høring om sikring av terrormål:

Dette må Erna svare på

MÅ SVARE: Statsminister Erna Solberg (H) må svare i Stortinget mandag.
MÅ SVARE: Statsminister Erna Solberg (H) må svare i Stortinget mandag. Foto: Teigen, Trond Reidar
STORTINGET (TV 2): Mandag må statsminister Erna Solberg (H) og flere statsråder forklare seg for Stortinget om hvorfor det ikke er gjort mer for å sikre terrormål i Norge.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg forventer alle kortene på bordet og åpne og ærlige svar, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF), medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Regjeringen har fått kraftig kritikk av Riksrevisjonens for sin manglende sikring av bygninger og infrastruktur mot terror og sabotasje.

Opposisjonen mener saken er så alvorlig at regjeringskrise ikke kan utelukkes.

– Det høringen handler om, er om det regjeringen sa i fjor, er riktig. Har regjeringen gitt riktig og utfyllende informasjon til Stortinget om at ting blir utsatt fra 2015 til 2025, og har de gitt oss en helhetlig bilde av kostnadene og status på sikringen slik den er nå? Det er det vi skal gå gjennom i høringen, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen.

Fortsatt ikke sikret

Saken dreier seg om sikring av bygg og kritisk infrastruktur. Stortinget satte i gang dette arbeidet etter terroren 22. juli 2011. Sju år er gått siden terrorangrepet, og det er seks år siden Gjørv-kommisjonens knusende rapport.

Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om status i arbeidet med terrorsikring. Rapporten endte med en stortingshøring hvor regjeringen fikk sterk kritikk fra Stortinget.

Regjeringen svarte at rapporten var en statusrapport fra 2015 og at mye var tatt tak i. Riksrevisjonen fikk derfor i oppdrag fra Stortinget om å lage en ny rapport som oppsummerer status ved utgangen av 2017.

I den nye rapporten fikk regjeringen nesten like sterk kritikk som i den forrige rapporten.

Ga seg selv ti år ekstra

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier regjeringen ga seg selv ti år ekstra på å gjennomføre den såkalte objektsikringsinstruksen, uten å informere Stortinget om det.

– Det er spørsmål som regjeringen er nødt til å svare på i denne høringen. Dette er informasjon som har kommet fram gjennom Riksrevisjonens rapport, som er den andre rapporten på ett år som slakter regjeringens arbeid på deler av sikkerhets- og beredskapsområdet, sier Eriksrud.

På vei inn til mandagens høring understreket riksrevisor Per-Kristian Foss at ingen i embedsverket har bestridt det som står i rapporten. Opposisjonen er ikke fornøyd.

– Alvorlig sak

– I fjor uttalte regjeringen at dette har de prioritert, dette skulle på plass. Det virket som om det bare var småting som ikke var på plass. Så kommer denne rapporten, og da virker det som om det ikke er det de har prioritert det siste året, sier Nils T. Bjørke (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Hva tenker du om det?

– Det er alvorlig, og det er alvorlig om de ser at dette var vanskelig og ikke informerer Stortinget tilstrekkelig.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) opplever at beskrivelsen regjeringen ga sist gang, ikke stemmer med beskrivelsen Riksrevisjonen har lagt på bordet.

– Er denne saken så alvorlig at den kan ende med regjeringskrise?

– Det er for tidlig å snakke om. Vi er ikke på regjeringsjakt i utgangspunktet. Vi ønsker å gi regjeringen en mulighet til å svare.

Høringen startet klokken 09 mandag. Fra klokken 13 skal politikere forklare seg. Statsminister Erna Solberg skal etter planen forklare seg fra klokken 16.55.

NSM: – Ikke fare for liv og helse

Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, var den første som forklarte seg i høringen om terrorsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymringer. Sikringen er ikke der den bør være, og det kommer til å ta lang tid å komme i mål, uttalte Nilsen.

Han understreket samtidig at han ikke mener det er grunnlag for Riksrevisjonens alvorlig konklusjon om at liv og helse står i fare.

– Vi ser ikke en umiddelbar fare i dette, og bruker derfor andre ord enn Riksrevisjonen i våre tilsynsrapporter. Jeg vil reservere meg for den ordbruken, det er et potensial, men ikke noen umiddelbar fare, uttalte han.​

Må prioritere

Sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, sa under høringen at Heimevernet kan sikre alle nøkkelobjekter de er pålagt å sikre.

– Det kan vi gjøre med den kvalitet som forventes av en sånn sikringsstyrke. Jeg vil også si at det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) som gir oss oppdrag, og om vi trenger ressurser ut over det vi har, melder vi det til FOHK. Det kan være for eksempel bruk av kystvakt for å sikre objekter som har side mot sjøen for eksempel havner. Da må Forsvarets samlede ressurser brukes, siden Sjøheimevernet er lagt ned.

Kristoffersen sier at flere HV-styrker er beredskapsklare nå enn for fire år siden, men er samtidig klar på at Heimevernet ikke har kapasitet til å sikre alle militære nøkkelobjekter og samtidig bistå politiet med å sikre andre objekter.

Et av funnene i Riksrevisjonens rapport er at Heimevernet ikke vil ha tilstrekkelig samtidig kapasitet. Dette bekreftes langt på vei av HV-sjefen.

– Vi må være sikre på at Heimevernet kan besette alle nøkkelobjekter. At vi samtidig kan besette alle politiobjekter, det er vi ikke dimensjonert for, sa Kristoffersen.

– Ikke godt nok på alle områder

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa seg enig i at grunnsikringen ikke er god nok på alle områder.

– Jeg tror vi skal være enig i det Riksrevisjonen peker på, at det er manko på grunnsikring på en del områder og at denne grunnsikringen har konsekvenser om funksjonen faller bort. Forsvarssjefen er tilbøyelig til ikke å bruke like sterke ord som det riksrevisoren har gjort, sa Bruun-Hanssen.

HAR FOKUS PÅ BEREDSKAP: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen stilte i mandagens høring på Stortinget. Foto: Gorm Røseth/TV 2
HAR FOKUS PÅ BEREDSKAP: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen stilte i mandagens høring på Stortinget. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Etter at forsvarssjefen hadde forklart seg for komiteen, sa han til TV 2 at mye er gjort for å bedre beredskapen i Forsvaret og at bildet har blitt vesentlig bedre de siste par årene.

– Er beredskapen i dag god nok?

– Nei, det er den ikke. Det har vi argumentert for tilbake fra 2013, og den langtidsplanen vi nå er inne i med økte bevilgninger til Forsvaret skal styrke beredskapen, men vi er ikke i mål før i 2021.

– Er Forsvaret i dag i stand til å sørge for tilstrekkelig sikkerhet rundt alle nøkkelobjektene og også bistå politiet?

– Vi er i stand til å sikre alle våre nøkkelobjekter, det er vår prioritet. Vi er også i stand til å bistå politiet, men som vi har gjort klart gjentatte ganger i høringen: vi er ikke dimensjonert for å løse alle oppgaver samtidig. Det må alltid foregå en prioritering.

(TV 2/NTB)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook