av mange sakkyndige, advokatutgifter, rettsgebyr og mer, som staten til slutt må dekke. Gjennom hele saken har staten gjort det til en sak hvorvidt Lindgren hadde en misbruklidelse før hun fikk medisiner utskrevet av legen eller ikke. Nå har lagmannsretten gitt oss medhold i at dette ikke var tilfelle, og at staten må bære ansvaret for skaden, sier Larsen til TV 2.

Hun understreker at prosessen Lindgren har vært gjennom har vært lang og hard.

– At ordningen er objektiv og at de ikke har egeninteresse er det motsatte av det vi ser. Staten kjemper her nærmest med nebb og klør for å vinne saker, sier Larsen.