huitfeldt_570x320.jpg
huitfeldt_570x320.jpg

Utvalg anbefaler boklov med fastpris

Leverte rapport om kulturpolitiske virkemidler til kulturminister Anniken Huitfeldt.

Norge bør få en boklov med fastpris, og e-bøker bør ha samme lave moms som papirbøker . Dette er anbefalingene i en utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa som fredag ble overlevert kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– De analyser og studier vi har tilgang til konkluderer gjennomgående med at boklover best ivaretar kulturpolitiske mål, konkluderes det i utredningen, som har vært ledet av professor Helge Rønning og professor Tore Slaataa.

.

Utredningen er bestilt av Kulturdepartementet og har tittelen «Til bokas pris – Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa» . Den ser på litteraturpolitiske virkemidler i 15 europeiske land. Ni av dem har boklov med fastprisbestemmelser, seks har friprissystemer.

– Det er klart at bransjeavtalen ikke kan fortsette. Det godtar ikke EU. Da er alternativene fripris eller boklov. Vår vurdering er at boklov med fastpris blant annet best fremmer bredden i litteraturen. Vi anbefaler også at e-bøker bør inn i en boklov, og at e-bøkene skal ha samme momssats som papirbøker, sier Helge Rønning til NTB. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2