Vestfold

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet står følgende:

Veg Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold - Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019. Jernbane Prosjektet dobbeltspor Barkåker - Tønsberg på Vestfoldbanen er startet, og skal fullføres i første fireårsperiode. Prosjektet har en lengde på 7,7 kilometer, medregnet tilkopling til eksisterende trasé. Prosjektet har en i

Mer innhold fra TV 2