KRITISK: Jordmorforeningen sier jordmødrene på landets sykehus er utslitt etter sommerens høye antall fødsler.
KRITISK: Jordmorforeningen sier jordmødrene på landets sykehus er utslitt etter sommerens høye antall fødsler. Foto: Meek, Tore

fødselsboom om sommeren:

– Er det godt nok for Høie når kvinnene ikke får oppfylt kravet om en-til-en omsorg?

Jordmorforeningen sier at utfordringene ved norske fødeavdelinger er store. Helseminister Bent Høie mener bemanningen er god nok.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har i løpet av sommeren satt fokus på bemanningen ved norske fødeavdelinger.

Det fødes i gjennomsnitt fem flere barn i døgnet i sommeren, i forhold til vintermånedene, men bemanningen forblir den samme året rundt.

– Alvorlig

Politisk leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, har tidligere uttalt at jordmødre gruer seg til å gå på jobb om sommeren. Flere velger også å slutte fordi presset er så høyt, at de ikke klarer å stå i det.

Dette mener Tellef Inge Mørland (Ap) i helse- og omsorgskomiteen er alvorlig.

Tellef Inge Mørland (Ap) sitter i helse- og omsorgskomiteen, og forventer svar fra helseminister Bent Høie.
Tellef Inge Mørland (Ap) sitter i helse- og omsorgskomiteen, og forventer svar fra helseminister Bent Høie. Foto: Bernt Sønvinson

– Det skal være like trygt å føde om sommeren, som på vinteren. De kommende mødrene og fedrene skal heller tenke på andre ting, enn at de ikke ønsker å føde i fellesferien, sier Mørland.

Helseministeren sier til TV 2 at de har nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen som skal sikre et godt og forutsigbart fødetilbud – også om sommeren.

– Helseforetakene har satt i gang tiltak for å tilfredsstille disse kvalitetskravene, og melder tilbake at de vurderer fødetilbudet som godt og forsvarlig gjennom sommeren, sier Høie.

Store utfordringer

Politisk leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, sa til TV 2 før sommeren at hun opplevde at sykehusene hadde tatt det alvorlige problemet om bemanningen på fødeavdelinger på alvor, og at hun var positiv før de gikk inn i de travle sommermånedene.

To måneder senere er ikke stemningen like god. Tilbakemeldingene fra jordmødrene viser at utfordringene ved fødeavdelingene fortsatt er mange, og alvorlige.

– Det har vært mange travle vakter, og jordmødrene forteller at de ikke får gitt kvinnen en-til-en omsorgen som de har krav på. De sier også at de må springe fra kvinne til kvinne, og at de må ta harde prioriteringer, sier Kirsten Jørgensen.

– Svært bekymringsverdig

Nå innrømmer hun at det var for tidlig å juble før sommeren. Etter tilbakemeldingene å dømme, har ikke de siste månedene vært noe bedre enn tidligere år.

– Det er svært bekymringsverdig når jordmødrene ikke får gitt kvinnene den en-til-en omsorgen de har krav på. Bemanningen går også utover barseltilbudene, og kvinnene må sendes hjem veldig tidlig, fordi det ikke er plass på barselavdelingene, sier Jørgensen.

Selv om fødselstallene går ned, er sommeren fortsatt den tiden på året hvor det fødes flest barn. Med ferieavvikling og mange vikarer fører det til flere utfordringer på landets fødeavdelinger.

– Det er et veldig prekært behov på sommeren. Selv om jordmødrene blir tilbudt gode penger for å ta ekstra vakter, er de slitne og de orker derfor ikke ta på seg disse vaktene, sier lederen i Jordmorforeningen.

Flere fødeavdelinger har også vært nødt til å stenge på grunn av mangel på vikarer. Dette har særlig gått utover sykehusene i nord. Der har hele seks fødeavdelinger vært helt steng i perioder.

– Når fødeavdelingene er stengt fører det til en uro blant de gravide, og det blir økt press på de avdelingene i området som er åpne, sier Jørgensen.

Sterkt uenig

Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet mener at regjeringens sykehusbudsjett har vært relativt stramme de siste årene, og er bekymret for at dette går ut over bemanningen på fødeavdelingene.

Det avviser helseminister Høie på det sterkeste.

– Sykehusene har vært et høyt prioritert område for denne regjeringen siden vi tok over høsten 2013. Vi har med våre fem statsbudsjetter lagt til rette for mer pasientbehandling og en aktivitetsvekst som er større enn den rød-grønne regjeringen klarte på åtte år. Vi har oppnådd gode resultater, og det viser at våre valg av løsninger virker, sier Bent Høie til TV 2.

Bent Høie har tidligere vært klar på at kravet om en-til-en omsorg er noe som skal oppfylles. Nå oppfordrer Jordmorforeningen Høie til å besøke jordmødrene for å få en oversikt over situasjonen.

– Mener Bent Høie det er godt nok at kvinnene ikke får oppfylt kravet om en-til-en omsorg?, spør Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen.

Helseministeren sier til TV 2 at dette er en utfordring som det jobbes med å oppfylle.

– Helseregionene jobber aktivt for å nå målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen. De store sesong- og dag til dag-variasjonene i fødselstall gjør det krevende å nå dette målet, sier Bent Høie til TV 2.

– Helseforetakene sitt ansvar

Helseministeren sier han har forståelse for at jordmødre har en arbeidssituasjon som kan oppleves som belastende under sommerferieavviklingen, men at det er helseforetakenes ansvar å sørge for tilstrekkelig bemanning.

– Det er viktig med god dialog mellom jordmødre og ledelsen ved fødeinstitusjonene for å få til en tilpasset bemanning som ivaretar både fødende og ansattes behov, sier Høie.

Han oppfordrer derfor jordmødrene til å gå i dialog med ledelsen ved fødeavdelingene for å oppsummere og lære av erfaringene ved sommerferieavviklingen i år, slik at man kan bruke dette når neste sommer skal planlegges.