Erna om terrorsikring: – Jeg har vært upresis

Opposisjonen mener saken er så alvorlig at regjeringskrise ikke kan utelukkes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag måtte statsminister Erna Solberg (H) og flere statsråder forklare seg for Stortinget om hvorfor det ikke er gjort mer for å sikre terrormål i Norge.

Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget.

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, for alle objekter, sa Solberg under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hun erkjente at regjeringen burde orientert Stortinget bedre om fremgangen i arbeidet med dette.

– Vi burde tatt med mer utfyllende informasjon til Stortinget. Det tar jeg kritikk på. Selv om det hadde gått på skinner, ville det ikke vært mulig å nå fristene. Det har vært en gradvis erkjennelse, sa Solberg.

– Upresis

Hun innrømmet også at hun hadde gitt Stortinget upresis informasjon i 2016 på bakgrunn av at Politidirektoratet (POD) hadde rapportert feil til henne.

Medlemmer av Riksrevisjonen lytter til statsministeren under høringen i. Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget.
Medlemmer av Riksrevisjonen lytter til statsministeren under høringen i. Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

– POD rapporterte feil i 2015 på spørsmål om sikringsstyrker, ikke på grunnsikring. I 2016 ble det rapportert på en måte som ga feilaktig inntrykk, men dette inntrykket rettet vi opp i senere høringer. Der understreket vi at det fortsatt gjensto mye på den permanente grunnsikringen, sa Solberg.

– Jeg ser at jeg har vært upresis i den forrige høringen, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent sikring. Når det gjelder sistnevnte, er det mye som ikke er på plass, og det er ikke tilfredsstillende at det er sånn, sa hun videre.

– Planer

Hun understreket også at regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Vi tar innover oss den kritikken som er reist fra Riksrevisjonen og signalene fra denne komiteen, sa Solberg.

Videre sa hun seg uenig i at regjeringen ikke prioriterer objektsikkerhet, og viste blant annet til at det er bevilget betydelige pengesummer til beredskapssenteret på Taraldrud og to nye datasentre.

– Og la meg være helt klar: Arbeidet med objektsikring skal prioriteres framover og i kommende statsbudsjetter, sa statsministeren.

Regjeringen har fått kraftig kritikk av Riksrevisjonen for manglende sikring av bygninger og infrastruktur mot terror og sabotasje.

Da politidirektør Odd Reidar Humlegård forklarte seg under mandagens høring i Stortinget, kom det frem at et grønt lys fra Politidirektoratet ble feiltolket av regjeringen.

Når direktoratet gjorde oppmerksom på feilen, gikk ikke denne informasjonen videre til Stortinget.

– To av tolv objekter sikret

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier alle politiets tolv skjermingsverdige objekter vil ha grunnsikring i henhold til sikkerhetsloven innen 2020.

Ifølge justisministeren har man ikke kommet langt nok i arbeidet med å sikre verken politiets eller Forsvarets egne skjermingsverdige objekter.

– Riksrevisjonens rapport tas på alvor og danner grunnlaget for det videre arbeidet på dette området, sa Wara under terrorsikringshøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

Videre påpekte han at Riksrevisjonen påpekte forbedringer siden forrige rapport.

– Forrige gang var ingen av politiets skjermingsverdige objekter sikret i henhold til lov og forskrift. Nå er to av tolv sikret, sa Wara.

Ifølge justisministeren foreligger det allerede planer for hvordan de resterende skal sikres gjennom å lukke avvikene som er påvist av Riksrevisjonen.

– Noen av de resterende objektene vil være sikret i løpet av 2019, og samtlige vil være sikret innenfor den nye lovens bestemmelser i løpet av 2020, sa Wara.

I mellomtiden er det iverksatt kompenserende tiltak, understreket han. Blant annet viste han til at tre av de skjermingsverdige objektene – alle operasjonssentraler – er sikret ved at de kan gjenopprettes andre steder dersom de skulle slutte å fungere.

Heller ikke Wara mener det var realistisk å bli ferdig med dette innen 2015, uansett om Politidirektoratet hadde blitt tilført mer penger.

– Dette handler ikke bare om finansiering. Dette er tidkrevende og komplekse prosesser, sa justisministeren. (TV 2/NTB)