Store nedbørsmengder og kraftig vind er grunnen til at farenivået er økt. Bevegelsene på fjellet er nå på omtrent 9 til 19 millimeter i døgnet i øvre del av partiet.

– Sensitiviteten til nedbør er veldig stor, og i sommer har en reaksjon på nedbør kommet tidligere enn foregående år, da fjellet har reagert mest på høsten. Årsaken er høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

– I tillegg er fjellpartiet mer ustabilt som følge av de store bevegelsene de seneste årene, fortsetter hun.

Til TV 2 forteller Dreiås Majala at de forventer at bevegelsene i fjellet vil øke kraftig i løpet av det neste døgnet.

– Det er når vi kommer på rødt farenivå at det vil være nødvendig med evakuering, sier hun.

Hittil i år har det vært bevegelser på til sammen én meter ved Mannen. Fjellpartiet er blant de mest overvåkede i landet og er nøye kontrollert av geologer i NVE.

I 2014 varslet geologene et kjemperas ved fjellpartiet, men raset kom aldri.

NTB/TV 2