FORKLARTE SEG: Politidirektør Odd Reidar Humlegård under mandagens høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FORKLARTE SEG: Politidirektør Odd Reidar Humlegård under mandagens høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SV og Ap mener regjeringen feilinformerte Stortinget

Et grønt lys fra Politidirektoratet ble feiltolket av regjeringen. Når direktoratet gjorde oppmerksom på feilen, gikk ikke denne informasjonen videre til Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kom fram da politidirektør Odd Reidar Humlegård forklarte seg under mandagens høring i Stortinget.

SV og Ap reagerer på det som kom frem.

– Det viser at det Erna Solberg sa under forrige høring var villedende. Det var feilrapportering til Stortinget, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Hva besto villedningen i?

– Politidirektoratet ga regjeringen en lang liste med status på arbeidet med samfunnssikkerhet. På den listen var det ett punkt som var grønt. Det fikk regjeringen til å si at nå var arbeidet med objektsikring på hele justisfeltet under kontroll og i mål. Så viste det seg at det var det ikke. Det grønne lyset handlet ikke om grunnsikring, det handlet om sikringsstyrker. Her har det vært villedning på villedning på villedning som har vart ganske lenge, sier Fylkesnes.

Også Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen sier til TV 2 at han mener Stortinget ikke har fått all informasjon fra regjeringen.

Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er noe av det mest sentrale i forholdet mellom Storting og regjering. En regjering kan ikke holde tilbake informasjon eller gi feilaktig informasjon. Skjer det, kommer det som regel alltid mistillitsforslag mot en regjering.

Feiltolket

Odd Reidar Humlegård sa under høringen at det som kom fram i budsjettproposisjonen ikke var riktig, men at de tok affære da de oppdaget feilen.

– Daværende beredskapsdirektør Kåre Songstad tok kontakt med departementet og gjorde dem muntlig oppmerksom på det. Senere sendte han en mail om dette for å minne om at det var viktig å rette dette opp, og for å ha en autoritet rundt det så skrev vi også 14 dager etterpå et brev om dette. Dette sendte vi 20. november 2015, men det var gradert, sa Humlegård.

– Så kommer justisminister Anders Anundsen i april 2016 og gjentar den samme feilen for Stortinget. Hvordan reagerte dere på det? spurte Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi skrev hva som var status, vi sendte status på bruk av sikringsstyrker og ut fra det kunne man utlede at arbeidet ikke var ferdig planlagt. Men hvordan dette ble oppfattet på politisk nivå har jeg ikke noen forutsetning for å mene noe om, svarte Humlegård.

Grønt lys til besvær

På spørsmål fra TV 2 sier Humlegård at Politidirektoratets bruk av et grønt lys i en rapport til regjeringen og Justisdepartementet har skapt misforståelser.

Det grønne lyset handlet om sikringsstyrker, ikke om objektsikring.

– Rapporteringen til departementet totalt sett måtte ha gitt inntrykk av at arbeidet med å planlegge for bruk av sikringsstyrker ikke var ferdig på dette tidspunktet. Problemet er at dette nok også har blitt misforstått til også å gjelde objektsikring, men det var ikke det vi rapporterte om, dette handlet om sikringsstyrker, sier Humlegård.

Objektsikring handler om fysiske objekter som krever sikring og beskyttelse. Sikringsstyrker er personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som har til oppgave å beskytte et objekt mot en trussel.

– Når forsøkte dere å korrigere overfor departementet det inntrykket som var skapt i offentligheten?

– Det vi gjorde i november 2015 var å skrive et brev til departementet etter en dialog og mailutveksling. Vi påpekte at budsjettproposisjonen når det gjaldt der skjermingsverdige objekter i justissektoren, ikke var riktig for politiets del.

– Hva tenker du om at denne informasjonen også i ettertid har blitt gjentatt fra Justisdepartementet overfor Stortinget?

– Jeg tror ikke jeg har noen kommentar til hvordan departementet har vurdert dette. Vi har vært tydelig på hva vi har gjort. Vi har tatt ansvar for feil bruk av farger, men vi har også understreket andre dokumenter vi har sendt fra oss for å vise hva som er status for planarbeidet når det gjelder sikringsstyrker og skjermingsverdige objekter, hvor vi i 2015 ikke var mer enn så vidt i gang, sier Humlegård.

Sentralt spørsmål

Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen (Ap), svarer slik på om Stortinget har fått feil informasjon fra regjeringen:

– Det er i hvert fall klart at Stortinget ikke har fått all informasjon. Vi har ikke fått informasjon om kostnadene ved politiets sikring, heller ikke på hele justissektoren. Vi har ikke fått informasjon om den totale kostnaden eller forsinkelsen fra Forsvarets side. Det er klart etter Riksrevisjonens rapport. Så er det også viktig i forhold til regjeringens plikt til å informere Stortinget om det de sa ved høringen i fjor var riktig. Det er det vi borrer i, sier Andersen.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), som satt i regjering fra desember 2016 til januar 2018, sier han aldri har gitt Stortinget feil opplysninger. Episoden som ble omtalt i mandagens høring, fant sted før Amundsen ble statsråd.

– Jeg har oppfylt mitt konstitusjonelle ansvar, sa Amundsen, og viste til at det ble gitt korrekt informasjon i fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 og 2018, altså under hans tid som justis- og beredskapsminister

– Hva som måtte ha skjedd før min tid, er ikke mitt anliggende. Jeg informerte Stortinget korrekt, sa Amundsen.