Det skriver Vårt Land torsdag.

Begjæringen om en ny etterforskning av saken er på vei til Riksadvokaten.

– Klagen er på vei i posten til Riksadvokaten nå. Vi skal behandle saken på vanlig måte. Vi behandler stort sett alle sakene våre innen 30 dager, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten til Vårt Land.

Trekker seg

​Torsdag ble det kjent at Terje Søviknes trekker seg som olje- og energiminister.

I en uttalelse fra Søviknes' politiske rådgiver Christian Haugen understrekes det at denne saken ikke har noen sammenheng med spekulasjoner om Søviknes' avgang.

«Terje ble torsdag ettermiddag informert om at statsadvokatembetet har mottatt klage på sitt vedtak fra juni om å ikke gjenoppta den 18 år gamle saken, og at klagen nå blir oversendt Riksadvokaten. Terje tar dette til etterretning og avventer Riksadvokatens behandling av klagen. Denne klagen har ingen sammenheng med dagens spekulasjoner om at Terje går av som statsråd», heter det i uttalelsen.

Klaget på avgjørelsen

Førstestatsadvokat Terje Nybøe bekrefter overfor TV 2 at saken er på vei til Riksadvokatens kontor.

– Statsadvokaten tok i sommer tok stilling til om etterforskningen av saken skulle gjenåpnes. Statsadvokaten kom til at saken ikke skulle etterforskes på nytt, og denne avgjørelsen har nå bistandsadvokaten til den daværende 16-åringen klaget på. Klagene er det vi ved Riksadvokatembetet som behandler, sier Nybøe.

Ifølge Nybøe er det klagen supplert med ytterligere opplysninger, uten at han kan si noe om hva slags informasjon det dreier seg om.

Utfallet av klagebehandlingen blir enten at Riksadvokaten anbefaler ny etterforskning eller at de ikke anbefaler ny etterforskning.

Begjærte ny etterforskning

Terje Søviknes gikk av som nestleder i Frp etter å ha hatt seksuell omgang med en 16-åring på FpUs landsmøte i 2000. Politiet henla saken som intet straffbart forhold.

I juni i år begjærte kvinnen at saken skulle gjenåpnes.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det har vært tatt utenforliggende hensyn, sa kvinnes advokat Jannicke Keller-Fløystad til Bergens Tidende i juni.

TV 2 har ikke lyktes å få tak i Keller-Fløystad torsdag ettermiddag.